Mierová ulica

Príprava projektu
Povoľovacie procesy
Realizácia
Ukončené

Jednoduchou úpravou sme vytvorili zelenší, dôstojnejší a bezpečnejší verejný priestor.

Stav pred rekonštrukciou

V prvej etape sme odstránili betónové sokle, ktoré neplnili žiadnu funkciu a boli fyzickou, bezpečnostnou aj estetickou bariérou. Práve na tie upozornili obyvatelia v participácii z roku 2022. Opravou prešli tiež poškodené časti chodníkov.   

Pokračovali sme realizáciou úpravy zelene, vytvorením záhonov, doplnením mestského mobiliáru a modernizáciou osvetlenia, čo zlepšilo bezpečnosť v území medzi prevádzkou potravín a Kladňanskou ulicou.   

Realizácia prebehla podľa projektu spracovaného Metropolitným inštitútom Bratislavy, ktorý bol v apríli 2022 prerokovaný s obyvateľmi priľahlého bytového domu. Výsledkom tohto prerokovania sú zapracované požiadavky obyvateľov. 

Projekt obnovy predpolia na Mierovej ulici je súčasťou programu obnovy verejných priestorov Živé miesta

Riešené územie

Dokumenty na stiahnutie:

Mohlo by vás tiež zaujímať

V mestských lesoch na Peknej ceste otvárame hájovňu. Fungovať bude ako pavilón s grilom a ohniskami aj zázemie pre cyklistov 

4. 7. 2023

Pôvodná hájovňa z prelomu 19. a 20. storočia začne opäť slúžiť ľuďom, ktorí prichádzajú do lesa za oddychom. Mesto so svojimi organizáciami sa budove ...

Najväčšia fontána na Slovensku je funkčná. Na Námestie slobody sa po 16 rokoch vrátila voda

24. 6. 2023

Rekonštrukcia Námestia slobody patrí medzi najväčšie obnovy verejného priestoru v Bratislave. ...

Ľudia si budú môcť posedieť pri vodnom koryte, ktoré roky zakrývali betónové panely. Architekti navrhli, ako prinavrátia život na Vrančovičovu v Lamači

2. 12. 2022

Na Vrančovičovu ulicu v historickom centre Lamača chce mesto a mestská časť prinavrátiť živý verejný priestor. ...