Sekcia verejných priestorov

Verejný priestor, v ktorom sa pohybujeme, do významnej miery ovplyvňuje ako sa v meste cítime, ako sa nám v našom okolí žije. Chceme, aby verejný priestor bol funkčný, ľahko udržiavateľný a inkluzívny pre všetky skupiny obyvateľov či návštevníkov mesta.  

Cieľom sekcie je zabezpečiť, aby projekty vo verejnom priestranstve v meste vychádzali z jednotných princípov a zásad, aby ich celkový vizuál pôsobil kompaktne.  

Sekcia verejných priestorov preto vytvára metodiky, princípy a zásady tvorby a obnovy verejných priestorov. Systematicky pripravuje pre jednotlivé témy vo verejnom priestranstve tzv. manuály verejných priestranstiev. Manuály sú určené najmä pre projektantov, ktorí tieto zásady aplikujú vo svojich projektoch.  

Popri tvorbe metodík sa priebežne spolupodieľame na tvorbe zadaní, súťažných podmienok alebo hodnotiacich kritérií pre projekty, ktoré sa aktuálne navrhujú a realizujú do verejného priestoru, či už na MIB alebo iných verejných a súkromných organizáciách.  

Projekty sekcie

Zobratiť všetky projekty
ilustrácia z manifestu

Manuál verejných priestorov

Mestské plánovanie

Bratislavskému verejnému priestoru dlhodobo chýba koncepcia, ktorá by adresovala jeho nedostatky a poskytla usmernenie pre jeho skvalitnenie. Kvôli potrebe definície princípov tvorby verejného priestoru sme preto pristúpili k tvorbe Manuálu verejných priestorov, ktorého úvodným dokumentom bude práve Manifest.

Krížna ulica

Verejný priestor
Zeleň

Revitalizácia a modernizácia električky Ružinovskej Radiály v úseku Americké námestie - Krížna, Staré Mesto

Lepšie verejné priestory

Verejný priestor
Zeleň

Chceme skvalitniť verejný priestor Bratislavy. Cez menšie projekty v rôznych častiach mesta plánujeme úpravy, ktoré zlepšia dané prostredie. Tento projekt vznikol v rámci iniciatívy hlavného mesta “Lepšie cesty a verejné priestory“. Situácia spojená s korona-vírusom posunula realizácie viacerých projektov. Aktuálne prebiehajúce projekty na opravu alebo vylepšenie verejného priestoru: Areál Malý Slavín Záhrada Horárne Krasňany Pekná […]