Kontakt

Adresa

Primaciálne námestie 429/1
814 99 Bratislava

Adresa kancelárie

Ventúrska 22
811 01 Bratislava

Fakturačné údaje

IČO: 52324940
DIČ: 2120982490
IČ DPH: SK2120982490
IBAN: SK28 7500 0000 0001 2585 6363

Kontakt na zasielanie podnetov:

info@mib.sk

Kontakt na zasielanie sťažností:

staznosti@mib.sk

Kontakt na zasielanie žiadostí o sprístupnenie informácií:

info211@mib.sk

Kancelária riaditeľa:

+421 2 5935 6851

Kontakt pre médiá

media@mib.sk

Logá

Oficiálne logo Metropolitného inštitútu Bratislavy. Môžete používať napríklad pri partnerských projektoch.

Uvedené logá sú vo formáte .png