Sad Janka Kráľa

Sad Janka Kráľa, ktorý je najstarší verejný park v strednej Európe, čaká v najbližších rokoch revitalizácia. Aby očakávaná urbanisticko-krajinársko-architektonická súťaž priniesla kvalitné návrhy pre budúci obnovu parku, Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) aktuálne participuje s verejnosťou, odborníkmi a ostatnými kľúčovými aktérmi.

V rámci participatívneho procesu prebehli doteraz 3 okrúhle stoly s odbornou verejnosťou, mapovanie a pozorovanie územia počas 3 dní v parku, tematická vychádzka s dôrazom na sledovanie inkluzivity priestoru pre ľudí s pohybovým či zrakovým obmedzením a 2 dni osobných rozhovorov s návštevníkmi parku.

V súčasnosti prebieha zber názorov, skúseností a odporúčaní od širokej verejnosti – návštevníkov a navštevníčok Sadu J. Kráľa a Tyršovho nábrežia formou online dotazníka. Zapojiť sa môžete aj vy, a to do 26. 1. 2022.

Vyplniť dotazník

Fill the form here

V dotazníku je možné na mape označiť konkrétne miesta, kde sa návštevníci/návštevníčky cítia najmenej bezpečne, kde trávia čas najradšej alebo najmenej z konkrétnych príčin.

Cieľ participatívneho procesu: ​

  • ​zmapovať užívateľské skupiny a kľúčových aktérov/ aktérky,​
  • skúmať potreby, názory, preferencie užívateľov/ užívateliek ​a kľúčových aktérov/aktériek,​
  • zistiť vnímané hodnoty, ale aj problematické aspekty riešeného územia,  ​
  • definovať kľúčové tézy relevantné pre revitalizáciu riešeného územia, ​aby bolo inkluzívnym priestorom pre rôzne skupiny Bratislavčanov/​ Bratislavčaniek a návštevníkov/návštevníčok mesta,​
  • získať všetky dostupné informácie o pripravovaných projektových zámeroch riešeného územia (veľmi dynamicky rozvíjajúce sa územie), ​
  • spresniť zadanie urbanisticko-krajinársko-architektonickej súťaže revitalizácie riešeného územia,​
  • v ďalších fázach pomáhať pripravovať podklady pre prezentáciu, či konzultácie smerom ku komunikácii projektu.​

O projekte

Kým sa začne s komplexnejšou revitalizáciou, v Sade Janka Kráľa aj priľahlom Tyršovom nábreží prebiehajú čiastočné zásahy, ktoré zlepšujú aktuálny stav. V parku sa podarilo opraviť lavičky, pribudli nové kvety a otvorili sa nové verejné toalety, ktoré tu dlhodobo chýbali. MIB a hlavné mesto Bratislava v nasledujúcich mesiacoch začnú s realizáciou obnovy okolia pamätníka obetiam extrémizmu na Tyršovom nábreží, ktorý pripomína aj vraždu študenta Daniela Tupého.

Mesto pracuje aj navytvorení oficiálneho parkoviska mimo oddychovej časti nábrežia so 155 parkovacími miestami pre autá a s 10 parkovacími miestami pre motorky, aby Tyršovo nábrežie a Sad Janka Kráľa boli aj naďalej prístupné návštevníkom, ktorí potrebujú použiť auto. Zároveň nechceme, aby tento významný mestský priestor slúžil ako neregulovaná odstavná plocha pre dlhodobé parkovanie.

Architekti navrhli, ako zrevitalizovať kultúrne stredisko z 80. rokov na Žarnovickej ulici v Rači. Pribudne kaviareň aj nová spoločenská sála

Mestská časť Bratislava – Rača chce zlepšiť súčasné využitie obľúbeného kultúrneho strediska s knižnicou na Žarnovickej ulici. Budova z 80. rokov minulého storočia pomaly dosluhuje, má energeticky náročnú prevádzku a chýba jej bezbariérový prístup na poschodie. Metropolitný inštitút Bratislavy v spolupráci s hlavným mestom a mestskou časťou Rača zorganizovali architektonicko-urbanistickú súťaž, v ktorej porota najviac ocenila návrh z ateliéru young.s architekti. Tí ponúkli najlepšie riešenie, ako zrekonštruovať súčasnú budovu na atraktívne multifunkčné kultúrne stredisko, ktoré bude zodpovedať nárokom detí, dospelých aj seniorov.

Kvalitná architektúra v kombinácii s prírodnými prvkami. V mestských lesoch sme obnovili turistický areál Malý Slavín

Revitalizácia
17.12.2021

Konštrukcia nenápadných tenkých, a pritom pevných stĺpov, drevené prestrešenie so spádovaním dažďovej vody a veľkorysejší priestor na sedenie. Podľa návrhu Bakyta architects sme obnovili v mestských lesoch areál Malý Slavín, ktorý sa nachádza na trase medzi Záhorskou Bystricou a Račou. Mestské lesy postupne obnovujú cesty, turistické trasy, ale aj altánky, prístrešky a ďalšie prvky, ktoré dokážu v prírode zaujať a spríjemniť čas turistom. Atraktívnym lákadlom sa nedávno stala pozorovateľňa zvierat Vydrica na žltej turistickej trase medzi Račou a Mariankou.

Bratislava má dizajn manuál pre verejné osvetlenie, v nasledujúcich rokoch sa plánuje veľká modernizácia

Hlavné mesto plánuje komplexne modernizovať a rekonštruovať verejné osvetlenie v Bratislave. Postupná obnova sa bude realizovať v súlade s novým manuálom, ktorý pripravili odborníci z Metropolitného inštitútu Bratislavy v spolupráci s magistrátom. Podrobný dokument prináša návod, kde a ako má byť osvetlenie osádzané, aby nevytváralo vo verejnom priestore prekážku. Bližšie tiež určuje minimálnu úroveň kvality dizajnu v jednotlivých zónach mesta.