Okolie jazera Rohlík

Príprava projektu
Povoľovacie procesy
Realizácia
Ukončené

Cieľom revitalizácie obľúbeného jazera Rohlík, ktorá sa uskutoční podľa štúdie od architektov z ateliérov Atrium architekti, ARZ a LIVINARK, je zlepšiť verejný priestor bez toho, aby sa narušila jeho prírodná atmosféra.

Ružinovské jazero, ktoré je pre svoj špecifický tvar známe najmä pod názvom Rohlík, je obľúbeným miestom rekreácie Ružinovčaniek a Ružinovčanov. Areál jazera čaká obnova, ktorej cieľom je zútulniť celkovú atmosféru. Zlepšiť sa majú pobytové plochy, chodníky a osvetlenie. Pribudne aj mobiliár a minimalistické prvky na sedenie. Výsledkom má byť príjemný verejný priestor, ktorý bude slúžiť všetkým skupinám obyvateľstva, ktoré tu spoločne trávia čas.

Revitalizácia areálu sa uskutoční podľa architektonickej štúdie, ktorú navrhli architekti z ateliérov Atrium architekti, ARZ a LIVINARK. Autori navrhujú zmeniť priestor pri jazere tak, aby nenarušil jeho prírodný charakter, čo bola jedna z hlavných požiadaviek obyvateľov, ktoré vyplynuli z participatívneho procesu realizovaného začiatkom roka 2021.

Jazero Rohlík
Aktuálny stav jazera Rohlík

Čo projekt prinesie

  • Vďaka revitalizácii sa naplno využije potenciál areálu a zároveň budú uspokojené potreby návštevníkov a návštevníčok. Areál bude rozdelený do funkčných celkov, čím vzniknú atraktívne verejné priestory pre rodičov s deťmi, športovcov, psíčkarov či seniorov.  
  • Na brehu jazera vznikne sedem mól, sieť nových chodníkov zasa prepojí areál a umožní prechádzku okolo celého jazera, čo aktuálne nie je možné .
  • V okolí jazera sa vysadia nové stromy, pribudne aj mokraď a špeciálna oddychová záhrada v blízkosti nemocnice, ktorú budú môcť využívať zdravotníci, pacienti a ich rodinní príslušníci.
  • Zachovať sa má autentický prírodný charakter areálu. Plánované zmeny sa udejú citlivo, aby sa podporila biodiverzita a rozvoj fauny a flóry. Breh jazera bude mať naďalej svoju intimitu a zostane chránený pred aktivitou človeka. 
  • Nový mobiliár nebude pôsobiť dominantne, ale skôr splynie s okolím. 
  • Pri jazere pribudne aj zóna s prevádzkami rýchleho občerstvenia. 

Projekt v bodoch 

  • Projekt je súčasťou programu obnovy verejných priestorov Bratislavy Živé miesta, ktorého cieľom je modernizácia a skvalitňovanie dlhodobo zanedbaných verejných priestorov v Bratislave. 
  • Na revitalizácii sa podieľa hlavné mesto a Metropolitný inštitút Bratislavy s podporou mestskej časti Bratislava-Ružinov a Ružinovskej nemocnice.  
  • Na architektonickej štúdii spolupracujú architekti z ateliérov Atrium architekti, ARZ a LIVINARK 
  • Predpokladaný termín začiatku realizácie: 2025, realizácia bude rozdelená na viaceré etapy 
Situácia

Zapojenie verejnosti

Počas participatívneho procesu sme zbierali názory verejnosti a ďalšie informácie pre zadanie na obnovu tejto lokality. Verejnosť sme zapojili prostredníctvom rozhovorov, online dotazníka a workshopu so študentkami a študentmi OA Nevädzová. Okrem toho sme uskutočnili mapovanie pohybu a správania ľudí v území.

Zo získaných dát sme zistili, že verejnosti žiada zachovanie prírodného a oddychového charakteru miesta a citlivé zlepšenie vybavenosti mestského mobiliáru. Za dôležité označili respondenti a respondentky zlepšenie prístupnosti jazera a stavu zanedbaných povrchov a priestorov v okolí.

Záverečná správa z participatívneho procesu

V záverečnej správe z participatívneho procesu na Jazere Rohlík prinášame zistenia, ako verejnosť vníma prostredie a atmosféru jazera, a ako ho návštevníci a návštevníčky najčastejšie využívajú.

Stiahnuť dokument

Pamätník obetiam Covid-19

Priestor okolia jazera Rohlík bol zvolený za vhodnú lokalitu pre Pamätník obetiam Covid-19. Podoba pamätníka vzišla z výtvarno-architektonickej súťaže, ktorá sa uskutočnila počas roka 2022 a jej víťazom sa stal český architekt Radek Taláš. Umelecké dielo, ktoré má pripomínať obete pandémie koronavírusu, ponúka nadčasovú ideu v podobe vĺn na vodnej hladine Ružinovského jazera.  

Na siedmych mólach, ktoré vzniknú v okolí jazera v rámci plánovanej revitalizácie, navrhol Taláš inštalovať zariadenia, ktoré dokážu rozvlniť hladinu jazera. Vlny aktivuje človek tým, že sa postaví na vyznačené miesto na móle. Vlny môžu symbolizovať náhlu hrozbu, ale aj liečenie rán. 

Vizualizácia víťazného návrhu Pamätníka obetiam Covid-19

Mohlo by vás tiež zaujímať

Autor pamätníka obetiam COVID-19: Inšpirovala ma neviditeľnosť hrozby

28. 12. 2022

Rozhovor s víťazom výtvarno-architektonickej súťaže na umelecké dielo, ktoré má pripomínať obete COVID-19....

Obete pandémie budú pripomínať vlny na Ružinovskom jazere. Vznikne pamätník, ktorý po dlhých rokoch vzišiel zo súťaže na umelecké dielo

12. 12. 2022

Víťazom výtvarno-architektonickej súťaže na umelecké dielo, ktoré má pripomínať obete COVID-19, sa stal návrh symbolizujúci náhlu hrozbu aj liečenie r...

Ľudia si budú môcť spraviť prechádzku okolo celého jazera Rohlík. Je hotová architektonická štúdia na obnovu ďalšej obľúbenej lokality v Ružinove

12. 12. 2022

Architekti z ateliérov Atrium architekti, ARZ a LIVINARK v dokončenej štúdii navrhli, ako zlepšia verejný priestor pri obľúbenom jazere Rohlík bez toh...