Oddelenie územných koncepcií a analýz

Ing. arch. Magda Ďurdíková

Vedúca Oddelenia územných koncepcií a analýz
magda.durdikova@mib.sk

Ing. arch. Norbert Dvorčák

Architekt
norbert.dvorcak@mib.sk

Ing. arch. Monika Šmiralová, PhD.

architektka
monika.smiralova@mib.sk

Ing. Jana Ilčíková

Architektka/Urbanistka
jana.ilcikova@mib.sk

Ing. arch. Dana Drobniaková, PhD.

Urbanistka
dana.drobniakova@mib.sk

Mgr. Ondrej Oravec

Demograf/Humánny geograf
ondrej.oravec@mib.sk

Ing. Petra Sládečková

Urbanistka
petra.sladeckova@mib.sk