Director’s office

The director strategically manages the activities of all departments of the Metropolitan Institute of Bratislava as a modern institution promoting public interest in public spaces development and urban planning.  

The director's office ensures the functioning of the Institute in all aspects – from financing to legal and administrative agenda. Communication with the public and the media is also part of the director's office agenda  

Ján Mazúr

Mgr. Ján Mazúr, PhD.

director of Metropolitan institute of Bratislava
jan.mazur@mib.sk
Ján Mazúr je riaditeľom Metropolitného inštitútu Bratislavy od októbra 2019. Absolvoval doktorandské štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a štúdium verejnej správy na Hertie School of Governance v Berlíne. Naďalej učí a participuje na výskume na Univerzite Komenského v oblasti obchodného a finančného práva (APVV, Horizont 2020).

V roku 2017 absolvoval aj medzinárodný výmenný program International Visitor Leadership Program vo viacerých mestách USA zameraný na kvalitu a zlepšovanie systému spravodlivosti. Je autorom a spoluautorom viacerých najmä akademických publikácií.

Dlhodobo sa venuje tvorbe mestských politík, tiež témam etiky a integrity v právnických profesiách a verejnej správe a tvorbe politík založených na dátach a faktoch. V Aliancii Stará Tržnica viedol projekt Shared Cities: Creative Momentum na podporu kvalitnejších Európskych miest, vrámci ktorého spoluinicioval projekt Živé námestie. Ako člen tímu Platformy pre Bratislavu spolupracoval na strategickom dokumente Plán Bratislava. Takmer desať rokov pracoval ako právnik v investičnej spoločnosti a ako právnik a compliance officer v obchodníkovi s cennými papiermi spravujúcom fondy s portfóliom >100 mil. EUR.

Mgr. Dana Hudcová

deputy director
dana.hudcova@mib.sk

Mgr. Viktor Németh

director's office - assistant manager
viktor.nemeth@mib.sk

Ing. Martin Neupauer

director's office - finance manager
martin.neupauer@mib.sk

Ing. Zuzana Lišková

director's office - project manager
zuzana.liskova@mib.sk

Msc. Ján Brunovský

director's office - senior specialist
jan.brunovsky@mib.sk