Témy

Mestské plánovanie
Revitalizácia
Starostlivé mesto
Verejný priestor
Zeleň

Projekty

Námestie Slobody

Revitalizácia

Obnoví sa fontána a jej povrchy sa viac sprístupnia. Zachová sa pôvodný dizajn mobiliáru, ktorý d...

Vyhliadka na Kamzíku

Revitalizácia
Verejný priestor
Zeleň

Zámerom revitalizácie je vytvorenie bezpečného, prepojeného prostredia so zvýraznením jeho prírod...

Skatepark pod Mostom SNP

Revitalizácia
Verejný priestor

Filozofiou revitalizácie tohto územia bolo zapojiť do verejného priestoru viacero funkcií. Zapoji...

Verejný priestor Krížna-Karadžičova

Revitalizácia
Verejný priestor
Zeleň

Aj malý zásah a postupná revitalizácia dokážu zatraktívniť svoje okolie. Odstránenie bariér, city...

Pozorovňa zvierat Vydrica

Verejný priestor
Zeleň

Pozorovňa zvierat sa bude nachádzať pri prameni Vydrica. Je tu možné pozorovať divú zver, tento o...

Pobytové schody IV.rybník

Verejný priestor
Zeleň

Rôznorodé šírky a dĺžky schodov návštevníkovi zabezpečia rôzne typy užívania a kontaktu s vodnou ...

Park Dunajská

Revitalizácia
Verejný priestor
Zeleň

Vďaka novým dopadovým plochám, kvalitným herným prvkom, mobiliáru a osvetleniu dostane detské ihr...

Priestor vedľa zastávok pod Mostom SNP

Revitalizácia
Verejný priestor

Revitalizáciou plôch pribudlo viacero prvkov zelene, nové trvalkové záhony a vizuálne atraktívne...

Predpolie cintorínu Prievoz

Revitalizácia
Verejný priestor

Rekonštrukcia vstupného priestoru cintorína, bude sa riešiť komplexne v rámci rekonštrukcie ulice...

Živé námestie

Revitalizácia
Verejný priestor

Námestie SNP, Kamenné námestie a Námestie Nežnej revolúcie predstavujú v súčasnosti jedno z najvý...

Mapa projektov Metropolitného inštitútu Bratislavy