Oddelenie zelenej infraštruktúry

Kvalita života v Bratislave je významne previazaná so schopnosťou prírodných, poloprírodných a človekom vytvorených ekosystémov poskytovať určité úžitky alebo benefity.

Je nimi napríklad ochladzovanie vzduchu počas letných horúčav, ochrana pred záplavami pri výdatných dažďoch, filtrovanie nečistôt z ovzdušia, tvorba pitnej vody, podpora biodiverzity, a vytváranie príjemného priestoru na regeneráciu, oddych a ďalšie. Jedným z hlavných “nositeľov” týchto benefitov v mestskom prostredí je zeleno-modrá infraštruktúra.

Zeleno-modrá infraštruktúra (ZMI) funguje najlepšie keď sú jej časti vhodne prepojené. V urbanizovanom prostredí je dôležitým nástrojom pri zvyšovaní odolnosti voči prejavom klimatickej zmeny, skvalitňovaní verejného priestoru a rozvíjania mesta udržateľným spôsobom. 

Úlohou oddelenia je: 

  • Koncepcia a hierarchizácia zeleno-modrej infraštruktúry mesta pre potreby územného plánovania.
  • Tvorba špecializovaných metodík v oblasti regulatívov pre zeleno-modrú infraštruktúru, hodnotenia ekosystémových služieb a zvyšovania odolnosti mesta na zmenu klímy, využiteľných pre potreby územného a strategického plánovania.
  • Aplikovanie týchto metodík napr. pri tvorbe štúdií, generelov, zmien a doplnkov územného plánu, pri projektoch realizovaných inými sekciami MIB a mesta.
  • Vizualizácia týchto poznatkov a výstupov atraktívnou formou aj pomocou mapových aplikácií 
  • Tvorba iných špecializovaných výstupov podľa požiadaviek.

Ing. arch. Martin Berežný

Vedúci Oddelenia zelenej infraštruktúry
martin.berezny@mib.sk

Mgr. Eva Čulová, PhD.

Envirošpecialistka
eva.culova@mib.sk

Ing. Mária Dubcová, PhD.

Envirošpecialistka
maria.dubcova@mib.sk