Rekonštrukcia verejných priestorov na Jurigovom námestí

Prebiehajúca súťaž

Cieľom komplexnej rekonštrukcie Jurigovho námestia je naplniť potenciál tohto kľúčového priestoru v rámci sídliska. Návrh má povzbudiť oživenie prázdnych prevádzok na námestí, poskytnúť miesto pre spoločenské susedské aktivity, debarierizovať priestory a zároveň zlepšiť mikroklímu na námestí.

DRUH SÚŤAŽE

Podľa účelu súťaže:              projektová

Podľa okruhu účastníkov:    verejná

Podľa predmetu súťaže:      architektonicko-krajinárska

Podľa priebehu súťaže:        dvojkolová


POROTA

M. arch. Ing. arch. Maria Topolčanská, PhD.

Ing. Vladimír Sitta

Ing. arch. Dušan Šimun

Ing. arch. Roman Žitňanský

Ing. arch. Peter Vaškovič

Náhradníci poroty

Ing. arch. Mgr. art. Juraj Hubinský

Mgr. art. Tomáš Tokarčík

LEHOTY

Vyhlásenie súťaže 13. 05. 2021

Lehota na predkladanie súťažných návrhov – I.kolo  23. 07. 2021, 17:00 hod.

Lehota na predkladanie súťažných návrhov – II.kolo 25. 10. 2021, 17:00 hod.

Predpokladaný termín oznámenia a zverejnenia výsledkov 29. 11. 2021