Hodžovo námestie

Príprava projektu
Povoľovacie procesy
Realizácia
Ukončené

Skôr než sa uskutoční architektonická súťaž na komplexnú obnovu, Hodžovo námestie podstúpi niekoľko úprav, ktoré majú zlepšiť jeho stav.

Hodžovo námestie je jedno z najvýznamnejších verejných priestorov v Bratislave, a predsa jeho aktuálny stav je nelichotivý. Betónové obruby, v ktorých je zasadená zeleň, sa rozpadajú. V zlom stave je aj dlažba na námestí. Aby sa naplno využil potenciál tohto dôležitého miesta, ktorým denne prejdú stovky ľudí, je potrebná komplexná obnova na základe architektonickej súťaže. Jej príprava a následná realizácia víťazného návrhu vyžadujú dlhý čas, a preto sa už na jar na námestí uskutoční niekoľko dočasných úprav, ktorých cieľom je čiastočne zlepšiť stav Hodžovho námestia.

V rámci nutnej sanácie aktuálneho stavu námestia sa odstránili rozpadávajúce sa betónové obruby. Tie nahradili kvetináče s 90 novými stromami a trvalkovou zeleňou. Vďaka tomu veľký otvorený priestor získal miesta s príjemným tieňom. Zároveň sa uskutočnila oprava a doplnenie poškodenej alebo chýbajúcej dlažby. Na námestí pribudli aj lavičky a odpadkové koše.

Plánovaná revitalizácia reinterpretuje pôvodnú zeleň, zachováva hlavnú kompozičnú os a priehľady na významné okolité body a aj na Prezidentský palác tak bude krajší pohľad. Návrh podporuje priechodnosť územia a tiež ponúka lepší prístup z jeho spodnej časti. Vytvorenie zelených ostrovov podporí intimitu prostredia, pričom zachováva bezpečnosť a prehľadnosť v území.

Hodžovo námestie má súčasnú podobu od roku 1981, keď sprevádzkovali mimoúrovňovú križovatku s podchodom. Námestie pred barokovým Prezidentským palácom, má výraznú osovú dispozíciu. Hlavná kompozičná os vychádza z paláca a práve na tejto osi je umiestnená aj kruhová Fontána Planéta mieru.

Revitalizácia je súčasťou programu obnovy verejných priestorov Bratislavy Živé miesta.

Pred
Po

Projekt v kocke

Ako vznikol projekt na Hodžovom námestí? 

  • Projekt navrhli architekti a odborníci na zeleň z Metropolitného inštitútu Bratislavy v spolupráci s Oddelením tvorby mestskej zelene HMBA v rámci programu obnovy verejných priestorov Bratislavy Živé miesta.
  • Cieľom projektu bolo jednoduchými dočasnými úpravami vyriešiť neudržateľný stav námestia do času, keď sa vyhlási architektonická súťaž na komplexnú obnovu námestia.

Prečo je potrebné riešiť stav Hodžovho námestia?

  • Hodžovo námestie je jeden z najdôležitejších verejných priestorov hlavného mesta, jeho stav však nezodpovedá jeho významu.
  • Kontroly zelene a kvetináčov na Hodžovom námestí ukázali havarijný stav. Rekonštrukcia, t.j. oprava alebo výroba replík kvetináčov bola následne vyhodnotená ako mimoriadne finančne náročná. Aktuálna zeleň v betónových obrubách slúžiacich ako kvetináče pre nevhodné podmienky odumiera, pretože obruby nemajú vlastné dno, a tak korene prerastajú do dlažby a poškodzujú ju. To prispieva k zatekaniu do podchodu.

Aké sú výhody navrhovaných dočasných zmien na Hodžovom námestí? 

  • Nová zeleň 
  • Zvýšenie pobytovosti priestoru vďaka tieňu stromov
  • Priehľadný a bezpečnejší priestor
  • Doplnenie mobiliáru 
Hodžovo námestie
Vizualizácia

Mohlo by vás tiež zaujímať

Kúpalisko Krasňany prejde veľkou zmenou k lepšiemu. Pribudnú nové bazény a celý areál sa zväčší o nevyužívaný pozemok

16. 3. 2022

Architekti ukázali, ako sa zmení letné kúpalisko Krasňany v mestskej časti Rača. Kúpalisko sa zväčší o takmer 3300 m2 novej plochy, zmodernizujú sa vš...

Objekt v Sade Janka Kráľa

Architekti prinavrátia budove bývalého nočného salóna dôstojnosť. Budúcu gastroprevádzku prepoja s parkom

4. 2. 2022

Zanedbaný objekt v Sade Janka Kráľa sa premení na gastroprevádzku, ktorá bude slúžiť všetkým návštevníkom parku. Metropolitný inštitút Bratislavy so s...

Hľadáme architektov, ktorí budú tvoriť pre mesto kvalitné verejné priestory v Bratislave

10. 12. 2021

Metropolitný inštitút Bratislavy a hlavné mesto vyhlasujú súťaž pre šesť architektonických tímov, ktoré budú navrhovať obnovu dlhodobo zanedbaných ver...