Témy

Mestské plánovanie
Revitalizácia
Starostlivé mesto
Verejný priestor
Zeleň

Projekty

/ Súťaže

Funkčnejšie verejné priestory

Zútulnite si svoje okolie. Je to vaša exteriérová obývačka. Vytvorte priestor na sedenie tam, kde...

Park na Mudrochovej ulici

Cieľom je revitalizácia parku na Mudrochovej ulici a verejných priestorov v okolí obchodného domu...

Vozovňa Krasňany

Jedným z cieľov projektu je zvýšenie bezpečnosti skvalitnením povrchov, rozšírením chodníkov a vy...

Odborárske námestie

Cieľom revitalizácie je vytvoriť vhodné podmienky pre rast aktuálnej a navrhovanej vegetácie, vým...

Okolie Domu služieb Dúbravka

V mestskej časti Dúbravka riešime projekt na obnovu plochy pred dúbravským Domom služieb. Priesto...

Jazero Rohlík

Okolie jazera Rohlík

Okolie jazera Rohlík využívajú ľudia rôznymi formami - celoročne na krátkodobú rekreáciu, aktivi...

Vizualizácia parčíku na Radlinského

Na Radlinského ulici sa objem zelene rozšíri, bude kvalitnejšia a vhodnejšia pre aktuálnu klimatickú situáciu

Do parčíku budú doplnené nové stromy. Pri ich výbere sa kládol dôraz na to, aby boli vhodné do me...

Prenájom vybraných mestských priestorov

V spolupráci s magistrátom sme spustili pilotný projekt prenájmu vybraných mestských budov vo ver...

Vnútroblok Poľská Justičná

Chceme, aby tento komorný priestor ponúkal tichú a bezpečnú zónu so zeleňou, ktorý slúži na stret...

ilustrácia z manifestu

Manuál verejných priestorov

Bratislavskému verejnému priestoru dlhodobo chýba koncepcia, ktorá by adresovala jeho nedostatky ...

Mapa projektov Metropolitného inštitútu Bratislavy