Areál Bazová

Príprava projektu
Povoľovacie procesy
Realizácia
Ukončené

Areál Bazová je významným bodom rozvoja, ktorý spája rôzne funkcie a kvalitný mestský priestor. V priebehu nasledujúcich 10 rokov prejde komplexnou zmenou. Jej cieľom je vytvoriť funkčný mestský blok, kde dochádza ku koncentrácii talentov, firiem a inštitúcií. ​

Bratislava v minulosti prišla o významnú časť svojej industriálnej identity. Areál na Bazovej ulici (kedysi areál bývalých Technických služieb) v širšom centre mesta je jednou z posledných lokalít, kde sa zachovala pôvodná priemyselná architektúra.

S cieľom transformovať územia brownfieldov a priniesť do nich potrebné funkcie, čaká areál na Bazovej ulici obnova, ktorá z nevyužívaného urbanistického bloku vytvorí zdieľaný a živý mestský blok.

Areál má potenciál stať sa funkčným a udržateľným celkom mesta, ktorý by mal zastrešovať širokú škálu potrieb obyvateliek a obyvateľov mesta, od vzdelávania, bývania, využívania služieb a občianskej vybavenosti až po možnosť kultúrno-spoločenského vyžitia a aktívneho trávenia voľného času.

Plánované funkcie areálu

  • administratívna – sídlo mestských inštitúcií
  • kultúrno-spoločenská – multifunkčný priestor
  • služby – komerčné/nekomerčné prevádzky
  • rezidenčná funkcia – mestské nájomné byty
  • rekreačná funkcia/verejný priestor – centrálne námestie

Keďže je areál Bazová rozľahlé a komplexné územie, revitalizácia sa uskutoční v etapách. Predmetom riešenia 1. etapy je rekonštrukcia Haly dielní a revitalizácia priľahlého okolia, na ktorej budú spolupracovať architekti z ateliéru GutGut. Tí pripravia architektonickú štúdiu a následne kompletnú projektovú dokumentáciu. Spolupráca s ateliérom GutGut vzišla z poslednej rámcovej dohody.

Ako prvá sa bude rekonštruovať Hala dielní (Objekt A)

Rekonštrukcia Haly dielní (fáza 1)

V rámci prvej fázy bude zrekonštruovaná Hala dielní, ktorá po transformácii prinesie nové administratívne zázemie, kultúrno-vzdelávací priestor a doplnkovú gastro-prevádzku s drobným predajom. Plánovaná je úprava vnútorného námestia na pobytový priestor a vysunutie programu z interiéru do exteriéru. Vytvoriť sa má aj pešie a cyklistické prepojenie medzi Kulíškovou a Bazovou ulicou, čím sa zlepší priechodnosť širšieho územia.  

Základnou ideou pri adaptácii hál je zachovanie a podpora tvaroslovia industriálnej architektúry. Za hodnotnú môžeme považovať kombináciu železobetónového stĺpového a stenového systému, ktorý umožňuje vytvorenie otvoreného a variabilného vnútorného priestoru. Ďalšími cennými prvkami sú strešné oceľové väzníky, svetlíky, či betónové trámové stropy.

Vnútorná hala areálu
súčasný stav

Mohlo by vás tiež zaujímať

Obnova mestského brownfieldu aj nové zariadenie pre seniorov sú projekty, na ktorých začínajú pracovať architekti spolupracujúci s mestom

13. 1. 2023

Ateliér GUTGUT pripraví architektonické podklady pre obnovu časti areálu na Bazovej ulici v Ružinove a architekti z ateliéru Átrium zas navrhnú nové ...