Oddelenie analýz a GIS

Zavádza nové postupy a inovatívne technológie pri riešení a spracovaní územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie mesta.

Dlhodobou víziou oddelenia je, aby sa geografické informačné systémy integrovali do procesov pri zbere, tvorbe a editácií priestorových údajov, pri jednotlivých projektoch a úlohách, nad ktorými bude možné spracovávať analýzy a prijímať ďalšie rozhodnutia v oblasti územného plánovania.

Rieši spracovanie územného plánu a územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie Bratislavy. Vykonáva tiež systémovú koncepčnú činnosť v oblasti odbornej územnoplánovacej agendy, so zameraním na zobrazovanie a modelovanie prostredníctvom geoinformačných systémov.

Poskytuje analýzy pre posudzovanie súladu projektových dokumentácií s ÚPN (územným plánom) hl. m. SR Bratislavy, participuje na tvorbe koncepcií, metodik a plánov v oblasti územného plánovania.

Zároveň je poradno-konzultačným orgánom pre ostatné sekcie MIB-u pri spracovaní priestorových údajov.

Mgr. Marián Rohaľ

Vedúci Oddelenia analýz a GIS
marian.rohal@mib.sk

Ing. Lucia Babínová

Špecialistka územného plánu
lucia.babinova@mib.sk

Ing. Ľubica Bednarovičová

Špecialistka územného plánovania
lubica.bednarovicova@mib.sk

Mgr. Martin Jančovič, PhD.

GIS analytik
martin.jancovic@mib.sk

Ing. Adam Juhás

Špecialista GIS
adam.juhas@mib.sk

Mgr. Marek Mráz

Špecialista GIS
marek.mraz@mib.sk

Mgr. Ľuboš Rybnikár

Špecialista GIS

Ing. Petra Sládečková

Junior špecialistka GIS
petra.sladeckova@mib.sk