Lokalita okolo Zochovej ulice

Príprava projektu
Povoľovacie procesy
Realizácia
Ukončené

Lokalita okolo Zochovej ulice prejde revitalizáciou. Zlepší sa úroveň povrchov, autobusových zastávok a pribudne nová zeleň a mobiliár.

Vizualizácia revitalizácie zóny Zochova

Lokalita okolo Zochovej ulice prejde revitalizáciou. Plánovaná obnova tohto verejného priestoru, ktorý je dôležitým dopravným uzlom v centre mesta, má za cieľ zlepšiť prepojenosť jednotlivých častí územia, zvýšiť bezpečnosť pre chodcov a cyklistov a tiež dosiahnuť bezbariérovosť v území. Okrem komplexnej obnovy povrchov chodníkov projekt ráta aj s rekonštrukciou zastávok MHD a podchodu popod rušnú Staromestskú ulicu, prestavbou chátrajúcich verejných toaliet pri vstupe do historického jadra či doplnením zelene. Výsledkom má byť atraktívny a funkčný verejný priestor, ktorý bude jeho používateľom poskytovať možnosť bezpečného a komfortného pohybu, a zároveň bude zodpovedať svojmu významu.  

Riešené územie siaha od mimoúrovňového križovania ulíc Zámockej a Kapucínskej ulice so Staromestskou ulicou na juhu, až po budovu Najvyššieho súdu a ulicu Župné námestie na severovýchodnej strane a vyústenie Kozej ulice v severozápadnej časti. Denne túto lokalitu využívajú ľudia smerujúci do a z centra mesta pešo zo zastávok mestskej hromadnej dopravy či cyklisti. Okolie Zochovej má silný tranzitný charakter, ktorý prepája hradný kopec a okolie Palisád s historickým centrom mesta. Územie však nespĺňa požiadavky funkčného verejného priestoru. Problematický je stav chodníkov a absentujú bezbariérové prístupy do podchodu či verejné toalety. Ideálny nie je ani stav zastávok mestskej hromadne dopravy.  

To má zmeniť plánovaná obnova, ktorá je súčasťou Programu Živé miesta na obnovu zanedbaných verejných priestorov. Na návrhu revitalizácie územia MIB spolupracoval s architektmi z ateliérov GutGut, 2ka a Cemos. 

Krajšie zastávky MHD a ich okolie 

Prioritne sa zrenovuje zastávka mestskej hromadnej dopravy na strane od VŠMU. Celý priestor od zastávky po budovu VŠMU bude po revitalizácii na jednej výškovej úrovni, čím sa peší pohyb v tejto časti územia stane príjemnejší, komfortnejší a dostupnejší pre všetkých. Na zastávke MHD pri Kapucínskej pribudne nový mobiliár a zeleň. Príde aj k úprave plota, ktorý v súčasnosti komplikuje prechod k Župnému námestiu. Výsledkom majú byť atraktívnejšie priestory pre cestujúcich MHD, kde budú môcť počkať na autobus.  

Obnoví sa podchod a pribudnú verejné toalety 

Obnovou prejde aj podchod, do ktorého bude po rekonštrukcii lepšie prúdiť denné svetlo. Aktuálne tri vstupy do podchodu nahradia dva v prospech nových verejných toaliet v mieste pôvodného vchodu pri hoteli Falkensteiner. Podchod sa vďaka doplneniu výťahov na oboch stranách stane bezbariérovým.  

Verejný priestor bude zodpovedať významnosti prítomných verejných inštitúcií 

V riešenom území nájdeme dôležité verejné budovy – VŠMU a Najvyšší súd. Neďaleko sídli aj Prezidentský palác. Verejný priestor takého významu by mal spĺňať najvyššie kvalitatívne parametre. Preto sa v rámci revitalizácie územia odstráni vizuálny smog, opravia sa poškodené povrchy a doplní sa nová zeleň. Pred samotnou budovou Najvyššieho súdu tak vznikne reprezentatívny verejný priestor a zrevitalizuje sa celá priľahlá ulica, ktorá prepája Župné námestie. 

Prioritou bude chodec 

Návrh ráta aj riešením situácie medzi vodičmi a chodcami, najmä na moste ponad Staromestskú ulicu, kde dnes dochádza k rôznym kolíziám medzi všetkými účastníkmi dopravy. Cieľom úprav je dosiahnuť pre chodcov a cyklistov plnohodnotný a bezpečný priestor pre pohyb bez obmedzenia dopravnej obslužnosti územia.  

Zlepšenie pohybu chodcov aj popri budove VŠMU 

Zásadnou úpravou je odstránenie existujúceho schodiska a nahradenie priľahlých oporných múrov popri historickej budove VŠMU. Bariérový úsek nahradíme pohodlným širokým chodníkom s novým stromoradím. Trasa od zastávky Zochova bude tak na jednej výškovej úrovni s ulicou až po premostenie s električkami či Židovskú ulicu.  

Pribudne atraktívny verejný priestor na trávenie voľného času 

V záverečnej etape pribudnú pobytové schody na mieste, kde sa v súčasnosti nachádzajú chátrajúce verejné toalety pod Kapucínskou ulicou. Vznikne tak príjemný verejný priestor, kde budú môcť Bratislavčania a Bratislavčanky tráviť čas. To pomôže zmeniť charakter územia, ktorý je v súčasnosti výlučne tranzitný. 

Projekt v kocke

Ako vznikol projekt revitalizácie zóny Zochova 

Zóna Zochova je dôležitým dopravným uzlom Bratislavy. Kvalita verejných priestoru však neodpovedá významnosti tohto miesta a prítomných verejných inštitúcií. Problematická je aj praktická nemožnosť pohybu ľudí s telesným obmedzením.  

Cieľom revitalizácie je odstrániť problémové body priniesť kvalitný a vizuálne atraktívny verejný priestor pre všetkých. Víziou projektu revitalizácie okolia Zochovej ulice je zmeniť doteraz len tranzitné miesto na destináciu. 

Aké sú výhody zmien revitalizácie zóny Zochova 

  • Zvýšenie dostupnosti, bezbariérovosti a bezpečnosti lokality 
  • Vznik nových verejných toaliet  
  • Osadenie nového mobiliáru  
  • Doplnenie zelene 

Mohlo by vás tiež zaujímať

V Bratislave vznikne nad Staromestskou ulicou Plató pre peších

20. 5. 2022

Tam, kde by to prednedávnom nikto nepredpokladal, vznikne park s novými výhľadmi na Bratislavu a Dunaj. ...

Chodci dostanú vyššiu prioritu. Architekti ukázali, ako zo Zochovej urobiť bezpečnejšie miesto s atraktívnymi verejnými priestormi

16. 5. 2022

Lokalita okolo Zochovej ulice je dôležitý dopravný uzol v centre hlavého mesta. Denne ju využívajú ľudia smerujúci do a z centra mesta pešo zo zastávo...