Sekcia verejných priestorov

Verejný priestor, v ktorom sa pohybujeme, do významnej miery ovplyvňuje ako sa v meste cítime, ako sa nám v našom okolí žije. Chceme, aby verejný priestor bol funkčný, ľahko udržiavateľný a inkluzívny pre všetky skupiny obyvateľov či návštevníkov mesta.  

Cieľom sekcie je zabezpečiť, aby projekty vo verejnom priestranstve v meste vychádzali z jednotných princípov a zásad, aby ich celkový vizuál pôsobil kompaktne.  

Sekcia verejných priestorov preto vytvára metodiky, princípy a zásady tvorby a obnovy verejných priestorov. Systematicky pripravuje pre jednotlivé témy vo verejnom priestranstve tzv. manuály verejných priestranstiev. Manuály sú určené najmä pre projektantov, ktorí tieto zásady aplikujú vo svojich projektoch.  

Popri tvorbe metodík sa priebežne spolupodieľame na tvorbe zadaní, súťažných podmienok alebo hodnotiacich kritérií pre projekty, ktoré sa aktuálne navrhujú a realizujú do verejného priestoru, či už na MIB alebo iných verejných a súkromných organizáciách.  

Projekty sekcie

Zobratiť všetky projekty

Hodžovo námestie

Revitalizácia
Verejný priestor
Zeleň

Skôr než sa uskutoční architektonická súťaž na komplexnú obnovu, Hodžovo námestie podstúpi niekoľko úprav, ktoré majú zlepšiť jeho stav.

Sad Janka Kráľa

Sad Janka Kráľa, ktorý je najstarší verejný park v strednej Európe, čaká v najbližších rokoch revitalizácia. Aby očakávaná urbanisticko-krajinársko-architektonická súťaž priniesla kvalitné návrhy pre budúci obnovu parku, Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) aktuálne participuje s verejnosťou, odborníkmi a ostatnými kľúčovými aktérmi. V rámci participatívneho procesu prebehli doteraz 3 okrúhle stoly s odbornou verejnosťou, mapovanie a pozorovanie územia počas 3 […]

Bratislavská dlažba spolutvorí identitu mesta

Revitalizácia
Verejný priestor

Podlaha verejných priestranstiev je ako horizontálna fasáda mesta. Bratislava bude mať po vzore miest ako Londýn, Mníchov, Drážďany, Berlín, Norimberg, Barcelona novú bratislavskú dlažbu. Jednotná dlažba zjednocuje verejné priestory a pomáha tvoriť identitu mesta. Chceme zmeniť Bratislavu asfaltovú na Bratislavu vydláždenú všade tam, kde si to mestský priestor vyžaduje. Oproti minulosti, kedy sa bratislavské chodníky asfaltovali, […]