Námestie republiky

Príprava projektu
Povoľovacie procesy
Realizácia
Ukončené

Námestie republiky je považované za lokálne centrum Petržalky, kde sa konajú rôzne spoločenské akcie pre deti či dospelých. V najbližších rokoch prejde rozsiahlou revitalizáciou a stane sa tak atraktívnym miestom na oddych, či kultúrno-spoločenské podujatia.

Vizualizácia víťazného návrhu
Víťazný návrh na obnovu námestia podľa architektonickej súťaže

Námestie Republiky predstavuje jeden z najväčších verejných priestorov v mestskej časti Petržalka. V jeho susedstve sa nachádza Chorvátske rameno a neďaleko povedie aj nová električková trať prepájajúca centrum mesta s Janíkovým dvorom. Priestor sa využíva na občasné spoločenské podujatia, mladí ľudia tu navštevujú obľúbený skatepark. Napriek tomu nie je potenciál námestia naplno využitý.   

Využiť plný potenciál tohto verejného priestoru má za cieľ plánovaná komplexná obnova. Zámerom je dať námestiu nový charakter, rešpektujúci svoje okolie, nároky obyvateľov a významné prírodné plochy, ako je spomínané Chorvátske rameno. 

Súťaži predchádzal participatívny proces, do ktorého sa zapojilo viac ako tisíc obyvateľov. Výsledky participácie slúžili ako podklad pre urbanisticko-krajinársko-architektonickú súťaž, ktorej cieľom bolo nájsť vhodný koncept funkčného a atraktívneho mesta pre každodenný život, ale aj pre príležitostné kultúrne a spoločenské podujatia.  

Súťaž na nové Námestie republiky MIB organizoval v spolupráci s hlavným mestom a mestskou časťou Bratislava – Petržalka. Víťazmi súťaže sa stali Gro architekti. Na návrhu porota ocenila, že preberá existujúci geometrický kontext Petržalky. Nové Námestie republiky je podľa poroty zasadené v zeleni a na obdĺžnikovej ploche vhodne koncentruje niekoľko rôznorodých aktivít, ktoré sa postupom času vedia doplniť ďalšími.   

Víťazný návrh prinesie kvalitný verejný priestor, novú zeleň, nové riešenie cyklistickej a pešej dopravy či možnosti pre kultúru a šport. Námestie bude rozdelené do 3 častí. Prvá bude venovaná skateparku, ktorý prejde obnovou. Druhá časť bude niesť spoločensko-kultúrny charakter. Pribudne tu napríklad kaviareň s verejnými toaletami. Tretia časť vznikne v okolí novej fontány, kde pribudne cyklokiosk či stánok so zmrzlinou. Jednotlivé zóny budú doplnené zelenými plochami a relaxačnými prvkami.

V centre námestia pribudne pódium a psia lúka. Výrazným prvkom budú pobytové schody, ktoré zlepšia prístup k vode. V okolí pribudnú bezpečnejšie priechody pre chodcov aj cyklochodníky. Revitalizácia prebehne postupne vo viacerých fázach. 

V nasledujúcich rokoch prejde úpravami aj blízke okolie Námestia republiky, čo celkovo zvýši atraktivitu verejných priestorov v Petržalke. K zlepšeniu mobility obyvateľov pomôže postupne vznikajúca električková trať, ktorá ju prepojí s centrom mesta a polyfunkčnou zónou Janíkov dvor, ktorého novú podobu sme odhalili v Júli. Plánované štyri lávky cez Chorvátske rameno zas prispejú k zlepšeniu pešieho pohybu po najväčšom sídlisku v strednej Európe. 

Hmlová fontána

Samotnej obnove námestia predchádzalo vybudovanie hmlovej fontány, ktorá v letných mesiacoch ochladzuje okolie a spríjemňuje pobyt na námestí. Objekt drevenej terasy s hmlovou fontánou je nastavený ako mobilný a dočasný, aby sa po skončení teplých mesiacov dal demontovať, a zároveň po obnove námestia mohol byť presunutý na iné miesto. Ide o dobrý príklad jednoduchej intervencie, ktorá pomohla zlepšiť verejný priestor. 

po inštalácii hmlovej fontány
námestie republiky, pred umiestnením fontány, betónová sahara
Pred
Po

Mohlo by vás tiež zaujímať

V mestských lesoch na Peknej ceste otvárame hájovňu. Fungovať bude ako pavilón s grilom a ohniskami aj zázemie pre cyklistov 

4. 7. 2023

Pôvodná hájovňa z prelomu 19. a 20. storočia začne opäť slúžiť ľuďom, ktorí prichádzajú do lesa za oddychom. Mesto so svojimi organizáciami sa budove ...

Najväčšia fontána na Slovensku je funkčná. Na Námestie slobody sa po 16 rokoch vrátila voda

24. 6. 2023

Rekonštrukcia Námestia slobody patrí medzi najväčšie obnovy verejného priestoru v Bratislave. ...

Ľudia si budú môcť posedieť pri vodnom koryte, ktoré roky zakrývali betónové panely. Architekti navrhli, ako prinavrátia život na Vrančovičovu v Lamači

2. 12. 2022

Na Vrančovičovu ulicu v historickom centre Lamača chce mesto a mestská časť prinavrátiť živý verejný priestor. ...