Sad Janka Kráľa

Príprava projektu
Povoľovacie procesy
Realizácia
Ukončené

Plánovanej urbanisticko-krajinársko-architektonickej súťaži na revitalizáciu parku predchádzajú participatívny proces a čiastočné zásahy, ktoré zlepšujú jeho stav.

Sad Janka Kráľa, ktorý je najstarší verejný park v strednej Európe, čaká v najbližších rokoch revitalizácia. Aby očakávaná urbanisticko-krajinársko-architektonická súťaž priniesla kvalitné návrhy pre budúci obnovu parku, MIB aktuálne realizuje participatívny proces s verejnosťou, odborníkmi a ostatnými kľúčovými aktérmi.

Kým sa začne s komplexnejšou revitalizáciou, v Sade Janka Kráľa a na priľahlom Tyršovom nábreží prebiehajú čiastočné zásahy, ktoré zlepšujú aktuálny stav. V parku sa vymenil mobiliár, pribudli nové kvety a otvorili sa nové verejné toalety, ktoré tu dlhodobo chýbali. MIB a Hlavné mesto Bratislava zároveň pripravujú obnovu okolia pamätníka obetiam extrémizmu na Tyršovom nábreží, ktorý pripomína aj vraždu študenta Daniela Tupého. Okrem toho obnovou prejde objekt v Sade Janka Kráľa, ktorý sa preslávil ako nočný klub.

Mesto pracuje aj navytvorení oficiálneho parkoviska mimo oddychovej časti nábrežia so 155 parkovacími miestami pre autá a s 10 parkovacími miestami pre motorky, aby Tyršovo nábrežie a Sad Janka Kráľa boli aj naďalej prístupné návštevníkom, ktorí potrebujú použiť auto. Zároveň nechceme, aby tento významný mestský priestor slúžil ako neregulovaná odstavná plocha pre dlhodobé parkovanie.

Participatívny proces

V rámci participatívneho procesu sa doteraz uskutočnili 3 okrúhle stoly s odbornou verejnosťou, mapovanie a pozorovanie územia počas 3 dní v parku, tematická vychádzka s dôrazom na sledovanie inkluzivity priestoru pre ľudí s pohybovým či zrakovým obmedzením a 2 dni osobných rozhovorov s návštevníkmi parku.

Začiatkom roka 2022 sa uskutočnil aj zber názorov, skúseností a odporúčaní od širokej verejnosti – návštevníkov a návštevníčok Sadu J. Kráľa a Tyršovho nábrežia formou online dotazníka. Do prieskumu sa zapojilo celkovo 1165 respondentiek a respondentov.

Ciele participatívneho procesu: ​

  • ​zmapovať užívateľské skupiny a kľúčových aktérov/ aktérky,​
  • skúmať potreby, názory, preferencie užívateľov/ užívateliek ​a kľúčových aktérov/aktériek,​
  • zistiť vnímané hodnoty, ale aj problematické aspekty riešeného územia,  ​
  • definovať kľúčové tézy relevantné pre revitalizáciu riešeného územia, ​aby bolo inkluzívnym priestorom pre rôzne skupiny Bratislavčanov/​ Bratislavčaniek a návštevníkov/návštevníčok mesta,​
  • získať všetky dostupné informácie o pripravovaných projektových zámeroch riešeného územia (veľmi dynamicky rozvíjajúce sa územie), ​
  • spresniť zadanie urbanisticko-krajinársko-architektonickej súťaže revitalizácie riešeného územia,​
  • v ďalších fázach pomáhať pripravovať podklady pre prezentáciu, či konzultácie smerom ku komunikácii projektu.​

Mohlo by vás tiež zaujímať

Objekt v Sade Janka Kráľa

Architekti prinavrátia budove bývalého nočného salóna dôstojnosť. Budúcu gastroprevádzku prepoja s parkom

4. 2. 2022

Zanedbaný objekt v Sade Janka Kráľa sa premení na gastroprevádzku, ktorá bude slúžiť všetkým návštevníkom parku. Metropolitný inštitút Bratislavy so s...

Pozrite sa ako vyzerala prvá vychádzka v Sade Janka Kráľa

22. 7. 2021

Cieľom prvej prechádzky v Sade Janka Kráľa bolo okrem identifikovania problematických bariér či zlej infraštruktúry aj zvýšiť povedomie o tom, ako ľud...

Sad Janka Kráľa

Počas leta zbierame podklady na vypísanie architektonickej súťaže pre Sad Janka Kráľa

18. 6. 2021

Metropolitný inštitút Bratislavy začal participatívny proces, ktorého cieľom je zozbierať čo najviac podkladov pre budúcu revitalizáciu Sadu Janka Krá...