Aplikácie

Regulačný výkres Územného plánu hl. mesta SR Bratislavy

Otvoriť na Geoportáli

Výškové zónovanie

Otvoriť na Geoportáli

Brownfields na území Bratislavy – aktualizácia 2022

Otvoriť na Geoportáli

Brownfields na území Bratislavy

Otvoriť na Geoportáli

Návrh zmien a doplnkov 08 – podklad pre verejné prerokovanie

Otvoriť na Geoportáli

Návrh zmien a doplnkov 09 – podklad pre verejné prerokovanie

Otvoriť na Geoportáli