Sekcia verejných priestorov

Verejný priestor, v ktorom sa pohybujeme, do významnej miery ovplyvňuje ako sa v meste cítime, ako sa nám v našom okolí žije. Chceme, aby verejný priestor bol funkčný, ľahko udržiavateľný a inkluzívny pre všetky skupiny obyvateľov či návštevníkov mesta.  

Cieľom sekcie je zabezpečiť, aby projekty vo verejnom priestranstve v meste vychádzali z jednotných princípov a zásad, aby ich celkový vizuál pôsobil kompaktne.  

Sekcia verejných priestorov preto vytvára metodiky, princípy a zásady tvorby a obnovy verejných priestorov. Systematicky pripravuje pre jednotlivé témy vo verejnom priestranstve tzv. manuály verejných priestranstiev. Manuály sú určené najmä pre projektantov, ktorí tieto zásady aplikujú vo svojich projektoch.  

Popri tvorbe metodík sa priebežne spolupodieľame na tvorbe zadaní, súťažných podmienok alebo hodnotiacich kritérií pre projekty, ktoré sa aktuálne navrhujú a realizujú do verejného priestoru, či už na MIB alebo iných verejných a súkromných organizáciách.  

Ing. arch. Roman Žitňanský

Riaditeľ Sekcie verejných priestorov
roman.zitnansky@mib.sk

Ing. arch. Oto Nováček

Architekt
oto.novacek@mib.sk

Ing. arch. Kristína Olesová

Architektka
kristina.olesova@mib.sk

Ing. arch. Ján Urban

Architekt
jan.urban@mib.sk

Ing. arch. Miroslava Daňová

Architektka
miroslava.danova@mib.sk