Analýzy a GIS

Zodpovedné vedenie rozvoja mesta si vyžaduje priestorové informácie, ktoré sú neustále aktualizované, a tiež schopnosť vedieť, ako tieto informácie použiť.  

Vďaka tejto výzve sa geografická informačná veda a technológia stala neoceniteľnou súčasťou práce urbanistov. 

Geografický informačný systém (GIS) je nástroj, ktorý sa využíva na získavanie, analyzovanie, vizualizáciu a manažment dát s priestorovým vyjadrením, ktoré sú základom tohto systému. Obsahujú informácie o geografickej polohe a popisné informácie o jednotlivých objektoch. 

GIS v mestskom plánovaní umožňuje vytvárať priestorovú analýzu a modelovanie, ktoré prispieva k množstvu dôležitých úloh a rozhodnutí územného plánovania. 

Aktuálne projekty: 

  • Digitalizácia a mapové spracovanie urbanistickej štúdie výškového zónovania hlavného mesta SR Bratislavy 
  • Digitalizácia a mapové spracovanie úplného znenia územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy 
  • Aktualizácia a digitalizácia územných generelov (školstva, kultúry, športu, zelene, záhradkárskych osád atď.)  
  • Tvorba efektívnejšieho interného systém a pasportizácia zmien a doplnkov územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy 
  • Tvorba mapových aplikácií  
  • Podpora GIS vzdelávania na ostatných sekciách MIB