Kontakt

Adresa

Primaciálne námestie 429/1
814 99 Bratislava

Adresa kancelárie

Ventúrska 22
811 01 Bratislava

Fakturačné údaje

IČO: 52324940
DIČ: 2120982490
IBAN: SK28 7500 0000 0001 2585 6363

Kontakt pre podnety

info@mib.sk

Kontakt pre médiá

Mgr. Annamária Krchňavá – PR manažérka

annamaria.krchnava@mib.sk
media@mib.sk

+421 940 644 289, +421 911 337 642

Kontakt na zasielanie žiadostí o sprístupnenie informácií:

info211@mib.sk

Kontakt na zasielanie sťažností:

staznosti@mib.sk

Kancelária riaditeľa:

+421 948 263 316

Sekcia mestských štúdií a participácie:

+ 421 940 650 084

Sekcia verejných priestorov

+421 948 157 876

Sekcia tvorby mestských priestorov:

+421 948 344 013

Sekcia územného plánovania:

+421 2 5935 6683

Logá

Oficiálne logo Metropolitného inštitútu Bratislavy. Môžete používať napríklad pri partnerských projektoch.

Uvedené logá sú vo formáte .png