Témy

Mestské plánovanie
Revitalizácia
Starostlivé mesto
Verejný priestor
Zeleň

Projekty

/ Súťaže

Park Legionárska

Park na Legionárskej sa zmení na príjemný priestor pre posedenie a šport, ktorý bude krásny najmä...

Parčík Žilinská

Spolu s partnerom ČSOB nadáciou zrevitalizujeme priestor zastávky a obnovia priľahlú zeleň za zas...

Lávka na Železnej studničke

Bezbariérová rampa bude viesť návštevníkov od parkoviska pri Ceste mládeže pomedzi stromy v úrovn...

Klzisko na Železnej studničke

Partizánska lúka na Železnej studienke  je frekventovaným miestom aj počas zimných mesiacov. Pric...

Bufet na Partizánskej lúke

Obnova bufetu, ktorý je súčasťou samotného amfiteátra pomôže lepšej prevádzke a nový altán kruhov...

Námestie Slobody

Obnoví sa fontána a jej povrchy sa viac sprístupnia. Zachová sa pôvodný dizajn mobiliáru, ktorý d...

Vyhliadka na Kamzíku

Zámerom revitalizácie je vytvorenie bezpečného, prepojeného prostredia so zvýraznením jeho prírod...

Skatepark pod Mostom SNP

Filozofiou revitalizácie tohto územia bolo zapojiť do verejného priestoru viacero funkcií. Zapoji...

Verejný priestor Krížna-Karadžičova

Aj malý zásah a postupná revitalizácia dokážu zatraktívniť svoje okolie. Odstránenie bariér, city...

Pozorovňa zvierat Vydrica

Pozorovňa zvierat sa bude nachádzať pri prameni Vydrica. Je tu možné pozorovať divú zver, tento o...

Mapa projektov Metropolitného inštitútu Bratislavy