Mierová ulica

Príprava projektu
Povoľovacie procesy
Realizácia
Ukončené

Jednoduchou úpravou sa dá vytvoriť zelenší, dôstojnejší a bezpečnejší verejný priestor. Práve taký je cieľ obnovy predpolia pri bytových domoch na Mierovej ulici v Ružinove.

Súčasný stav

V prvej etape odstránime betónové sokle, ktoré neplnia žiadnu funkciu a sú fyzickou, bezpečnostnou aj estetickou bariérou. Práve na tie upozornili obyvatelia v participácii z minulého roka. Opravou prejdú tiež poškodené časti chodníkov.  

Pokračovať budeme realizáciou úpravy zelene a vytvorením záhonov. Revitalizácia bude zakončená doplnením mestského mobiliáru a modernizáciou osvetlenia, čo zlepší bezpečnosť v území medzi prevádzkou potravín a Kladňanskou ulicou.   

Realizácia prebehne podľa projektu spracovaného Metropolitným inštitútom Bratislavy, ktorý bol v apríli 2022 prerokovaný s obyvateľmi priľahlého bytového domu. Výsledkom tohto prerokovania sú zapracované požiadavky obyvateľov.

Projekt obnovy predpolia na Mierovej ulici je súčasťou programu obnovy verejných priestorov Živé miesta

Riešené územie

Dokumenty na stiahnutie:

Mohlo by vás tiež zaujímať

Ľudia si budú môcť posedieť pri vodnom koryte, ktoré roky zakrývali betónové panely. Architekti navrhli, ako prinavrátia život na Vrančovičovu v Lamači

2. 12. 2022

Na Vrančovičovu ulicu v historickom centre Lamača chce mesto a mestská časť prinavrátiť živý verejný priestor. ...

Okolie cintorína v Karlovej Vsi prešlo úpravou: vstup na cintorín je dôstojnejší, opravili sa chodníky, pribudlo osvetlenie aj zeleň

31. 10. 2022

Pre návštevníkov cintorína v Karlovej Vsi a obyvateľov blízkeho sídliska vznikol kultivovaný verejný priestor. ...

Okolie Pamätníka obetiam extrémizmu dostalo dôstojný vzhľad. Asfaltovú plochu nahradila zeleň

27. 9. 2022

Nábrežie Dunaja na petržalskej strane sa postupne mení na zelenší a bezpečnejší verejný priestor. ...