Kazanská ulica

Príprava projektu
Povoľovacie procesy
Realizácia
Ukončené

Cieľom projektu je zlepšiť zanedbanú plochu uprostred sídliska na atraktívny verejný priestor, ktorý bude rozdelený na dve charakteristické prostredia. Kým park bude slúžiť na trávenie voľného času a tranzit, plocha vedúca k zdravotnému stredisku umožní organizáciu občasných trhov.

Verejná plocha na križovatke Kazanskej a Čiernovodskej ulice vo Vrakuni, ktorou denne prechádza množstvo ľudí k zdravotnému stredisku, má potenciál zmeniť sa na kvalitný verejný priestor s pobytovou funkciou, množstvom zelene a priestorom na občasné trhy. V súčasnosti je územie v zanedbanom stave, spevnené plochy sú poškodené, trávnikom vedú vyšliapané chodníky.

V rámci revitalizácie územia dôjde k rozdeleniu územia na dve charakteristické prostredia – alej a park, ktorý vznikne premenou trávnatej plochy so vzrastlými borovicami a bude slúžiť na pobyt i tranzit. Park bude členený na dva trojuholníky, čo vychádza z diagonálneho pohybu ľudí, ktorí územím prechádzajú a skracujú si tak cestu od hlavnej cesty na sídlisko.

Trojuholník nadväzujúci na nárožie Kazanskej a Čiernovodskej ulice bude spĺňať pobytovú funkciu. Povrch bude tvoriť mlat, ktorého plochu doplnia novo vysadené stromy. Identitu a čitateľnosť priestoru podporí aj umiestnenie svietidiel tak, aby podporili vnímanie plochy, kým stromy nebudú v plnom vzraste. V parku pribudne atypický mobiliár, ktorý poslúži ako sedenie a zaujímavý vizuálny doplnok priestoru.

V trojuholníku, kde sa už teraz nachádza zeleň, dôjde k minimu zásahov, aby bol protiváhou frekventovaného a „mestskejšieho“ mlatového trojuholníka. Na hranici oboch plôch pribudne viacero lavičiek na sedenie.

Axonometria projektu

Betónová plocha vedúca k vstupu do zdravotného strediska prejde úpravou, aby mohla slúžiť ako reprezentatívny nástup do objektu a zároveň bola priestorom na konanie občasného, avšak pravidelného programu – trhov či jarmokov. Jej líniový charakter podporí výsadba novej aleje poskytujúcej žiadaný tieň. Plocha bude vyhotovená z kvalitného materiálu, spádovanie zabezpečí odvod dažďovej vody smerom k vysadeným stromom.

V celkom území pribudnú stojany na bicykle, odpadkové koše a lavičky. V rámci revitalizácie bude zrekonštruované a doplnené verejné osvetlenie.

Projekt v bodoch 

  • Projekt je súčasťou Programu obnovy verejných priestorov Živé miesta, ktorého cieľom je modernizácia a skvalitňovanie dlhodobo zanedbaných verejných priestorov v Bratislave.
  • Na revitalizácii sa podieľa hlavné mesto, Metropolitný inštitút Bratislavy a mestská časť Bratislava-Vrakuňa
  • O architektonický návrh sa postarali architekti z ateliérov Plural, zerozero a Diervilla.
  • Úlohou MIB bolo zastrešenie fázy projektovania a prípravy kvalitného projektu.
  • Realizácia: 2024 

Mohlo by vás tiež zaujímať

Jazero Rohlík

Metropolitný inštitút Bratislavy pokračuje v obnove verejných priestorov: plánuje sa obnova okolo jazera Rohlík, priestoru pred dúbravským Domom služieb alebo na Kazanskej ulici vo Vrakuni

26. 2. 2021

Metropolitný inštitút Bratislavy spolu s hlavným mestom pokračujú v investíciách do obnovy verejných priestorov. V spolupráci s mestskými časťami boli...