Sad Janka Kráľa

Príprava projektu
Povoľovacie procesy
Realizácia
Ukončené

Najstarší verejný park v strednej Európe čaká revitalizácia. Obnove parku predchádzali participatívny proces a zásahy, ktoré zlepšili jeho stav.

Mestský park Sad Janka Kráľa, situovaný na území mestskej časti Bratislava-Petržalka je najstarším parkom v strednej Európe s rozlohou približne 42 ha. V súčasnosti má park kultúrno-spoločenskú funkciu, slúži ako miesto oddychu, športu a stretávania sa.  

V Sade Janka Kráľa a na priľahlom Tyršovom nábreží sa už udiali prvé zásahy s cieľom zlepšiť stav tohto verejného priestoru. V parku sa vymenil mobiliár, pribudli nové kvety a otvorili sa nové verejné toalety, ktoré tu dlhodobo chýbali.  

Zároveň MIB pripravil revitalizáciu okolia Pamätníka obetiam extrémizmu na Tyršovom nábreží, ktorý pripomína aj vraždu študenta Daniela Tupého. Obnovou tiež prejde objekt v Sade Janka Kráľa, ktorý sa preslávil ako nočný klub a posledné roky nebol vôbec využívaný. 

Hlavné mesto tiež vytvorilo oficiálne parkovisko mimo oddychovej časti nábrežia so 155 parkovacími miestami pre autá a s 10 parkovacími miestami pre motorky, aby Tyršovo nábrežie a Sad Janka Kráľa boli naďalej prístupné návštevníkom, ktorí potrebujú použiť auto.  

Participatívny proces 

Cieľom participatívneho procesu bolo zmapovať užívateľské skupiny a kľúčových aktérov a aktérky, skúmať potreby, názory, preferencie užívateľov a užívateliek. Taktiež umožnil získať vnímané hodnoty, ale aj problematické aspekty riešeného územia.  

V rámci participatívneho procesu sa uskutočnili 3 okrúhle stoly s odbornou verejnosťou, mapovanie a pozorovanie územia počas 3 dní v parku, tematická vychádzka s dôrazom na sledovanie inkluzivity priestoru pre ľudí s pohybovým či zrakovým obmedzením a 2 dni osobných rozhovorov s návštevníkmi parku. 

Začiatkom roka 2022 sa uskutočnil aj zber názorov, skúseností a odporúčaní od širokej verejnosti – návštevníkov a návštevníčok Sadu Janka Kráľa a Tyršovho nábrežia formou online dotazníka. Do prieskumu sa zapojilo celkovo 1165 respondentiek a respondentov. 

Naše odporúčanie – Ďalšie kroky 

Na základe výsledkov participácie a ďalších vstupov MIB vyplýva, že ľudia neočakávajú väčšie zásahy v tomto parku. Oceňujú park kvôli množstvu zelene blízko centra a chceli by najmä jej lepšiu údržbu. MIB preto pripravuje zadanie pre urbanisticko-krajinársku štúdiu, ktorá prinesie komplexný pohľad na územie a jeho ďalší rozvoj namiesto veľkej architektonickej súťaže. Štúdia pomôže, aby všetky zásahy a projekty v území smerovali k jednotnej koncepcii.  

Zhotoviteľ štúdie bude transparentne vysúťažený cez verejné obstarávanie. Tiež sa spracovávajú analýzy územia a jeho možností a medzičasom MIB získal sadovnícky a pamiatkový prieskum. 

Mohlo by vás tiež zaujímať

Okolie Pamätníka obetiam extrémizmu dostalo dôstojný vzhľad. Asfaltovú plochu nahradila zeleň

27. 9. 2022

Nábrežie Dunaja na petržalskej strane sa postupne mení na zelenší a bezpečnejší verejný priestor. ...

Objekt v Sade Janka Kráľa

Architekti prinavrátia budove bývalého nočného salóna dôstojnosť. Budúcu gastroprevádzku prepoja s parkom

4. 2. 2022

Zanedbaný objekt v Sade Janka Kráľa sa premení na gastroprevádzku, ktorá bude slúžiť všetkým návštevníkom parku. Metropolitný inštitút Bratislavy so s...

Architekti navrhujú, ako z bývalého nočného salónu v Sade Janka Kráľa vytvoriť modernú gastroprevádzku

6. 10. 2021

Sad Janka Kráľa prechádza za posledné mesiace významnou revitalizáciou. V lete mesto po desiatich rokoch obnovilo verejné toalety, staršie stromy v pa...