Plató Staromestská

Príprava projektu
Povoľovacie procesy
Realizácia
Ukončené

Nad Staromestskou ulicou, ktorá v 70. rokoch rozdelila centrum mesta, vznikne približne 218-metrov dlhé a 20-metrov široké Plató pre peších. Nová plocha scelí Staré Mesto a prinavráti chýbajúci verejný priestor. Pribudne množstvo zelene, detské ihriská, workoutové preliezky pre dospelých, množstvo priestoru na stretávanie sa a plató navyše pomôže túto lokalitu ozdraviť aj odhlučnením frekventovanej ulice pod ním. Jedinečný priestor medzi Dómom sv. Martina a podhradím tak konečne ožije.

Mesto Bratislava a Metropolitný inštitút Bratislavy prichádzajú so zámerom vybudovať nad Staromestskou ulicou nový celistvý kus zelenej krajiny – Plató. Približne 218-metrov dlhý a 20-metrov široký park sa bude tiahnuť od Rudnayovho námestia pri Dóme sv. Martina až po zalomenie hradieb na úrovni Severozápadnej bašty.

Prekrytie Staromestskej ulice predstavuje riešenie, kedy sa jeden z najrušnejších dopravných koridorov v centre mesta zmení na moderný park s ideálnymi podmienkami pre oddych či stretávanie sa. Nová plocha prinesie veľa novej zelene, ihriská pre deti a workoutové preliezky pre dospelých či bratislavské lavičky. Vďaka schodisku a výťahu vznikne súvislé prepojenie pre peších zo Židovskej v smere od Zámockej ulice priamo do predpolia Dómu svätého Martina. Pribudnú vyhliadky na mesto z novej perspektívy. Na hradby sa bude dať prejsť cez štyri vstupy. Architekti navrhli umiestniť Plató na samostatnú nosnú konštrukciu, ktorá sa nebude dotýkať hradieb.

Plató je súčasťou väčšej vízie obnovenia vnútorného mestského okruhu pre peších po vzore viedenského ringu.

Bratislavský ring

Bratislavský ring

Plató Staromestská má byť súčasťou ambicióznejšej vízie, vďaka ktorej sa bratislavské centrum po necitlivom zásahu do historického jadra v súvislosti s výstavbou Mosta SNP opäť scelí do okruhu s reprezentatívnymi verejnými priestormi, tzv. bratislavského ringu. Vnútorný mestský okruh má ohraničovať Rybné námestie, Plató, Hviezdoslavovo námestie a Námestie SNP. Myšlienka ringu pochádza zo začiatku 19. storočia, kedy sa v stredoeurópskych mestách budovali vnútorné mestské okruhy, ktoré mali byť výkladnou skriňou mesta.

Ring kopíruje pôvodné mestské opevnenie. To je v podobe hradieb s vodnou priekopou na Staromestskej ulici čiastočne zachované, v iných úsekoch bola priekopa zasypaná a nahradená sériou na seba nadväzujúcich verejných priestorov. Význam mestského okruhu ukazuje aj koncentrácia stavieb z 30. rokov ako napríklad Dom služieb Baťa, Mestská sporiteľňa, Obchodný dom Brouk či Babka.

Po realizácii Plató na Staromestskej ulici sa uzavrie okruh priestorov, ktoré majú spoločného menovateľa, a to bezkolízny peší pohyb chodcov s dopravou po vonkajšom obvode centra.

Ciele projektu Plató

Prepojenie vo forme premostenia by malo fungovať nielen ako tranzitná, ale taktiež ako pobytová, oddychová a rekreačná zóna pre rezidentov a turistov, ktorými je toto miesto často a dlhodobo vyhľadávané. Zároveň je to príležitosť využiť potenciál oživenia a priblíženia hradieb ako symbolu histórie mesta so Židovskou ulicou, ktorá je vstupnou bránou na hrad. Obe tieto lokality sú špecifické svojím silným duchom miesta – hradby svojou históriou z rôznych období a Židovská ulica združovaním malých lokálnych prevádzok, ktoré vytvárajú príležitosti stretávania sa. Úlohou je prinavrátiť atmosféru pôvodných vymiznutých ulíc mesta, kde ľudia trávili čas a stretávali sa, čo zmenilo vybudovanie rušnej dopravnej tepny.

Projekt Plató je súčasťou programu Živé miesta, ktorého cieľom je modernizácia a skvalitňovanie dlhodobo zanedbaných verejných priestorov v Bratislave. Obnovu zastrešuje štvorica vysúťažených slovenských ateliérov – Studený architekti s.r.o., ateliér Ľubomír Závodný s.r.o., Peter Stec Studio, Terra Florida, v.o.s.

Čo Plató prinesie

 • nové vyhliadky na mesto
 • lepší prístup k hradbám
 • nová zeleň – 23 vzrastlých stromov (lipy, bresty či agáty) a 40 viackmenných druhov stromov a kríkov. Celkovo pôjde o 3700 m2 novej zelene
 • zelené duny porastené nízkymi porastami či intenzívnymi záhonmi
 • zníženie hlučnosti v priľahlej lokalite až do 14 decibelov
 • zníženie prašnosti
 • bezbariérové chodníčky
 • výťah
 • okolo 30 bratislavských lavičiek
 • detské ihrisko
 • workoutové preliezky
 • priestor pre Sadni si! ležadlá počas leta

Ako bude Plató vyzerať

Enviromentálne hľadiská

Staromestská ulica patrí z environmentálneho hľadiska k najviditeľnejším záťažiam v centre mesta. Je zdrojom permanentného hluku, znečisťujúcich emisií a prehriaty asfalt v letných mesiacoch vytvára lokálny tepelný ostrov, ktorý nepriaznivo vplýva na mikroklímu širšieho okolia.

Návrh preto počíta s viacerými inovatívnymi klimatickými riešeniami, ktoré pomôžu znížiť teplotu počas letných mesiacov. Plató ako najrozsiahlejšia vegetačná strecha v Bratislave zvýši rastlinnú biodiverzitu, poskytne vhodný priestor priamo v centre pre život rôznych druhov spevavcov či opeľovačov, ktorých populácie prudko klesajú.

Významným benefitom pre celé územie bude aj premyslený systém vodozádržných opatrení, ktoré zlepšia hospodárenie s vodou. Zrážky budú prirodzene infiltrované do pôdneho substrátu a v prípade prívalových dažďov odvádzané do zádržného systému vegetačnej strechy.

Zlepšenie lokálnej mikroklímy

Ako sa zníži v lokalite hlučnosť?

Zníženie hlučnosti v priľahlej lokalite je ďalším pozitívnym prínosom projektu. Po zatrávnení plochy nad komunikáciou a aplikácii akustických obkladov v dopravnom koridore možno dosiahnuť zníženie hluku až o 14 decibelov.

Menej hluku, zdravšie prostredie

Ďalšie dôležité otázky

Nijako. Staromestská ulica bude naďalej prejazdná ako pre autá, tak aj pre autobusy či nákladné vozidlá.

Aktuálne sa dokončila architektonická štúdia a do konca roka sa dopracuje projektová dokumentácia, na základe ktorej sa bude dať určiť bližší harmonogram prác. Aktuálne sa tiež hľadajú alternatívne finančné zdroje na spolufinancovanie tohto projektu. Odhadované náklady na celú výstavbu sú približne 18 miliónov eur. Vzhľadom na povoľovacie procesy sa s výstavbou začne najskôr v roku 2024.

Pred
Po
Pred
Po

Dokumenty na stiahnutie:

Mohlo by vás tiež zaujímať

V Bratislave vznikne nad Staromestskou ulicou Plató pre peších

20. 5. 2022

Tam, kde by to prednedávnom nikto nepredpokladal, vznikne park s novými výhľadmi na Bratislavu a Dunaj. ...

Chodci dostanú vyššiu prioritu. Architekti ukázali, ako zo Zochovej urobiť bezpečnejšie miesto s atraktívnymi verejnými priestormi

16. 5. 2022

Lokalita okolo Zochovej ulice je dôležitý dopravný uzol v centre hlavého mesta. Denne ju využívajú ľudia smerujúci do a z centra mesta pešo zo zastávo...