Hodžovo námestie

Príprava projektu
Povoľovacie procesy
Realizácia
Ukončené

Skôr než sa uskutoční architektonická súťaž na komplexnú obnovu, Hodžovo námestie podstúpilo niekoľko úprav, ktoré zlepšili jeho stav.

Hodžovo námestie je jedno z najvýznamnejších verejných priestorov v Bratislave, a predsa jeho aktuálny stav je nelichotivý. Aby sa naplno využil potenciál tohto dôležitého miesta, ktorým denne prejdú stovky ľudí, je potrebná komplexná obnova na základe architektonickej súťaže. Jej príprava a následná realizácia víťazného návrhu vyžadujú dlhý čas, a preto sa na námestí uskutočnilo niekoľko dočasných úprav, ktorých cieľom bolo čiastočne zlepšiť stav Hodžovho námestia.

V rámci nutnej sanácie aktuálneho stavu námestia sa odstránili rozpadávajúce sa betónové obruby. Tie nahradili kvetináče s 90 novými stromami a trvalkovou zeleňou. Vďaka tomu veľký otvorený priestor získal miesta s príjemným tieňom. Zároveň sa uskutočnila oprava a doplnenie poškodenej alebo chýbajúcej dlažby. Na námestí pribudli aj lavičky a odpadkové koše.

Plánovaná revitalizácia reinterpretuje pôvodnú zeleň, zachováva hlavnú kompozičnú os a priehľady na významné okolité body a aj na Prezidentský palác je tak krajší pohľad. Návrh podporuje priechodnosť územia a tiež ponúka lepší prístup z jeho spodnej časti. Vytvorenie zelených ostrovov podporuje intimitu prostredia, pričom zachováva bezpečnosť a prehľadnosť v území.

Hodžovo námestie má súčasnú podobu od roku 1981, keď sprevádzkovali mimoúrovňovú križovatku s podchodom. Námestie pred barokovým Prezidentským palácom, má výraznú osovú dispozíciu. Hlavná kompozičná os vychádza z paláca a práve na tejto osi je umiestnená aj kruhová Fontána Planéta mieru.

Revitalizácia námestie je súčasťou programu obnovy verejných priestorov Bratislavy Živé miesta.

Pred
Po

Projekt v kocke

Ako vznikol projekt na Hodžovom námestí? 

  • Projekt navrhli architekti a odborníci na zeleň z Metropolitného inštitútu Bratislavy v spolupráci s Oddelením tvorby mestskej zelene HMBA v rámci programu obnovy verejných priestorov Bratislavy Živé miesta.
  • Cieľom projektu bolo jednoduchými dočasnými úpravami vyriešiť neudržateľný stav námestia do času, keď sa vyhlási architektonická súťaž na komplexnú obnovu námestia.

Prečo bolo potrebné riešiť stav Hodžovho námestia?

  • Hodžovo námestie je jeden z najdôležitejších verejných priestorov hlavného mesta, jeho stav však nezodpovedá jeho významu.
  • Kontroly zelene a kvetináčov na Hodžovom námestí ukázali havarijný stav. Rekonštrukcia, t.j. oprava alebo výroba replík kvetináčov bola následne vyhodnotená ako mimoriadne finančne náročná. Zeleň v betónových obrubách slúžiacich ako kvetináče pre nevhodné podmienky odumierala, pretože obruby nemali vlastné dno, a tak korene prerastali do dlažby a poškodzovali ju. To prispievalo k zatekaniu do podchodu.

Aké sú výhody dočasných zmien na Hodžovom námestí? 

  • Nová zeleň 
  • Zvýšenie pobytovosti priestoru vďaka tieňu stromov
  • Priehľadný a bezpečnejší priestor
  • Doplnenie mobiliáru 
Hodžovo námestie
Vizualizácia

Mohlo by vás tiež zaujímať

V mestských lesoch na Peknej ceste otvárame hájovňu. Fungovať bude ako pavilón s grilom a ohniskami aj zázemie pre cyklistov 

4. 7. 2023

Pôvodná hájovňa z prelomu 19. a 20. storočia začne opäť slúžiť ľuďom, ktorí prichádzajú do lesa za oddychom. Mesto so svojimi organizáciami sa budove ...

Najväčšia fontána na Slovensku je funkčná. Na Námestie slobody sa po 16 rokoch vrátila voda

24. 6. 2023

Rekonštrukcia Námestia slobody patrí medzi najväčšie obnovy verejného priestoru v Bratislave. ...

Ľudia si budú môcť posedieť pri vodnom koryte, ktoré roky zakrývali betónové panely. Architekti navrhli, ako prinavrátia život na Vrančovičovu v Lamači

2. 12. 2022

Na Vrančovičovu ulicu v historickom centre Lamača chce mesto a mestská časť prinavrátiť živý verejný priestor. ...