Kancelária riaditeľky

Riaditeľka strategicky usmerňuje činnosti všetkých sekcií Metropolitného inštitútu Bratislavy ako modernej inštitúcie presadzujúcej verejný záujem pri tvorbe verejného priestoru a pri rozvoji a plánovaní mesta.  

Kancelária riaditeľky zabezpečuje chod inštitútu po všetkých stránkach – od financovania až po právnu či administratívnu agendu. Súčasťou agendy Kancelárie riaditeľky je aj komunikácia s verejnosťou a médiami.  

Petra Marko, MA Arch ARB

Riaditeľka Metropolitného inštitútu Bratislavy
petra.marko@mib.sk
Petra Marko je architektka a expertka na tvorbu miest s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti verejných priestorov a mestského rozvoja. Pôsobila 15 rokov v Londýne, kde spoluzaložila ateliér mestotvorby a miestotvorby, ktorý sa podieľa na projektoch mestskej regenerácie v Británii, na Slovensku a v Čechách. Má skúsenosť aj s projektovým riadením a procesom developmentu inovatívnych rezidenčných projektov v Londýne. Bola súčasťou panelu mladých profesionálov britskej National Infrastructure Commission, ktorý radí vláde v otázkach dlhodobého rozvoja infraštruktúry a ako členka Westminster Council Design Review Panel posudzuje projekty, ktoré budú formovať centrálny Londýn.

Na London School of Architecture viedla výskumné think-tanky k témam inkluzívnych miest a udržateľnej mobility a tiež pôsobila na Katedre architektonickej tvorby VŠVU v Bratislave. Je spoluautorkou ocenenej strategickej vízie VeloCity na udržateľný rast rurálnych oblastí a Meanwhile City, príručky o role dočasných intervencií v tvorbe živých miest. Posledné dva roky pôsobí v Bratislave ako konzultantka a facilitátorka v témach zelenej mobility, rozvoja udržateľných štvrtí a aktivácii verejných priestorov. Pravidelne prednáša na medzinárodných fórach a píše odborné publikácie. Narodila sa a vyrastala v Bratislave, absolvovala štúdium architektúry vo Viedni a v Štokholme a postgraduálne štúdium kreatívneho podnikania v Londýne.

Mgr. Dana Hudcová

Riaditeľka Kancelárie riaditeľky
dana.hudcova@mib.sk

Ing. Andrea Matúšová

Office Manager/Asistentka riaditeľky
andrea.matusova@mib.sk

Ing. Martin Neupauer

Finančný manažér
martin.neupauer@mib.sk

JUDr. Ivana Rišňovská

Právnička
ivana.risnovska@mib.sk

Ing. Jana Melicherová

Účtovníčka
jana.melicherova@mib.sk

Dana Kolláriková

Asistentka KR
dana.kollarikova@mib.sk

Tomáš Liška

Projektový manažér
tomas.liska@mib.sk