Najväčšia fontána na Slovensku je funkčná. Na Námestie slobody sa po 16 rokoch vrátila voda

24. júna 2023

Rekonštrukcia Námestia slobody patrí medzi najväčšie obnovy verejného priestoru v Bratislave.

Do dominanty Námestia slobody sa po 16 rokoch vrátila voda. Fontána  prešla komplexnou obnovou – po štyroch dekádach sa vyčistil lipový kvet, pribudli nové trysky, debarierizovali sa pôvodné kaskádové bazény a zmodernizovala sa strojovňa. Fontána je po obnove výrazne prevádzkovo úspornejšia, veľkou zmenou je tiež to, že do jednej z najväčších fontán na Slovensku možno po novom bezpečne vstúpiť a schladiť sa. Úpravami prešla taktiež časť námestia, kde sa vysadili stromy, upravili vyvýšené záhony, pribudlo automatické zavlažovanie, nový mobiliár, osvetlenie aj unikátne liate terazzo, ktoré nahradilo pôvodnú popraskanú žulovú dlažbu. Za prvou etapou rozsiahlej rekonštrukcie stojí hlavné mesto spolu s Metropolitným inštitútom Bratislavy (MIB) a Generálnym investorom Bratislavy (GIB). Aktuálnu podobu námestia určila architektonická súťaž z roku 2017, ktorú vyhrali architekti z ateliérov 2021 a LABAK.

Rekonštrukcia Námestia slobody patrí medzi najväčšie obnovy verejného priestoru v Bratislave. Hlavným lákadlom zostáva ikonická fontána, do ktorej sa po dlhých 16 rokoch vrátila voda.

“Veľmi ma teší, že sme dnes spoločne s obyvateľkami a obyvateľmi Bratislavy uviedli komplexne obnovenú fontánu opäť do prevádzky. Po modernizácií je úspornejšia a najmä prístupná, pozýva k hre s vodou, deti si ju môžu užiť. Počas horúcich dní zároveň spríjemní lokálnu mikroklímu. Úpravou prešlo v rámci prvej fázy revitalizácie aj námestie, ktoré je teraz oveľa lepšie prispôsobené na konanie veľkých verejných zhromaždení, čo v minulosti pri koncipovaní tohto verejného priestoru nebolo žiaduce,” uviedol Matúš Vallo, primátor Bratislavy.

„Som rád, že v rámci programu Živé miesta vraciame život ďalšej ikonickej stavbe v našom meste. Fontána má tvar rozvíjajúceho sa lipového kvetu, ktorý symbolizuje priateľstvo a mier medzi národmi. Toto posolstvo je aj v týchto dňoch viac než aktuálne,“ povedal Ján Mazúr, riaditeľ Metropolitného inštitútu Bratislavy.

Pred
Po

Práce sa začali v novembri 2021 a počas necelých 19 mesiacov prešla komplexnou opravou fontána s lipovým kvetom a podzemnou strojovňou, a tiež plochy námestia. V rámci prvej fázy rekonštrukcie sa zmodernizovalo osvetlenie, vymenili sa rozvody a na námestí pribudla zeleň. Na jeseň tohto roka bude pokračovať druhá fáza rekonštrukcie, v rámci ktorej sa vysadí ďalšia zeleň, pribudne ihrisko pre najmenších a opravia sa posledné spevnené plochy námestia. Projekt bol spolufinancovaný z vládnych dotácii.

Do fontány je po novom možné aj vstúpiť 

V priebehu minulého leta sa upravili bazény fontány, nanovo sa vybudovala betónová konštrukcia, šachty, žľaby aj hydroizolácia. V rámci obnovy sa odstránil obvodový múr bazénov, čím sa fontána stala prístupnejšia ľuďom. V bazénoch fontány pribudli k pôvodným aj nové trysky. Celá fontána dokáže fungovať v troch rôznych režimoch striekania – ide o suchý, klasický a kaskádový režim. 

       1. suchý režim: vypnutá fontána/mimo prevádzku – v noci a mimo sezóny  

              2. mokrý režim: najčastejší režim počas prevádzky – so suchými okrajmi segmentov a nízkou hladinou (do 7 cm) 

              3. kaskádový režim: slávnostný režim odkazujúci na pôvodný kaskádový koncept fontány, segmenty sú plnené až po okraj a voda kaskádovito prepadá z vyššieho do nižšieho segmentu.

Fontána má priemer 45 metrov, centrálna plastika váži 12 ton a je vyrobená z nehrdzavejúcej ocele. Pred rekonštrukciou bola fontána v havarijnom stave, nefungovali čerpadlá a poškodená bola elektroinštalácia aj hydroizolácia bazénov. Vo vnútri diela sa odstránili nevhodne doplnené konštrukcie z uhlíkovej ocele a nahradili ich nerezové.

„Zvolili sme citlivú rekonštrukciu, ktorá rešpektuje pôvodný charakter námestia. Priestor je viac prispôsobený verejným podujatiam, ktoré sa tu historicky diali. Fontánu sme upravili tak, že návštevníci môžu do nej vstúpiť a ochladiť sa,“ priblížil architekt Peter Lényi z ateliéru 2021.

Počas leta 2022 prebehala kompletná rekonštrukcia podzemnej technickej miestnosti, kde sa nachádzajú pôvodné, avšak roky nefunkčné technologické zariadenia na poháňanie vody vo fontáne. Časť pôvodných čerpadiel sa zakonzervovala a zostane v podzemí pre ďalšie generácie. Opravili sa tiež kompletné rozvody fontány.

Novo zrekonštruovanú fontánu začali poháňať moderné technológie, fontána tak bude neporovnateľne ekonomicky aj ekologicky šetrnejšia. V minulosti vo fontáne cirkulovalo až 2 000 kubických metrov vody, po novom to bude desaťnásobne menej.

Pred
Po

Kvet získal po 40 rokoch pôvodný lesk

Lipový kvet prešiel počas rekonštrukcie odborným vyčistením. Stalo sa tak po 40 rokoch. Postarala sa o to technológia od spoločnosti Kärcher, ktorá čistiace práce bezodplatne zastrešila.

Ešte v priebehu roka 2022 odborníci z Pamiatkového úradu odobrali vzorky z fontány a na základe analýzy odporučili chemické čistenie ako najvhodnejšiu metódu, ktorá nepoškodí umelecké dielo a vráti mu pôvodný vizuál. Kvet znečistilo v priebehu rokov hlavne počasie, pretože nerezový plech reagoval na slnečné žiarenie či kyslé dažde. 

Umelecké dielo má tvar rozvíjajúceho sa lipového kvetu, ktorý symbolizuje priateľstvo a mier medzi národmi. Dielo vznikalo v rokoch 1979 až 1980.  Za celým návrhom Námestia slobody, vtedy Gottwaldovho námestia, stojí autorský kolektív zložený zo sochárov Juraja Hovorku, Karola Lacka, Tibora Bártfaya a architektov Virgila Droppu a Juraja Hlavicu.

„Súčasťou prípravy rekonštrukcie fontány bola aj komunikácia s dedičmi autorských práv k dielu. Tí rekonštrukciu vítajú a zdieľame spoločný názor, aby fontána opäť slúžila ľuďom,” povedala Natália Puschmannová z Metropolitného inštitútu Bratislavy, ktorá sa podieľala na koordinácii rekonštrukcie.

Námestie zdobí aj zrecyklované terazzo

Do bezprostredného okolia fontány sa vylialo unikátne terazzo, ktoré architekti zrecyklovali z pôvodnej žulovej dlažby a čadičových obkladov.

„Pôvodnú žulovú dlažbu a čadičový obklad sme navrhli vybrať a rozdrviť na menšie kúsky, ktoré sú pozorovateľné v štruktúre novej liatej dlažby. Prebrúsením vznikol atraktívny povrch nadväzujúci na pôvodný materiál. Týmto krokom sme mestu ušetrili približne 500 ton materiálu, ktorý by inak skončil na skládke a bolo by nutné vyťažiť nový materiál,“ vysvetlil architekt Ondrej Marko z ateliéru 2021 s tým, že originálne lúčovité tvary zo štiepanej dlažby typické pre toto námestie zostali zachované.

Liate terazzo na Námestí slobody.

Nové stromy, zavlažovanie aj záhony

Úpravou prešla zeleň, vysadili sa nové stromy, upravili sa vyvýšené záhony, vymenilo osvetlenie a pribudol tiež nový mobiliár.

V rámci rekonštrukcie došlo k reorganizácií prvkov, čím vznikla súvislejšia plocha na zhromažďovanie. Táto funkcia sa tak na námestie prinavráti, keďže Námestie slobody po roku 1989 slúžilo na príležitostné koncerty, spoločenské akcie či demonštrácie.  Po novom sa tu bude môcť zhromaždiť veľké množstvo ľudí bez toho, aby sa obmedzila individuálna či hromadná doprava v centre meste (čo sa stávalo najmä pri veľkých demonštráciách organizovaných na Námestí SNP).  Ďalšou z priorít bola debarierizácia priestoru – bezbariérový prístup vznikol napríklad v druhom rade pobytových záhonov, kam sa jednoduchšie dostanú rodičia s kočíkmi či ľudia so zdravotným znevýhodnením. 

Vyvýšené plochy v prvom a druhom rade sa zmenili na pobytové zelené ostrovčeky s pravidelne kosenými plochami a automatickým zavlažovaním. Na námestí pribudlo 17 sakúr a gledíčií, a tiež sedem vzrastlých borovíc, ktoré už dnes poskytujú prirodzený tieň. Oddelenie správy zelene na magistráte v spolupráci s krajinnými architektmi z ateliéru LABAK uskutočnili v priebehu rekonštrukcie aj audit stavu stromov, na základe ktorého došlo k výmene a doplneniu nových. Vykonali sa tiež nevyhnutné zdravotné a bezpečnostné orezy stromov.

S výsadbou nových stromov a ďalšej zelene sa bude pokračovať aj v ďalších rokoch. Plánuje sa systematická výsadba stromov s ohľadom na ich druh a vek, vďaka čomu sa docieli lepšia skladba zelene na tejto ploche. Viac stromov zabezpečí tieň, ktorý hlavne v lete zlepší lokálnu mikroklímu.

Projekt je súčasťou programu Živé miesta

Rekonštrukcia fontány a jej okolia bola súčasťou projektov v rámci programu Živé miesta, ktorého cieľom je revitalizovať dlhodobo zanedbané verejné priestory v Bratislave. Program zastrešuje Metropolitný inštitút Bratislavy.

Námestie slobody 1980 – 2023

  • 1980

Fontána Družba bola postavená v rokoch 1979 až 1980. Počas socializmu sa Námestie slobody volalo Gottwaldovo námestie na počesť prvého česko-slovenského komunistického prezidenta Klementa Gottwalda ktorý mal pomník so svojou družinou v jednom z rohov námestia. Súsošie odstránili v rokoch 1992 až 1994.

  • 1989

Námestie sa premenovalo na Námestie slobody po roku 1989 a slúžilo na príležitostné koncerty, spoločenské akcie či demonštrácie.

  • 2007

Fontána bola vypustená od roku 2007 pre zlý technický stav – nefungovali čerpadlá, elektroinštalácia a poškodená bola aj hydroizolácia bazénov.

  • 2017

Architektonická súťaž na celé Námestie slobody, ktorú zastrešovala kancelária hlavnej architektky, prebehla ešte v roku 2017 a zo 14 ateliérov priniesli najlepšie riešenie architekti z ateliérov 2021 a LABAK, ktorí sa špecializujú aj na zadania verejných investorov vo verejnom priestore. Architekti zvolili citlivú rekonštrukciu, ktorá rešpektuje pôvodný charakter námestia.

  • 2021

Hlavné mesto spolu, Metropolitný inštitút Bratislavy s  Generálnym investorom Bratislavy (GIB) odovzdali fontánu s námestím stavebníkovi FERRMONT a.s., čím sa koncom novembra 2021 začala oprava najväčšej fontány v Bratislave, ktorá prebiehala necelé dva roky.

  • 2023

V júni 2023 sa dokončila prvá etapa rekonštrukcie fontány a časti námestia. Stalo sa tak po 16 rokoch, počas ktorých bola najväčšia fontána na Slovensku vypustená.

  • Jeseň 2023 – 2024

Na jeseň tohto roka sa začne druhá fáza rekonštrukcie, v rámci ktorej sa bude pokračovať s výsadbou ďalšej zelene a stromov, pribudne ihrisko pre najmenších a opravia sa posledné spevnené plochy na námestí.

Ďalšie aktuality

Zobraziť viac aktualít

Bratislava hostila jedinečnú konferenciu Start with Children 

4. 6. 2024

Posledné májové dni žila Bratislava diskusiami o lepších mestách pre deti. Na dvojdňovom samite Start with Children v Starej tržnici, ktorého spoluorg...

Do konferencie Start with Children ostáva 8 dní, poznáme špičkový program dvojdňového samitu o tvorbe miest pre budúce generácie

20. 5. 2024

Už len pár dní nás delí od začiatku medzinárodného samitu Start with Children o tvorbe miest, ktoré sú bezpečnejšie, zelenšie a ohľaduplné voči potreb...

Zlepšujeme bezpečnosť detí v okolí škôl

30. 4. 2024

Hlavné mesto a Metropolitný inštitút Bratislavy predstavili finálne riešenia priestorov na Vazovovej a Mudroňovej. ...