Jurigovo námestie

Príprava projektu
Povoľovacie procesy
Realizácia
Ukončené

Obnova námestia podľa víťazného návrhu architektonicko-krajinárskej súťaže prinesie nové možnosti pre trávenie voľného času, vďaka čomu sa posilnia susedské vzťahy.

Jurigovo námestie čaká premena. Verejný priestor nebol od svojho vzniku v 60. rokoch minulého storočia výrazne obnovovaný. Dlhodobo slabá údržba a starostlivosť sa odrazili na zlom technickom stave, čo bolo dôvodom potreby celkovej rekonštrukcie tohto priestoru.

Cieľom obnovy námestia bolo vrátiť zanedbaný verejný priestor naspäť obyvateľom. Projektom tiež mienime zmierniť dopady klimatickej krízy a priniesť novú prijateľnú mikro klímu v podobe doplnenia zelene, vodozádržných opatrení a nových vodných prvkov. Skvalitnia sa pochôdzne plochy a prinávráti sa pobytová kvalita.

Finálnu podobu námestia určila architektonicko-krajinárska súťaž. Víťazný návrh, o ktorý sa postarali architekti z 2M ateliér architektúry, porota označila za citlivý, komplexný a nadčasový. Architekti z 2M ateliér architektúry ponúkli riešenie, ktoré rešpektuje pôvodný charakter námestia a sebavedomo pristupuje k riešeniu technicky komplikovaného zadania terasovitého námestia na sídlisku, čím zároveň ukazuje možnú cestu aj pre podobné zadania nadúrovňových terás, ktoré existujú v rámci viacerých sídlisk na územi Bratislavy.

Ihrisko, piazzetta aj výťah

Na námestí v budúcnosti pribudne farebné detské ihrisko s trampolínami, malé námestíčko v štýle talianskej piazzetty a pôvodná fontána od Teodora Lugsa, Eugénie Lugsovej a Jozefa Fabianeka sa sprístupní viac ľuďom. Dôležitú rolu bude mať aj zeleň, keďže momentálne na námestí dominujú spevnené plochy, ktoré sa v letných mesiacoch prehrievajú, čo odrádza ľudí od dlhšieho pobytu na tomto mieste. Námestie ochladia pergoly so zelenou strechou a popínavkami. Architekti vo svojom návrhu počítajú aj s premysleným systémom na zadržiavanie a následné využitie dažďovej vody.

Keďže sa Jurigovo námestie čiastočne nachádza na strechách prevádzok, rôzne skupiny obyvateľov, ako sú ľudia na vozíku, seniori, cyklisti či rodičia s deťmi, majú sťažený pohyb. Najlepším riešením na odstránenie bariér sa ukázal výťah, ktorý bude najkomfortnejším a najmenším zásahom do verejného priestoru.

Významnú úlohu zohrajú farby, umenie a odkaz na pôvodné materiály. Architekti okrem farebného detského ihriska navrhujú aj pestrofarebný „Karloveský koberec“, ktorý vytvoria v spolupráci s umelcom. Pôjde o veľkoplošnú mozaiku zhotovenú z betónovej dlažby vo farbách okolia –  tyrkysu fontány, teplých farieb obytných domov, zelene  niekdajších viníc či zemitej farby tehlových hodín.

Farebnosť aj použité materiály budú vychádzať z pôvodnej koncepcie námestia. Aj preto architekti zachovajú pôvodnú terakotovú dlažbu všade, kde to pôjde, a na zvyšné miesta navrhujú dať betónovú dlažbu pôvodných rozmerov. Návrh počíta aj s rekonštrukciou stĺpa Meranie času.

V priebehu roka 2022 sa podľa víťazného návrhu bude tvoriť projektová dokumentácia, ktorá je náročná vzhľadom na opravu pôvodnej nosnej konštrukcie. Presnejší harmonogram realizácie obnovy námestia vyplynie až po dokončení projektovej dokumentácie. Samotná rekonštrukcia námestia bude s najväčšou pravdepodobnosťou rozdelená na viaceré etapy z dôvodu predpokladanej výšky stavebných nákladov a technickej komplikovanosti zadania.   

Video k architektonickej súťaži rekonštrukcie Jurigovho námestia:

Mohlo by vás tiež zaujímať

V mestských lesoch na Peknej ceste otvárame hájovňu. Fungovať bude ako pavilón s grilom a ohniskami aj zázemie pre cyklistov 

4. 7. 2023

Pôvodná hájovňa z prelomu 19. a 20. storočia začne opäť slúžiť ľuďom, ktorí prichádzajú do lesa za oddychom. Mesto so svojimi organizáciami sa budove ...

Najväčšia fontána na Slovensku je funkčná. Na Námestie slobody sa po 16 rokoch vrátila voda

24. 6. 2023

Rekonštrukcia Námestia slobody patrí medzi najväčšie obnovy verejného priestoru v Bratislave. ...

Ľudia si budú môcť posedieť pri vodnom koryte, ktoré roky zakrývali betónové panely. Architekti navrhli, ako prinavrátia život na Vrančovičovu v Lamači

2. 12. 2022

Na Vrančovičovu ulicu v historickom centre Lamača chce mesto a mestská časť prinavrátiť živý verejný priestor. ...