Témy

Mestské plánovanie
Revitalizácia
Starostlivé mesto
Verejný priestor
Zeleň

Projekty

/ Súťaže

Hodžovo námestie

Skôr než sa uskutoční architektonická súťaž na komplexnú obnovu, Hodžovo námestie podstúpi niekoľ...

Janíkov dvor. Pätnásťminútové mesto

V lokalite Janíkov dvor pribudne pri predĺženej električkovej trati nová zóna spĺňajúca kritéria ...

Kultúrne stredisko Žarnovická

Kultúrne stredisko Žarnovická v Rači čaká komplexná obnova na základe architektonickej súťaže, kt...

Sad Janka Kráľa

Sad Janka Kráľa, ktorý je najstarší verejný park v strednej Európe, čaká v najbližších rokoc...

Urbanistická štúdia Vinohrady

Urbanistická štúdia je jedným z nástrojov, ktorým chceme zachovať, chrániť  a rozvíjať územia vin...

Dulovo námestie – východ

Zámerom revitalizácie je vytvoriť príjemný bezbariérový priestor vhodný pre všetky generácie, kto...

Bratislavská dlažba spolutvorí identitu mesta

Podlaha verejných priestranstiev je ako horizontálna fasáda mesta. Bratislava bude mať po vzore m...

Objekt v Sade Janka Kráľa

Budúca rekonštrukcia počíta okrem nového bistra s reštauráciou aj so zázemím pre Bratislavské kul...

Nové centrum pre Devínsku Novú Ves

Mestskej časti Devínska Nová Ves doposiaľ chýba verejný priestor, ktorý by sa dal označiť ako cen...

Kazanská ulica

Cieľom je zjednotiť pevné a zelené plochy, ktoré sú v zanedbanom stave s porušenými povrchmi a vy...

Mapa projektov Metropolitného inštitútu Bratislavy