Oddelenie územných koncepcií a analýz

Významným podkladom pre plánovanie Bratislavy sú kvalitné dáta. Sledujeme a hodnotíme informácie o základných mestských funkciách – o bývaní, práci, vybavenosti, službách a kultúre a ich vplyv na rozvoj mesta.

Všetky tieto čísla, indikátory a ukazovatele sa spájajú s ekonomickými, sociálnymi a hlavne demografickými faktami o Bratislave. Monitorované údaje pravidelne aktualizujeme a výsledky aplikujeme do stratégií a koncepcií územného rozvoja mesta. 

Úlohou oddelenia je: 

  • Vytvárať dlhodobé vízie pre Bratislavu formou mestských koncepcií územného rozvoja. 
  • Spracovávať územnoplánovacie a ostatné podklady pre funkčné zložky mesta.
  • Pripraviť územné koncepcie rozvoja týchto oblastí mesta.
  • Aktualizovať limity a potenciály rozvoja mesta.
  • Tvoriť mestské stavebné predpisy.
  • Vytvárať predpoklady pre rozvoj kompaktného mesta aktualizovaním databázy brownfieldov.
  • Pripravovať podklady pre vizuálne atraktívne sprostredkovanie výstupov z odborných materiálov.    
  • Analyzovať a tvoriť odborné výstupy podľa požiadaviek.

Ing. arch. Magda Ďurdíková

Vedúca Oddelenia územných koncepcií a analýz
magda.durdikova@mib.sk

Ing. arch. Norbert Dvorčák

Urbanista
norbert.dvorcak@mib.sk

Ing. arch. Patrícia Hrehušová

Urbanistka
patricia.hrehusova@mib.sk

Ing. Jana Ilčíková

Urbanistka
jana.ilcikova@mib.sk

Ing. arch. Dana Drobniaková, PhD.

Urbanistka
dana.drobniakova@mib.sk

Mgr. Ondrej Oravec

Demograf
ondrej.oravec@mib.sk

Ing. Petra Sládečková

Urbanistka
petra.sladeckova@mib.sk