Hlavná stanica

Príprava projektu
Povoľovacie procesy
Realizácia
Ukončené

Budúca komplexná architektonická súťaž na toto územie má priniesť čo najlepšie riešenie pre obnovu kľúčovej vstupnej brány do hlavného mesta. Do vyhlásenia súťaže, mesto pred stanicou realizuje dočasné vylepšenia, ktoré majú zlepšiť jej stav.

Súčasná podoba bratislavskej Hlavnej stanice a jej okolia je už dlhé roky neakceptovateľná. Územie ohraničené Pražskou, Šancovou a Žabotovou ulicou má v sebe veľký potenciál stať sa kvalitnou súčasťou centra mesta. Budúca komplexná architektonická súťaž na toto územie má priniesť čo najlepšie riešenie pre obnovu kľúčovej vstupnej brány do hlavného mesta.

Podoba Hlavnej stanice zásadne ovplyvňuje kvalitu bežného života desiatok tisíc ľudí dochádzajúcich za prácou. Tvorí tiež prvý dojem z nášho hlavného mesta u turistov.  

V akom štádiu je rekonštrukcia hlavnej stanice v Bratislave?  

Hlavné mesto Bratislava spolu s Metropolitným inštitútom Bratislavy odprezentovali v októbri 2021 Ministerstvu dopravy a výstavby SR a Železniciam Slovenskej republiky (ŽSR) základné podkladové materiály k spoločnej urbanisticko-dopravno-architektonickej súťaži na hlavnú vlakovú stanicu a okolie.  

Vo februári 2022 kľúčoví aktéri podpísali Memorandum o spolupráci.  

MIB spoločne s hlavným mestom poskytujú súčinnosť štátu a štátnym spoločnostiam, aby sa čo najrýchlejšie mohli spustiť kroky, ktoré v nasledujúcich rokoch prinesú novú podobu hlavnej vlakovej stanice a jej okolia. MIB je zároveň členom pracovnej skupiny a odborne zastrešuje plánovanú urbanisticko-dopravno-architektonickú súťaž. Aktuálne sumarizujeme urbanistické a architektonické charakteristiky územia, ktoré poskytnú odborný rámec pre ďalšie fázy architektonickej súťaže a projektu.  

Kto je súčasťou hlavnej pracovnej skupiny? 

  • Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky  
  • Bratislavský samosprávny kraj
  • Hlavné mesto Bratislava
  • Železnice Slovenskej republiky
  • Metropolitný inštitút Bratislavy

Súťaž na novú podobu Hlavnej stanice

Spoločná urbanisticko-dopravno-architektonická súťaž má navrhnúť budúcu podobu Hlavnej stanice, vrátane samotnej budovy stanice a priľahlého areálu, ktoré vlastnia ŽSR, a Námestia Franza Liszta, ktorého časti spravuje mesto. 

Hlavná stanica je významný prestupný uzol medzi vlakovou dopravou, mestskou hromadnou a individuálnou dopravou. Urbanisticko-dopravno-architektonická súťaž preto bude musieť okrem budov a verejných priestorov v prvom rade komplexne riešiť širšie súvislosti dopravnej obsluhy, vrátane reorganizácie pešej, cyklistickej, hromadnej a individuálnej dopravy v priestore pri stanici, ale aj na komunikáciách a križovatkách v okolí. 

Súťaž má priniesť najlepšie možné riešenie stanice hodnej hlavného mesta, ktoré bude pripravené na rôzne modely financovania, vrátane spoluúčasti súkromných partnerov.  

Vyhláseniu súťaže má v spolupráci s ministerstvom a ŽSR predchádzať vypracovanie technických podkladov, analýzy tokov cestujúcich a analýz investičného zámeru. Súbežne s prípravou a realizáciou architektonickej súťaže mesto v spolupráci s MIB už počas roka 2022 realizuje tzv. quick wins, teda dočasné vylepšenia verejného priestoru pred vstupom do Hlavnej stanice. 

Riešené územie

Dočasné úpravy pred Hlavnou stanicou

Cieľom dočasných vylepšení, tzv. quick wins, je zlepšiť stanicu do doby, kým sa nezačne s jej celkovou rekonštrukciou. Úpravy sa dejú na základe projektu, ktorý vypracoval Metropolitný inštitút Bratislavy. Aktuálna revitalizácia potrvá dva mesiace a pre cestujúcich vzniknú obchádzkové trasy.

Najvýraznejšou zmenou bude odstránenie nevyhovujúceho povrchu na predstaničnej ploche s rozlohou 2600 m2 a jeho nahradenie betónovou dlažbou Casa di campo. Pred vstupom do Hlavnej stanice pribudne nový mobiliár, ako sú lavičky a smetné koše.

Rozšíri sa výstupný ostrovček MHD, na ktorom ľudia vystupujú z autobusov, a tiež sa vybuduje zdvihnutý prah, ktorý zabezpečí bezbariérový prechod medzi výstupným ostrovčekom MHD a nástupným priestorom pred stanicou. Pribudnú aj vodiace, signálne a varovné pásy, aby sa zabezpečila bezpečná navigácia nevidiacich a slabozrakých k budove stanice.

Územie, na ktorom sa realizujú tzv. quick wins

Mohlo by vás tiež zaujímať

Okolie hlavnej stanice bude príjemnejšie. Mesto začalo modernizovať plochu pred vstupom do stanice

30. 9. 2022

Hlavné mesto začína v piatok 30. septembra s avizovanými vylepšeniami okolia hlavnej stanice. Úpravy sa budú diať na základe projektu, ktorý vypracova...