Sekcia koncepcií verejných priestorov

Verejný priestor, v ktorom sa pohybujeme, do významnej miery ovplyvňuje ako sa v meste cítime, ako sa nám v našom okolí žije. Chceme, aby verejný priestor bol funkčný, ľahko udržiavateľný a inkluzívny pre všetky skupiny obyvateľov či návštevníkov mesta.  

Cieľom sekcie je zabezpečiť, aby projekty vo verejnom priestranstve v meste vychádzali z jednotných princípov a zásad, aby ich celkový vizuál pôsobil kompaktne.  

Sekcia koncepcií verejných priestorov preto vytvára metodiky, princípy a zásady tvorby a obnovy verejných priestorov. Systematicky pripravuje pre jednotlivé témy vo verejnom priestranstve tzv. manuály verejných priestranstiev. Manuály sú určené najmä pre projektantov, ktorí tieto zásady aplikujú vo svojich projektoch.  

Popri tvorbe metodík sa priebežne spolupodieľame na tvorbe zadaní, súťažných podmienok alebo hodnotiacich kritérií pre projekty, ktoré sa aktuálne navrhujú a realizujú do verejného priestoru, či už na MIB alebo iných verejných a súkromných organizáciách.  

Petra Marko, MA Arch ARB

Riaditeľka MIB a Sekcie koncepcií verejných priestorov
petra.marko@mib.sk

Ing. arch. Oto Nováček

Architekt
oto.novacek@mib.sk

Ing. arch. Kristína Kasalová

Architektka
kristina.olesova@mib.sk

Ing. arch. Ján Urban

Architekt
jan.urban@mib.sk

Ing. arch. Lucia Grigová

Junior architektka
lucia.grigova@mib.sk

Ing. arch. Jakub Kypus

Senior Architekt
jakub.kypus@mib.sk

Ing. arch. Andrea Boroš Leitmann

Senior Architektka
andrea.leitmann@mib.sk