Chodci dostanú vyššiu prioritu. Architekti ukázali, ako zo Zochovej urobiť bezpečnejšie miesto s atraktívnymi verejnými priestormi

16. mája 2022

Lokalita okolo Zochovej ulice je dôležitý dopravný uzol v centre hlavého mesta. Denne ju využívajú ľudia smerujúci do a z centra mesta pešo zo zastávok mestskej hromadnej dopravy, či cyklisti. Do lokality Zochova počítame ulice od Zámockej ulice po Župné námestie, ktoré pretína dvojprúdová Staromestská ulica. Celé okolie Zochovej má silný tranzitný charakter, ktorý prepája hradný kopec a okolie Palisád s historickým centrom mesta. Územie však nespĺňa požiadavky funkčného verejného priestoru. Chýbajú bezpečné chodníky pre chodcov a cyklistov, bezbariérové prístupy do podchodu, verejné toalety či atraktívnejšie priestory, kde by mohli ľudia počkať na autobus. Architekti vypracovali architektonickú štúdiu, ktorá navrhuje, ako by sa toto miesto malo zmeniť, aby sa tu obyvateľky a obyvatelia Bratislavy cítili bezpečne a komfortne. Obnova lokality Zochova patrí do Programu Živé miesta na obnovu zanedbaných verejných priestorov.

Prepojená, prehľadná a udržateľná. To sú tri hlavné kritéria, ktoré má budúca lokalita v okolí Zochovej ulice spĺňať. Riešené územie siaha od mimoúrovňového križovania ulíc Zámockej a Kapucínskej ulice so Staromestskou ulicou na juhu, až po budovu Najvyššieho súdu a ulicu Župné námestie na severovýchodnej strane a vyústenie Kozej ulice v severozápadnej časti. Staromestská ulica nie je súčasťou zadania, keďže tento priestor podlieha širším dopravným vzťahom.

Celá lokalita prejde žiadúcou revitalizáciou, keďže viaceré priestory sú na konci svojej životnosti. Okrem komplexnej obnovy povrchov chodníkov, zastávok mestskej hromadnej dopravy, podchodu či priľahlých verejných priestorov, dôjde aj ku sprehľadneniu a zlepšeniu bezbariérovosti chodníkov pre peších a cyklistov.  

“Na projekte Zochova vidieť, že rozsah Živých miest sa pohybuje od malých zásahov až po celé lokality,” povedal Marcel Dzurilla, riaditeľ Sekcie tvorby mestských priestorov z Metropolitného inštitútu Bratislavy. „Prioritou vo verejnom priestore bude chodec. Zásadnou úpravou je odstránenie existujúceho schodiska a nahradenie priľahlých oporných múrov popri historickej budove VŠMU. Bariérový úsek nahrádzame pohodlným širokým chodníkom s novým stromoradím. Trasa od zastávky Zochova bude tak plynulá a súvislá a na jednej výškovej úrovni s ulicou až po premostenie s električkami, či Židovskú ulicu,“ vysvetlil.

„Cieľom nášho návrhu je vytvoriť kontinuálny a prepojený mestský priestor bez bariér a vizuálneho smogu, očistený od nefunkčných nánosov minulosti. Chceme, aby bol prehľadným a čitateľným, s jasnou orientáciou nielen pre obyvateľov mesta, ale aj pre jeho návštevníkov. Našou víziou je miesto, ktoré nie je len tranzitným územím, ale aj destináciou. V tomto území sa nachádzajú viaceré verejné inštitúcie, ktoré si takýto priestor nielen zaslúžia, ale ho priam vyžadujú,“ priblížil návrh architekt Lukáš Kordík z ateliéru GutGut.

MIB spoločne s architektmi ateliérov GutGut, 2ka a Cemos navrhli revitalizáciu komplexného územia rozdeliť do viacerých etáp.

Prioritne sa zrenovuje zastávka mestskej hromadnej dopravy na strane od VŠMU. Žiadúcou obnovou prejde aj podchod, do ktorého bude lepšie prúdiť denné svetlo. Namiesto troch vstupov do podchodu budú dva, pretože najbližší vstup od hotela Falkensteiner sa zruší v prospech nových verejných toaliet, ktoré sa budú nachádzať v podchode. Aby bol podchod prístupný aj ľuďom so zdravotným postihnutím, pribudnú dva výťahy a v celom území sa odstránia bariéry, ktoré sťažujú pohyb. Celá plocha od VŠMU po zastávku Zochova bude na jednej výškovej úrovni, aby chodci mali komfortnejší pohyb. Pribudne viac zelene, čím sa zlepší mikroklíma pri zastávke.

Vznikne tiež reprezentatívny verejný priestor pred Najvyšším súdom SR, kde registrujeme avizovanú obnovu budovy Najvyššieho súdu od architekta Vladimíra Dedečka, a zrevitalizuje sa celá priľahlá ulica, ktorá prepája Župné námestie.

Postupne sa bude riešiť situáciu medzi vodičmi a chodcami, aby cyklisti a chodci mali v celom území  plnohodnotný a bezpečný priestor pre pohyb. Zlepší sa tiež dopravná situácia na moste ponad Staromestskú ulicu, kde dnes dochádza k rôznym kolíziám medzi všetkými účastníkmi dopravy.

V záverečnej etape pribudnú pobytové schody na mieste, kde sa v súčasnosti nachádzajú chátrajúce verejné toalety pod Kapucínskou ulicou. Vznikne tak atraktívny verejný priestor, kde si budú môcť ľudia posedieť a pozhovárať sa. Zrenovuje sa aj zastávka mestskej hromadnej dopravy vedľa Kláštora Kapucínov, kde dôjde aj k úprave plota. Pribudne tiež nové stromoradie, keďže v letných mesiacoch chýba na tejto strane tieň a ľudia čakajú na autobus na priamom slnku.

V celej zóne pribudne nový mobiliár, ako sú lavičky či smetné koše, ktorý vizuálne zjednotí územie a zlepší jeho prehľadnosť. Dizajn mobiliáru bude jednotný materiálom, tvarom aj farebnosťou.

Do konca roka sa bude vypracovávať prvá časť projektovej dokumentácie, od ktorej sa následne určí ďalší harmonogram prác.

Obnova lokality Zochova je súčasťou programu obnovy verejných priestorov Živé miesta, ktorého cieľom je modernizácia a skvalitňovanie dlhodobo zanedbaných verejných priestorov v Bratislave. V programe je aktuálne ukončených, rozpracovaných alebo navrhovaných vyše 40 projektov, ktoré majú dokopy 243 563 m2 a pokrývajú väčšinu mestských častí.

Ďalšie aktuality

Zobraziť viac aktualít

Bratislava hostila jedinečnú konferenciu Start with Children 

4. 6. 2024

Posledné májové dni žila Bratislava diskusiami o lepších mestách pre deti. Na dvojdňovom samite Start with Children v Starej tržnici, ktorého spoluorg...

Do konferencie Start with Children ostáva 8 dní, poznáme špičkový program dvojdňového samitu o tvorbe miest pre budúce generácie

20. 5. 2024

Už len pár dní nás delí od začiatku medzinárodného samitu Start with Children o tvorbe miest, ktoré sú bezpečnejšie, zelenšie a ohľaduplné voči potreb...

Zlepšujeme bezpečnosť detí v okolí škôl

30. 4. 2024

Hlavné mesto a Metropolitný inštitút Bratislavy predstavili finálne riešenia priestorov na Vazovovej a Mudroňovej. ...