Oddelenie komunikácie

Mgr. Marcela Glevická

vedúca oddelenia komunikácie
marcela.glevicka@mib.sk

Mgr. Annamária Ondrejková

PR špecialistka
annamaria.ondrejkova@mib.sk

Mgr. Mirka Džupinová

projektová manažérka komunikácie
mirka.dzupinova@mib.sk

Mgr. Jakub Lazarčík

špecialista pre online marketing
jakub.lazarcik@mib.sk