O nás

Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB)  je koncepčným inštitútom v oblasti architektúry, územného plánovania, participácie a strategického plánovania. Cieľom MIB je priniesť do mestských zadaní, pri obnove námestí, ulíc, parkov alebo budov vo vlastníctve mesta, kvalitnú architektúru a funkčné riešenia odzrkadľujúce potreby mesta a jeho obyvateľov. MIB zároveň vypracúva strategické dokumenty, ktoré sú kľúčové pre správne plánovanie a smerovanie mesta, ktoré sa dynamicky vyvíja. MIB je príspevkovou organizáciou hlavného mesta. 

Naša misia

Verejný záujem

Pri tvorbe verejného priestoru presadzujeme zásady, ktoré myslia na potreby všetkých, sme zástupcovia verejného záujmu mesta.

Kvalitné plánovanie, verejný priestor a architektúra

Bratislava potrebuje, kvalitné mestské plánovanie, architektúru a verejný priestor, čo zabezpečíme vďaka dobrým zadaniam a jasne stanoveným podmienkam.

Stanovenie štandardov

Tvoríme štandardy pri tvorbe verejných priestranstiev, chceme mať zjednotenú Bratislavu, ktorá sa riadi jasným plánom ako postupovať pri budovaní nových priestorov alebo pri rekonštrukcii starých.

Otvorenosť a koncepčnosť

Chceme otvorene komunikovať, ako má vyzerať budúca podoba mesta. Preto zapájame do dialógu obyvateľov a obyvateľky Bratislavy, alebo iných miestnych aktérov.