Štúrova ulica

Príprava projektu
Povoľovacie procesy
Realizácia
Ukončené

Štúrova ulica prešla menšími funkčnými intervenciami, vďaka ktorým dostalo toto doteraz len tranzitné miesto aj pobytovú funkciu. Na ulici pribudla zeleň, bratislavské lavičky, nové smetné koše aj cyklostojany.

Štúrova ulica je významným priestorom, ktorý prepája Staré mesto s Dunajom a Starým mostom a je to frekventovaný tranzitný priestor chodcov, cyklistov či ľudí využívajúcich MHD. Nakoľko má Štúrova ulica komplikovanú technickú infraštruktúru, nie je možné v súčasnosti realizovať komplexné úpravy.  

Preto sme na podnet OZ Štúrova ulica pripravili sériu intervencií, ako do územia dostať zeleň, a zároveň urobiť z tohto primárne tranzitného miesta príjemnejšie miesto na pobyt.  

Cieľom intervencií bolo zamedziť parkovaniu na chodníku, a to okrem iného aj prostredníctvom osadenia mobilnej zelene. Tá zároveň vytvorí príjemnejšie prostredie (esteticky ale aj klimaticky). V okolí stromov osádzame mestský mobiliár – bratislavské lavičky, ktoré takisto prispejú k pobytovejšiemu charakteru chodníka, ktorý mu právom prináleží.  

Výsadbu nahrádzame nízkym živým plotom, ktorý vytvorí fyzickú ale aj psychologickú bariéru medzi komunikáciou.  

Terasové sedenie navrhujeme koncentrovať na vonkajšej strane chodníka, pozdĺž výsadby a mobilných kvetináčov tak, aby sa vnútorná strana chodníka pozdĺž fasády ostala bezbariérová.  

V okolí priechodov pre chodcov osádzame smetné koše pre zabezpečenie čistoty ulice. V rozšírených úsekoch chodníka pribudli cyklostojany. 

Mohlo by vás tiež zaujímať

V mestských lesoch na Peknej ceste otvárame hájovňu. Fungovať bude ako pavilón s grilom a ohniskami aj zázemie pre cyklistov 

4. 7. 2023

Pôvodná hájovňa z prelomu 19. a 20. storočia začne opäť slúžiť ľuďom, ktorí prichádzajú do lesa za oddychom. Mesto so svojimi organizáciami sa budove ...

Najväčšia fontána na Slovensku je funkčná. Na Námestie slobody sa po 16 rokoch vrátila voda

24. 6. 2023

Rekonštrukcia Námestia slobody patrí medzi najväčšie obnovy verejného priestoru v Bratislave. ...

Ľudia si budú môcť posedieť pri vodnom koryte, ktoré roky zakrývali betónové panely. Architekti navrhli, ako prinavrátia život na Vrančovičovu v Lamači

2. 12. 2022

Na Vrančovičovu ulicu v historickom centre Lamača chce mesto a mestská časť prinavrátiť živý verejný priestor. ...