Dulovo námestie – východ

Príprava projektu
Povoľovacie procesy
Realizácia
Ukončené

Zámerom revitalizácie je vytvoriť príjemný bezbariérový priestor vhodný pre všetky generácie, ktorý bude zohľadňovať potreby obyvateľov. Aktuálne prebieha participatívny proces, ktorý má určiť, ako chcú danú lokalitu využívať obyvatelia.

Východnú časť Dulovho námestia čaká revitalizácia. Táto lokalita ohraničená ulicami Košická a Trenčianska a dvomi rezidenčnými budovami s obchodným partnerom bola vybraná po vzájomných rozhovoroch Metropolitného inštitútu Bratislavy so starostom a poslancami mestskej časti Ružinov.

Hlavným dôvodom budúcej revitalizácie je zanedbaný stav a nevyužitý potenciál mestského priestoru, ktorý susedí s dynamicky sa rozvíjajúcou štvrťou Ružinov – Nivy. Revitalizácia sa bude týkať len východnej časti Dulového námestia, ktoré je vo vlastníctve hlavného mesta.

Participatívny proces

Aby výsledná revitalizácia priniesla čo najlepší výsledok, chceli sme poznať názory miestnych obyvateľov na budúcu obnovu. Obyvatelia sa mohli zapojiť prostredníctvom dotazníka, ktorý bol dostupný online ale aj vo forme tlačených formulárov distribuovaných v danej lokalite. V participatívnom prieskume sme získali celkovo 938 vyplnených dotazníkov (895 online a 43 offline).

Po vyhodnotení participácie bude nasledovať zber ďalších dát o území. Všetky tieto vstupy budú neskôr zapracované do zadania pre spracovateľov štúdie.

Ciele projektu

Zámerom budúcej revitalizácie je vytvoriť atraktívnejšie a zdravšie prostredie, ktoré budú môcť ľudia využívať na stretávanie sa alebo počas čakania na autobus.  Vyriešiť sa má aj doprava v tomto priestore. Najmä parkujúce automobily zaberajú podstatnú časť tohto priestoru a odrezávajú podlubia rezidenčných budov a prevádzky v nich od samotného námestia.

Priestor námestia má po revitalizácii slúžiť ako verejná, oddychovo-rekreačná zóna pre krátkodobý pobyt aj tranzit pre verejnosť, ktorá cez územie prechádza. V pláne je skultivovať existujúce plochy, zhodnotiť existujúcu výsadbu a stromy, navrhnúť ošetrenie drevín a doplniť novú výsadbu. Na námestí pribudnú nové lavičky, smetné koše a stromy, ktoré poskytnú ľuďom tieň. 

Mohlo by vás tiež zaujímať

Kúpalisko Krasňany prejde veľkou zmenou k lepšiemu. Pribudnú nové bazény a celý areál sa zväčší o nevyužívaný pozemok

16. 3. 2022

Architekti ukázali, ako sa zmení letné kúpalisko Krasňany v mestskej časti Rača. Kúpalisko sa zväčší o takmer 3300 m2 novej plochy, zmodernizujú sa vš...

Objekt v Sade Janka Kráľa

Architekti prinavrátia budove bývalého nočného salóna dôstojnosť. Budúcu gastroprevádzku prepoja s parkom

4. 2. 2022

Zanedbaný objekt v Sade Janka Kráľa sa premení na gastroprevádzku, ktorá bude slúžiť všetkým návštevníkom parku. Metropolitný inštitút Bratislavy so s...

Hľadáme architektov, ktorí budú tvoriť pre mesto kvalitné verejné priestory v Bratislave

10. 12. 2021

Metropolitný inštitút Bratislavy a hlavné mesto vyhlasujú súťaž pre šesť architektonických tímov, ktoré budú navrhovať obnovu dlhodobo zanedbaných ver...