Témy

Mestské plánovanie
Revitalizácia
Starostlivé mesto
Verejný priestor
Zeleň

Projekty

/ Súťaže

Pobytové schody IV.rybník

Rôznorodé šírky a dĺžky schodov návštevníkovi zabezpečia rôzne typy užívania a kontaktu s vodnou ...

Park Dunajská

Vďaka novým dopadovým plochám, kvalitným herným prvkom, mobiliáru a osvetleniu dostane detské ihr...

Priestor vedľa zastávok pod Mostom SNP

Revitalizáciou plôch pribudlo viacero prvkov zelene, nové trvalkové záhony a vizuálne atraktívne...

Predpolie cintorínu Prievoz

Rekonštrukcia vstupného priestoru cintorína, bude sa riešiť komplexne v rámci rekonštrukcie ulice...

Živé námestie

Námestie SNP, Kamenné námestie a Námestie Nežnej revolúcie predstavujú v súčasnosti jedno z najvý...

Funkčnejšie verejné priestory

Zútulnite si svoje okolie. Je to vaša exteriérová obývačka. Vytvorte priestor na sedenie tam, kde...

Park na Mudrochovej ulici

Cieľom je revitalizácia parku na Mudrochovej ulici a verejných priestorov v okolí obchodného domu...

Vozovňa Krasňany

Jedným z cieľov projektu je zvýšenie bezpečnosti skvalitnením povrchov, rozšírením chodníkov a vy...

Odborárske námestie

Cieľom revitalizácie je vytvoriť vhodné podmienky pre rast aktuálnej a navrhovanej vegetácie, vým...

Okolie Domu služieb Dúbravka

V mestskej časti Dúbravka riešime projekt na obnovu plochy pred dúbravským Domom služieb. Priesto...

Mapa projektov Metropolitného inštitútu Bratislavy