Mierová ulica

Príprava projektu
Povoľovacie procesy
Realizácia
Ukončené

Úprava predpolia bytových domov na Mierovej ulici prinesie zlepšenie verejného priestoru, ktorý je dlhodobo v nevhodnom stave.

Predpolie bytových domov na Mierovej ulici sa v podstate už od svojho vzniku potýka s problémami. Toto územie je dlhodobo v nevhodnom stave. Preto sme na podnet poslankyne mestského a miestneho zastupiteľstva Ružinov Lucie Štasselovej a poslankyne miestneho zastupiteľstva Ružinov Moniky Ďurajkovej vypracovali návrh a projektovú dokumentáciu na revitalizáciu časti predpolia tejto ulice.

Predmetom obnovy sú predovšetkým problematické spevnené plochy a pozostatky betónových soklov, ktoré tvoria fyzickú, bezpečnostnú ale aj estetickú prekážku.

Čo bude predmetom revitalizácie 

  • Úprava spevnených plôch ako aj ich optimalizácia,  
  • Odstránenie betónových soklov alebo ich pozostatkov, ktoré vznikli ako základ pre nezrealizované výklady, 
  • Vytvorenie záhonov s výsadbou trvaliek a letničiek. Kvetinové záhony sa po odstránení spevnených plôch vytvoria aj v nefunkčných zálivoch,
  • Vytvorenie možnosti na posedenie,  
  • Oprava osvetlenia v okolí celého bloku bytovej sústavy,
  • Optimalizácia počtu a umiestnenia smetných košov.  

Harmonogram 

  • Apríl: Informovanie obyvateliek a obyvateľov riešeného územia 
  • Máj: Verejné obstarávanie na zhotoviteľa 
  • Jún: Realizácia 
Riešené územie

Samotná realizácia bude možná/finančne podporená z poslaneckej priority Lucie Štasselovej. Projekt spracovala Sekcia tvorby mestských priestorov MIB v spolupráci s odbornými oddeleniami magistrátu Hlavného mesta.