Témy

Mestské plánovanie
Revitalizácia
Starostlivé mesto
Verejný priestor
Zeleň

Projekty

Funkčnejšie verejné priestory

Revitalizácia
Starostlivé mesto
Verejný priestor
Zeleň

Zútulnite si svoje okolie. Je to vaša exteriérová obývačka. Vytvorte priestor na sedenie tam, kde...

Park na Mudrochovej ulici

Revitalizácia
Verejný priestor
Zeleň

Cieľom je revitalizácia parku na Mudrochovej ulici a verejných priestorov v okolí obchodného domu...

Vozovňa Krasňany

Revitalizácia
Verejný priestor
Zeleň

Jedným z cieľov projektu je zvýšenie bezpečnosti skvalitnením povrchov, rozšírením chodníkov a vy...

Kazanská ulica

Revitalizácia
Verejný priestor
Zeleň

Cieľom je zjednotiť pevné a zelené plochy, ktoré sú v zanedbanom stave s porušenými povrchmi a vy...

Odborárske námestie

Revitalizácia
Verejný priestor
Zeleň

Cieľom revitalizácie je vytvoriť vhodné podmienky pre rast aktuálnej a navrhovanej vegetácie, vým...

Dom služieb Dúbravka

Revitalizácia
Verejný priestor

V mestskej časti Dúbravka riešime projekt na obnovu plochy pred dúbravským Domom služieb. Priesto...

Jazero Rohlík

Okolie jazera Rohlík

Revitalizácia
Zeleň

Okolie jazera Rohlík využívajú ľudia rôznymi formami - celoročne na krátkodobú rekreáciu, aktivi...

Vizualizácia parčíku na Radlinského

Parčík na Radlinského

Zeleň

Do parčíku budú doplnené nové stromy, ktoré zabezpečia lepšiu mikroklímu a tieň počas horúcich le...

Prenájom vybraných mestských priestorov

Starostlivé mesto

V spolupráci s magistrátom sme spustili pilotný projekt prenájmu vybraných mestských budov vo ver...

Vnútroblok Poľská Justičná

Zeleň

Chceme, aby tento komorný priestor ponúkal tichú a bezpečnú zónu so zeleňou, ktorý slúži na stret...

Mapa projektov Metropolitného inštitútu Bratislavy