Témy

Mestské plánovanie
Revitalizácia
Starostlivé mesto
Verejný priestor
Zeleň

Projekty

/ Súťaže

Bratislavská dlažba spolutvorí identitu mesta

Podlaha verejných priestranstiev je ako horizontálna fasáda mesta. Bratislava bude mať po vzore m...

Bratislavské parky – čo vedia priniesť dáta z Instagramu

Objavujte mestské parky s Instagramom Pozrite sa, ako príspevky na Instagrame predvádzajú na...

Objekt v Sade Janka Kráľa

Budúca rekonštrukcia počíta okrem nového bistra s reštauráciou aj so zázemím pre Bratislavské kul...

Nové centrum pre Devínsku Novú Ves

Mestskej časti Devínska Nová Ves doposiaľ chýba verejný priestor, ktorý by sa dal označiť ako cen...

Kazanská ulica

Cieľom je zjednotiť pevné a zelené plochy, ktoré sú v zanedbanom stave s porušenými povrchmi a vy...

Vrančovičova ulica

Predmetom riešenia je Vrančovičova ulica v celej dĺžke a v celom svojom profile - od fasády k fas...

Trhovisko Miletičova

Trhovisko Miletičova je jedným z najznámejších trhovísk v Bratislave. V spolupráci s hlavným mest...

Trnavské mýto

V spolupráci s hlavným mestom sme zveľadili dlhodobo zanedbaný priestor na Trnavskom mýte pri Nov...

Motýlia lúka

Priestor za zastávkou Homolova v Dúbravke má veľký potenciál zatraktívniť zelenú plochu a poskytn...

Okolie cintorína Karlova Ves

Cieľom revitalizácie je vytvorenie adekvátneho nástupného priestoru cintorína a zároveň tiež vytv...

Mapa projektov Metropolitného inštitútu Bratislavy