Metropolitný inštitút Bratislavy pokračuje v obnove verejných priestorov: plánuje sa obnova okolo jazera Rohlík, priestoru pred dúbravským Domom služieb alebo na Kazanskej ulici vo Vrakuni

26. februára 2021

Metropolitný inštitút Bratislavy spolu s hlavným mestom pokračujú v investíciách do obnovy verejných priestorov. V spolupráci s mestskými časťami boli zvolené priestory, ktoré sa majú revitalizovať. Spoločnou pre väčšinu projektov je obnova zelených plôch, rekonštrukcia chodníkov, zníženie bariérovosti a prispôsobenie funkcie lokálnym potrebám.

Jazero Rohlík

BRATISLAVA. V rámci obnovy verejných priestorov Metropolitný inštitút Bratislavy a hlavné mesto vybrali spolu so starostami a starostkami mestských častí verejné priestory, ktoré zrevitalizujú. Ako prvé v tomto roku sa rozbiehajú projekty v mestských častiach Ružinov, Dúbravka, Staré Mesto, Vrakuňa a Rača. Postupne budú pribúdať ďalšie projekty. Zámer je zlepšiť verejné priestory vo všetkých mestských častiach. 

Najčastejšie sú medzi projektami vybraté priestory, kadiaľ denne prechádza množstvo ľudí. Ide o často využívané miesta, kde je potrebné obnoviť chodníky a pri väčšine projektov sa bude taktiež investovať do zelene. Aktuálne prebieha participatívny proces, počas ktorého sa zbierajú názory a informácie pre zadanie na obnovu veľmi obľúbenej lokality v Ružinove – okolie jazera Rohlík

Okolie jazera Rohlík využívajú ľudia rôznymi formami  – celoročne na krátkodobú rekreáciu, aktivity s deťmi, či relax, rybárčenie a venčenie psov. Revitalizácia bude všetky tieto funkcie zachovávať, budú pritom doplnené prvky mobiliáru a komunikácie, ktoré dnes chýbajú a vedia pomôcť lepšiemu užívaniu územia, orientácii v ňom a zvýšia bezpečnosť. Úpravy budú zachovávať prírodný charakter s biodiverzitou, tvorenou hniezdiacimi vtákmi, obojživelníkmi či hmyzom, možnosti pre rybárov a zlepšia priestor dostupný na prechádzku pre pacientov nemocnice, psičkárov či mamičky s deťmi. Online dotazník, ktorého výstupy budú do veľkej miery formovať tento projekt, je cielený najmä na Ružinovčanov a ľudí, ktorí poznajú a pravidelne využívajú okolia jazera. Môžete ho vyplniť do 7. marca http://bit.ly/DotaznikRohlik.

V mestskej časti Dúbravka začína projekt na obnovu plochy pred dúbravským Domom služieb. Je naplánovaná celková revitalizácia. Priestor má slúžiť ako verejná plocha pre krátkodobý pobyt návštevníkov Domu služieb a tranzit z neďalekej zastávky MHD. Prioritou je preriešenie povrchov v okolí a na terasách objektu, vytvoriť jednotný bezbariérový priestor v okolí Domu služieb a prepojiť ho s existujúcimi zelenými plochami, doplniť mobiliár podľa existujúcej funkčnej náplne pre krátkodobý pobyt a lokálne trhovisko so zázemím. 

V Starom Meste architekti navrhujú obnovu priestoru na Odborárskom námestí. Ide o plochu so zeleňou medzi dvoma frekventovanými ulicami Krížna a Záhradnícka. Stromoradie rastúce vo výsadbových jamách v pešej komunikácií nemá vhodné podmienky pre rast a jeho zdravotný stav sa zhoršuje. Povrch pešej komunikácie tvorí asfalt a nespĺňa nároky pre pohodlný pohyb. Cieľom revitalizácie je vytvoriť vhodné podmienky pre rast aktuálnej a navrhovanej vegetácie, výmena povrchu komunikácií, návrh vhodného mobiliáru a otvoriť vnútornú plochu, aby priestor logicky súvisel s plánovanými zmenami na Krížnej ulici.

Verejný priestor na Kazanskej ulici  vo Vrakuni, kadiaľ denne prechádzajú ľudia smerujúci k navštevovanému zdravotnému stredisku, bol vybratý s cieľom zjednotiť pevné a zelené plochy, ktoré sú v zanedbanom stave s porušenými povrchmi a vyšľapanými neupravenými chodníkmi. Ide o pomerne frekventované miesto pre peších kvôli blízkosti zastávky MHD a obchodného domu. V rámci revitalizácie bude zrekonštruované a doplnené verejné osvetlenie. Návrh rieši aj možnosť spevnené plochy využiť príležitostne na občasný predaj a prezentáciu pre lokálnych predajcov. Pribudnú lavičky, smetné koše, stojany na bicykle a prvky drobnej architektúry, viacúčelový mobiliár, ktorý môže slúžiť ako “stánok” na predaj.  Existujúca zelená plocha má taktiež potenciál byť príjemným oddychovým miestom.

Miestom s vysokou premávkou chodcov a cyklistov je dnes ako parkovisko slúžiaci verejný priestor pri Vozovni Krasňany. Jedným z cieľov projektu je zvýšenie bezpečnosti skvalitnením povrchov, rozšírením chodníkov a vytvorením možnosti bezbariérového pohybu v priestore. Zároveň má byť zachovaná funkcia parkoviska pre návštevníkov lokality, obyvateľov a zamestnancov susediacej administratívnej budovy. Následne sa má pristúpiť aj na riešenie okolitých zelených plôch.

V mestskej časti Rača je medzi riešenými projektami revitalizácia parku na Mudrochovej ulici a verejných priestorov v okolí obchodného domu Račan a pred Miestnym úradom na Kubačovej ulici v Rači.  Vďaka obklopeniu inštitúciami a občianskou vybavenosťou (škola, škôlka, stacionár, zdravotné stredisko, obchody) sú tieto priestory často navštevované a vytvárajú miesto rôznych sociálnych interakcií. 

V pláne je revitalizácia zelene, oživenie Kozmickej fontány (1973) od akad. sochára Tibora Kaveckého, a posilnenie komunitnej funkcie parku. Prioritou je zlepšiť a skultivovať existujúce plochy zelene, zhodnotiť existujúcu výsadbu stromov, navrhnúť ošetrenie drevín a doplniť novú výsadbu. Preriešia sa aj spevnené plochy a mobiliár, ktorý je dnes v zanedbanom stave. Súčasť zadania je aj preriešenie verejného priestoru pred MÚ Rača tak, aby vznikol nástupný verejný priestor s infopointom či miestom pre zdieľané bicykle alebo kolobežky. V celom projekte je dôležitou súčasťou riešenie mnohých bariér vo frekventovanom priestore. Projektu predchádzalo mapovanie priestoru, anketa a online dotazník s obyvateľmi a obyvateľkami.

Tieto mestské plochy boli vybrané spoločne so zástupcami jednotlivých mestských častí na základe ich dlhodobého významu pre okolie a potenciálu funkčnejšieho využitia. 

Projekty v mestských častiach sú súčasťou projektov Hlavného mesta a Metropolitného inštitútu Bratislavy pre lepšie verejné priestory, v rámci ktorých mesto zlepšuje kvalitu ciest, chodníkov a verejných priestorov pre všetkých Bratislavčanov a Bratislavčanky po celom meste.

Na projektoch budú pracovať architekti ateliérov Atrium s.r.o., PLURAL s.r.o., Studený architekti s.r.o., ktorí vzišli z architektonickej súťaže z minulého roka. Zo súťaže vzišlo 6 architektonických tímov, ktoré budú spolupracovať s Metropolitným inštitútom Bratislavy na tvorbe a obnove mestských verejných priestoroch počas najbližších štyroch rokov. 

Ďalšie aktuality

Zobraziť viac aktualít

Bratislava hostila jedinečnú konferenciu Start with Children 

4. 6. 2024

Posledné májové dni žila Bratislava diskusiami o lepších mestách pre deti. Na dvojdňovom samite Start with Children v Starej tržnici, ktorého spoluorg...

Do konferencie Start with Children ostáva 8 dní, poznáme špičkový program dvojdňového samitu o tvorbe miest pre budúce generácie

20. 5. 2024

Už len pár dní nás delí od začiatku medzinárodného samitu Start with Children o tvorbe miest, ktoré sú bezpečnejšie, zelenšie a ohľaduplné voči potreb...

Zlepšujeme bezpečnosť detí v okolí škôl

30. 4. 2024

Hlavné mesto a Metropolitný inštitút Bratislavy predstavili finálne riešenia priestorov na Vazovovej a Mudroňovej. ...