Publikácie

Verejne dostupné dokumenty publikované Metropolitným inštitútom Bratislavy

Primárne dokumenty

Spolupráca

Koncepcia bytovej politiky_2021

Pridané: 08.3.2021

Participácia

Manuál participácie

Pridané: 05.11.2021

Záverečná správa_Grössling

Pridané: 04.11.2020

Záverečná správa_Mudrochova

Pridané: 17.6.2021

Záverečná správa_ReUse centrum

Pridané: 09.10.2020

Záverečná správa_Žarnovická

Pridané: 31.8.2021