Hlavná stanica

Príprava projektu
Povoľovacie procesy
Realizácia
Ukončené

Budúca komplexná architektonická súťaž na toto územie má priniesť čo najlepšie riešenie pre obnovu kľúčovej vstupnej brány do hlavného mesta.

Súčasná podoba bratislavskej Hlavnej stanice a jej okolia je už dlhé roky neakceptovateľná. Územie ohraničené Pražskou, Šancovou a Žabotovou ulicou má v sebe veľký potenciál stať sa kvalitnou súčasťou centra mesta. Budúca komplexná architektonická súťaž na toto územie má priniesť čo najlepšie riešenie pre obnovu kľúčovej vstupnej brány do hlavného mesta. Podoba Hlavnej stanice zásadne ovplyvňuje kvalitu bežného života desiatok tisíc ľudí dochádzajúcich za prácou. Tvorí tiež prvý dojem z nášho hlavného mesta u turistov.  

V akom štádiu je rekonštrukcia hlavnej stanice v Bratislave?  

Mesto Bratislava spolu s Metropolitným inštitútom Bratislavy (MIB) odprezentovali v októbri 2021 Ministerstvu dopravy a výstavby SR a Železniciam Slovenskej republiky (ŽSR) základné podkladové materiály k spoločnej urbanisticko-architektonickej súťaži na hlavnú vlakovú stanicu a okolie.  

Vo februári 2022 kľúčoví aktéri podpíšu Memorandum o spolupráci.  

MIB spoločne s Hlavným mestom poskytnú súčinnosť štátu a štátnym spoločnostiam, aby sa čo najrýchlejšie mohli spustiť kroky, ktoré v nasledujúcich rokoch prinesú novú podobu hlavnej vlakovej stanice a jej okolia. 

Prečo potrebujeme architektonickú súťaž?  

Spoločná urbanisticko-architektonická súťaž má navrhnúť budúcu podobu Hlavnej stanice, vrátane samotnej budovy stanice a priľahlého areálu, ktoré vlastnia ŽSR, a Námestia Franza Liszta, ktorého časti spravuje mesto. 

Hlavná stanica je významný prestupný uzol medzi kapacitnou vlakovou dopravou, mestskou hromadnou a individuálnou dopravou. Urbanisticko-architektonická súťaž preto bude musieť okrem budov a verejných priestorov v prvom rade komplexne riešiť širšie súvislosti dopravnej obsluhy, vrátane reorganizácie pešej, cyklistickej, hromadnej a individuálnej dopravy v priestore pri stanici, ale aj na komunikáciách a križovatkách v okolí. 

Súťaž má priniesť najlepšie možné riešenie stanice hodnej Hlavného mesta SR, ktoré bude pripravené na rôzne modely financovania, vrátane spoluúčasti súkromných partnerov.  

Riešené územie

Kedy bude vyhlásená architektonická súťaž?  

Vyhlásenie architektonickej súťaže je naplánované najneskôr v roku 2023.  

Vyhláseniu súťaže má v spolupráci s ministerstvom a ŽSR predchádzať vypracovanie technických podkladov, analýzy tokov cestujúcich a analýzy investičného zámeru. Súbežne s prípravou a realizáciou architektonickej súťaže bude mesto v spolupráci s MIB-om už počas roka 2022 realizovať tzv. quick wins, teda dočasné vylepšenia verejného priestoru na mestom spravovaných pozemkoch na Námestí Franza Liszta. 

Aká je úloha MIBu? 

MIB je členom pracovnej skupiny a odborne zastrešuje plánovanú urbanisticko-architektonickú súťaž. Aktuálne sumarizuje urbanistické a architektonické charakteristiky územia, ktoré poskytnú odborný rámec pre ďalšie fázy architektonickej súťaže a projektu.  

Kto je súčasťou hlavnej pracovnej skupiny? 

  1. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky  
  2. Bratislavský samosprávny kraj
  3. Mesto Bratislava
  4. Železnice Slovenskej republiky
  5. Metropolitný inštitút Bratislavy

Mohlo by vás tiež zaujímať

V Bratislave vznikne nad Staromestskou ulicou Plató pre peších

20. 5. 2022

Tam, kde by to prednedávnom nikto nepredpokladal, vznikne park s novými výhľadmi na Bratislavu a Dunaj. ...

Chodci dostanú vyššiu prioritu. Architekti ukázali, ako zo Zochovej urobiť bezpečnejšie miesto s atraktívnymi verejnými priestormi

16. 5. 2022

Lokalita okolo Zochovej ulice je dôležitý dopravný uzol v centre hlavého mesta. Denne ju využívajú ľudia smerujúci do a z centra mesta pešo zo zastávo...

Na Železnej studničke sa už dá posedieť priamo na brehu štvrtého rybníka

13. 5. 2022

Na Železnej studničke vznikla pre návštevníkov ďalšia oddychová zóna. Na jednom z najnavštevovanejších miest na Partizánskej lúke pribudli pobytové sc...