Oddelenie komunikácie

Mgr. Marcela Glevická

Vedúca Oddelenia komunikácie
marcela.glevicka@mib.sk

Mgr. Annamária Ondrejková

PR špecialistka
annamaria.ondrejkova@mib.sk

Mgr. Jakub Lazarčík

Špecialista pre online marketing
jakub.lazarcik@mib.sk