Oddelenie zelenej infraštruktúry

Mgr. Eva Čulová, PhD.

Vedúca Oddelenia zelenej infraštruktúry
eva.culova@mib.sk

Mgr. Jana Bozáňová, PhD.

Envirošpecialistka
jana.bozanova@mib.sk

Mgr. Vladimír Hurta, PhD.

Envirošpecialista
vladimir.hurta@mib.sk