Transparentnosť

V záujme zvyšovania verejnej kontroly pri nakladaní s verejnými financiami a hospodárení s mestským majetkom Metropolitný inštitút Bratislavy zverejňuje všetky oficiálne dokumenty. V sekcii transparentnosť nájdete všetky zmluvy, faktúry, objednávky a iné dokumenty, ktoré sa týkajú MIBu a jeho chodu.  

Zrušiť filter