Manuál participatívneho plánovania a socio-priestorového mapovania  

Nový manuál participácie prináša návod, ako zapájať ľudí do plánovania mesta. Čerpať z neho môžu samosprávy, architekti aj developeri 

Participatívny proces s ľuďmi dokáže zlepšiť kvalitu projektov vďaka spoznaniu názorov, zlaďovať odlišné záujmy a predchádzať konfliktom, a tiež posilňovať vzájomnú dôveru obyvateľov najmä voči samosprávam. Nový manuál participácie sumarizuje doterajšie skúsenosti odborníkov a odborníčok MIB-u a ponúka komplexný návod všetkým, ktorí chcú vo svojich projektoch zlaďovať záujmy rôznych skupín ľudí. 

Osobné stretnutia, informačné letáky v schránkach, online dotazníky, hĺbkové rozhovory či celodenné mediálne prenosy pre verejnosť s možnosťou dopytovania sa. To všetko je participácia, ktorej cieľom je nájsť spoločné riešenie pre rôzne situácie, ktoré prináša život v meste. Participatívny proces by mohol byť súčasťou výstavby novej budovy, revitalizácie verejného priestoru alebo brownfieldu, prípadne rekonštrukcie existujúcej budovy. Cieľom je spoznanie postojov a potrieb verejnosti na dané územie, vďaka čomu sa zvyšuje šanca, že ľudia budú s výsledkom, ktorý projekt prináša, spokojní. 

Manuál pre lepšie plánovanie  

Takmer 300-stranový manuál participácie pripravil tím interných aj externých odborníkov a odborníčok pod vedením Sekcie mestských štúdií a participácie z MIBu. Ide o komplexný dokument, z ktorého môžu čerpať poslanci, starostovia, primátori či župani, ale aj neziskovky, investori, architekti a developeri. Sumarizuje detailné návody, ako chápať, zapájať a interpretovať názory a potreby ľudí v určitom prostredí. Sú v ňom zrozumiteľné pokyny, ako postupovať pri participatívnom procese a tiež praktické tipy, ako sa vyvarovať častým chybám. 

Školenia 

Team kancelárie pripravil aj školenia, ktoré predávajú princípy knihy do plánovacej praxe. Prvé sa uskutočnilo v máji 2022 pre košický magistrát. Pokiaľ máte záujem takéto školenie absolvovať, neváhajte sa nás obrátiť.  

Manuál participatívneho plánovania a socio-priestorového mapovania v Bratislave