Štúrova ulica

Príprava projektu
Povoľovacie procesy
Realizácia
Ukončené

Štúrova ulica prešla menšími funkčnými intervenciami, vďaka ktorým dostalo toto doteraz len tranzitné miesto aj pobytovú funkciu. Na ulici pribudla zeleň, bratislavské lavičky, nové smetné koše aj cyklostojany.

Štúrova ulica je významným priestorom, ktorý prepája Staré mesto s Dunajom a Starým mostom a je to frekventovaný tranzitný priestor chodcov, cyklistov či ľudí využívajúcich MHD. Nakoľko má Štúrova ulica komplikovanú technickú infraštruktúru, nie je možné v súčasnosti realizovať komplexné úpravy.  

Preto sme na podnet OZ Štúrova ulica pripravili sériu intervencií, ako do územia dostať zeleň, a zároveň urobiť z tohto primárne tranzitného miesta príjemnejšie miesto na pobyt.  

Cieľom intervencií bolo zamedziť parkovaniu na chodníku, a to okrem iného aj prostredníctvom osadenia mobilnej zelene. Tá zároveň vytvorí príjemnejšie prostredie (esteticky ale aj klimaticky). V okolí stromov osádzame mestský mobiliár – bratislavské lavičky, ktoré takisto prispejú k pobytovejšiemu charakteru chodníka, ktorý mu právom prináleží.  

Výsadbu nahrádzame nízkym živým plotom, ktorý vytvorí fyzickú ale aj psychologickú bariéru medzi komunikáciou.  

Terasové sedenie navrhujeme koncentrovať na vonkajšej strane chodníka, pozdĺž výsadby a mobilných kvetináčov tak, aby sa vnútorná strana chodníka pozdĺž fasády ostala bezbariérová.  

V okolí priechodov pre chodcov osádzame smetné koše pre zabezpečenie čistoty ulice. V rozšírených úsekoch chodníka pribudli cyklostojany. 

Mohlo by vás tiež zaujímať

Ľudia si budú môcť posedieť pri vodnom koryte, ktoré roky zakrývali betónové panely. Architekti navrhli, ako prinavrátia život na Vrančovičovu v Lamači

2. 12. 2022

Na Vrančovičovu ulicu v historickom centre Lamača chce mesto a mestská časť prinavrátiť živý verejný priestor. ...

Okolie cintorína v Karlovej Vsi prešlo úpravou: vstup na cintorín je dôstojnejší, opravili sa chodníky, pribudlo osvetlenie aj zeleň

31. 10. 2022

Pre návštevníkov cintorína v Karlovej Vsi a obyvateľov blízkeho sídliska vznikol kultivovaný verejný priestor. ...

Okolie Pamätníka obetiam extrémizmu dostalo dôstojný vzhľad. Asfaltovú plochu nahradila zeleň

27. 9. 2022

Nábrežie Dunaja na petržalskej strane sa postupne mení na zelenší a bezpečnejší verejný priestor. ...