Objekt v Sade Janka Kráľa

Príprava projektu
Povoľovacie procesy
Realizácia
Ukončené

Cieľom projektu je prinavrátiť budove z 80. rokov dôstojný vzhľad a využitie vhodné pre výnimočnú lokalitu, v ktorej sa nachádza.

Objekt v Sade Janka Kráľa, ktorý sa preslávil ako nočný klub, čaká obnova. MIB v spolupráci s architektmi vypracoval štúdiu, ktorej cieľom je prinavrátiť budove dôstojný vzhľad a využitie vhodné pre výnimočnú lokalitu, v ktorej sa nachádza. Rekonštrukcia objektu je súčasťou plánu zatraktívniť a vkusne zrevitalizovať Sad Janka Kráľa.

Modernistická budova z roku 1982 od architekta Ferdinanda Končeka bola v 90. rokoch neodborne zrekonštruovaná a mnohé prvky sa znehodnotili. Vtedajší súkromný majiteľ urobil viaceré dispozičné zmeny, čím značne zmenil funkciu objektu. Pôvodne budova slúžila ako viacúčelová stavba, ktorá poskytovala zázemie pre ľudí, ktorí sa starali o park (odtiaľ aj názov budovy Zares – Záhradnícke a rekreačné služby), a tiež sa tam nachádzala prevádzka s občerstvením pre verejnosť. 

Návrh pôdorysu objektu v Sade Janka Kráľa

Na obnove objektu pracovali vysúťažení spolupracujúci architekti Studený architekti s.r.o., ateliér Ľubomír Závodný s.r.o., Mag. arch. Peter Stec, ArtD., Terra Florida, v.o.s.. Ich architektonický návrh zohľadňuje potreby návštevníkov Sadu Janka Kráľa, architektonickú kvalitu budovy a výnimočnosť danej lokality. Po obnove budovy v nej vznikne gastro prevádzka, verejné toalety a zázemie pre BKIS potrebné na realizáciu kultúrnych podujatí v neďalekom amfiteátri.

Odhadovaná hodnota rekonštrukcie je 600-tisíc eur bez DPH. Predbežne by sa mali prvé práce začať už v priebehu leta 2022. Najväčšiu časť zaberú búracie práce v interiéri, ktorý bol rozdelený na viaceré menšie miestnosti. Pre novú gastroprevádzku, verejné toalety a zázemie pre BKIS bude potrebné nanovo rozmiestniť vnútorné priečky. Rovnako je naplánovaná oprava strechy.

Rekonštrukcia niekdajšej budovy Zares je súčasťou projektu Živé miesta, ktorého cieľom je modernizácia a skvalitňovanie dlhodobo zanedbaných verejných priestorov v Bratislave.

Mohlo by vás tiež zaujímať

Pozrite sa ako vyzerala prvá vychádzka v Sade Janka Kráľa

22. 7. 2021

Cieľom prvej prechádzky v Sade Janka Kráľa bolo okrem identifikovania problematických bariér či zlej infraštruktúry aj zvýšiť povedomie o tom, ako ľud...

Sad Janka Kráľa

Počas leta zbierame podklady na vypísanie architektonickej súťaže pre Sad Janka Kráľa

18. 6. 2021

Metropolitný inštitút Bratislavy začal participatívny proces, ktorého cieľom je zozbierať čo najviac podkladov pre budúcu revitalizáciu Sadu Janka Krá...