Ľudia si budú môcť posedieť pri vodnom koryte, ktoré roky zakrývali betónové panely. Architekti navrhli, ako prinavrátia život na Vrančovičovu v Lamači

2. decembra 2022

Na Vrančovičovu ulicu v historickom centre Lamača chce mesto a mestská časť prinavrátiť živý verejný priestor.

Pred
Po

Architekti v dokončenej štúdii ukazujú, ako sa dá obnoviť pol kilometra dlhá ulica v celom profile a spraviť z nej atraktívny verejný priestor s novou zeleňou, lavičkami, a otvoreným korytom Vrančovičovského potoka. Voda sa tak čiastočne vráti do potoka, ktorý roky zakrývali betónové panely. Zlepšia sa tiež podmienky pre vodičov, chodcov a cyklistov. Zmeny, ktoré architekti navrhujú, vychádzajú z podnetov od samotných obyvateľov ulice, ktorí mali možnosť vyjadriť svoje potreby. Lamač je ďalšou z mestských častí, kde sa obnovuje verejný priestor v rámci programu Živé miesta. Na revitalizácii Vrančovičovej ulice spolupracuje hlavné mesto, Metropolitný inštitút Bratislavy a MČ Lamač.

Vrančovičova ulica tvorila historické jadro Lamača, okolo ktorého sa v uplynulých desaťročiach obec postupne rozrastala. Sústreďoval sa tu spoločenský, náboženský aj kultúrny život obce. Dnešný stav ulice nezodpovedá významu danej lokality. Stredový pás zelene s dĺžkou 520m, ktorý obkolesujú najmä rodinné domy, neplní funkciu verejného priestoru, kde by miestni radi trávili čas. Problémom sú dominujúce asfaltové plochy, dopravná situácia, poškodené betónové panely prekrývajúce Vrančovičovský potok, zanedbaná zeleň aj okolie pamätníkov, a tiež chýbajúce zázemie pre menšie spoločenské podujatia.

„Vrančovičova ulica má potenciál byť aj dnes dôležitým miestom pre celú mestskú časť Lamač. Architekti predstavili návrh, ktorý prináša iný pohľad na využitie verejných priestorov v rezidenčných štvrtiach mimo centra. Stačí niekoľko zásahov, vďaka ktorým sa ulica zmení na miesto, kde budú ľudia prirodzene radi tráviť voľný čas, tak ako pri svojom dome so záhradou. Z rozhovorov s miestnymi rezonovali požiadavky na zachovanie historickej atmosféry ulice, vysadenie stromov, ale aj zníženie intenzity dopravy. Vrančovičova je totižto dôležitým peším koridorom pre tamojších obyvateľov,“ uviedol Marcel Dzurilla, riaditeľ Sekcie tvorby mestských priestorov z Metropolitného inštitútu Bratislavy. Zvýšenie bezpečnosti a upokojenie dopravy označilo za prioritu až 73 % respondentov z dotazníkového prieskumu, do ktorého sa zapojilo dokopy 290 obyvateľov.

Vizualizácia. Zdroj MIB
Vizualizácia. Zdroj MIB

Kľúčovú úlohu zohrá zeleň a voda

Vďaka novej koncepcii zelene sa stredový pás zmení na miesto, kde sa budú môcť miestni stretávať a oddychovať. Pribudnú lavičky aj stromy, ktoré zabezpečia prirodzený tieň. Po rokoch sa obnoví aj vodné koryto, ktoré spríjemní lokálnu mikroklímu, a tiež prispeje k lepšiemu zachytávaniu zrážkovej vody. Architekti v návrhu prinášajú nové verejné priestory pred kostolom, pohostinstvom, aj starou požiarnou zbrojnicou, ktoré budú vhodné na príležitostné podujatia ako sú trhy či hody. Plánujú sa predláždiť okolité chodníky a reorganizovať parkovanie tak, aby nevytváralo bariéry a ulica pôsobila upratane. Priame jazdné pruhy sa prestriedajú so značeným pozdĺžnym parkovaním alebo zeleňou. Úpravou prejdú aj križovatky, ktoré sa a zdvihnú na úroveň chodníkov, vďaka čomu sa na ulici zvýši bezpečnosť. Nový dizajn ulice tak motivuje vodičov k pomalšej jazde autom.

„Revitalizácia lineárneho verejného priestoru Vrančovičova má potenciál navrátiť jej príťažlivý a rôznorodý charakter malej mierky, s odkazom na jej vidiecky pôvod. Štúdia predstavuje dlhodobú víziu, optimálne riešenie komplexných problémov verejného priestoru, vodného toku, zelene a sietí v horizonte nasledujúcich 50 rokov. Jej cieľom je v prvom rade zjednotiť lineárny priestor Vrančovičovej do súvislej plochy, ktorej maximum je venované zeleni. Ponúka vytvorenie prírodnej topografie, plynulo klesajúcej k hladine toku. V dvoch miernych priehlbinách sa môžu návštevníci prejsť po prírodných brehoch medzi vzrastlou zeleňou a výsadbou tráv, čiastočne odclonení od plôch komunikácií. V ich strede prejdú brodom suchou nohou na opačný breh,“ priblížil víziu ulice architekt Peter Stec. Obnovu zastrešuje štvorica vysúťažených ateliérov – Studený architekti s.r.o., ateliér Ľubomír Závodný s.r.o., Peter Stec Studio, Terra Florida, v.o.s..

V priebehu budúceho roka architekti dopracujú projektovú dokumentáciu, na základe ktorej sa bližšie určí finančný rozpočet, a tiež časový harmonogram stavebných prác. S revitalizáciou sa začne najskôr v roku 2024.

Axonometria, Zdroj MIB

Zapojili sme takmer 300 obyvateľov zo susedstva

Aby budúca revitalizácia priniesla čo najlepší výsledok, MIB zapojil do prípravy zadania aj samotných obyvateľov. Participácie, ktorá prebehla vlani v lete, sa zúčastnilo 290 obyvateliek a obyvateľov, z ktorých väčšina býva na Vrančovičovej ulici alebo v blízkom okolí. Záverečná správa z participácie slúžila ako dôležitý podklad pre architektov, ktorí reflektovali potreby obyvateľov. V lete architekti ukázali miestnym obyvateľom priebežnú rozpracovanosť štúdie, a získali tak hodnotnú spätnú väzbu ešte počas tvorby štúdie.

Obnova Vrančovičovej ulice je súčasťou programu Živé miesta na obnovu zanedbaných verejných priestorov. Táto revitalizácia je dobrým príkladom toho, že obnova verejných priestorov sa netýka len námestí v centre. Pre hlavné mesto je dôležité, aby kultivované verejné priestory boli vo všetkých mestských častiach, ako aj lokalitách s rezidenčným charakterom. Podobný projekt sa realizuje vo Vajnoroch, kde sa v rámci programu Živé miesta obnovuje ulica Kataríny Brúderovej.

Ďalšie aktuality

Zobraziť viac aktualít

Bratislava hostila jedinečnú konferenciu Start with Children 

4. 6. 2024

Posledné májové dni žila Bratislava diskusiami o lepších mestách pre deti. Na dvojdňovom samite Start with Children v Starej tržnici, ktorého spoluorg...

Do konferencie Start with Children ostáva 8 dní, poznáme špičkový program dvojdňového samitu o tvorbe miest pre budúce generácie

20. 5. 2024

Už len pár dní nás delí od začiatku medzinárodného samitu Start with Children o tvorbe miest, ktoré sú bezpečnejšie, zelenšie a ohľaduplné voči potreb...

Zlepšujeme bezpečnosť detí v okolí škôl

30. 4. 2024

Hlavné mesto a Metropolitný inštitút Bratislavy predstavili finálne riešenia priestorov na Vazovovej a Mudroňovej. ...