Oddelenie dát a GIS

Zodpovedné vedenie rozvoja mesta si vyžaduje priestorové informácie, ktoré sú neustále aktualizované, a tiež schopnosť vedieť, ako tieto informácie použiť.   

Geografický informačný systém (GIS) je nástroj, ktorý sa využíva na získavanie, analyzovanie, vizualizáciu a manažment dát s priestorovým vyjadrením, ktoré sú základom tohto systému. Obsahujú informácie o geografickej polohe a popisné informácie o jednotlivých objektoch.  

GIS v mestskom plánovaní umožňuje vytvárať priestorovú analýzu a modelovanie, ktoré prispieva k množstvu dôležitých úloh a rozhodnutí územného plánovania.  

Úlohou oddelenia je: 

  • Zavádzať nové postupy a inovatívne technológie pri riešení a spracovaní územnoplánovacej tematiky.
  • Systémové riešenie aktualizácie a zberu dát.
  • Tvorba mapových aplikácií.
  • Systémová, prierezová práca a technická podpora na projektoch sekcie.
  • Podpora GIS vzdelávania na ostatných sekciách MIB.

Mgr. Marián Rohaľ

Vedúci Oddelenia dát a GIS
marian.rohal@mib.sk

Ing. Lucia Babínová

Analytička
lucia.babinova@mib.sk

Ing. Ľubica Bednarovičová

Analytička
lubica.bednarovicova@mib.sk

Mgr. Martin Jančovič, PhD.

Špecialista GIS
martin.jancovic@mib.sk

Ing. Adam Juhás

Špecialista GIS
adam.juhas@mib.sk

Mgr. Marek Mráz

Špecialista GIS
marek.mraz@mib.sk

Mgr. Ľuboš Rybnikár

Špecialista GIS
lubos.rybnikar@mib.sk