Ľudia si budú môcť spraviť prechádzku okolo celého jazera Rohlík. Je hotová architektonická štúdia na obnovu ďalšej obľúbenej lokality v Ružinove

12. decembra 2022

Architekti z ateliérov Atrium architekti, ARZ a LIVINARK v dokončenej štúdii navrhli, ako zlepšia verejný priestor pri obľúbenom jazere Rohlík bez toho, aby narušili jeho prírodnú atmosféru. Z participatívneho prieskumu s obyvateľmi totiž vyplynulo, že väčšina opýtaných považuje za najväčšiu pridanú hodnotu tohto miesta jeho autentickú prírodnú divokosť.

V areáli pribudnú chodníčky, vďaka ktorým sa návštevníci budú môcť prejsť okolo celého jazera. Dnes to nie je možné, pretože časť brehu je oplotená. Významnou súčasťou jazera sa stane aj Pamätník obetiam pandémie, ktorý vzišiel z výtvarno-architektonickej súťaže. Na revitalizácii spolupracuje hlavné mesto, Metropolitný inštitút Bratislavy, MČ Ružinov aj Ružinovská nemocnica.

Ružinovské jazero, ktoré miestni nazývajú Rohlík pre jeho špecifický tvar, čaká v blízkej dobre revitalizácia. Hoci je aj dnes toto miesto mimoriadne obľúbené, návštevníkom chýbajú udržiavané chodníky, osvetlenie aj verejné priestory určené pre psičkárov, športovcov, rybárov, seniorov či rodičov s deťmi. Aby plánovaná obnova priniesla čo najlepšie výsledky, Metropolitný inštitút Bratislavy zorganizoval participatívny prieskum, do ktorého sa zapojilo vyše 2000 obyvateľov z blízkeho okolia. Záverečná správa z participácie následne poslúžila ako dôležitý podklad pre architektov, ktorí reflektovali potreby obyvateľov v architektonickej štúdii.

„Jazero Rohlík nevyužíva dnes naplno svoj potenciál a neuspokojuje potreby obyvateľov, ktorí sem radi chodia. V bezprostrednom okolí sa nachádza sídlisko, veľká nemocnica, škôlka aj domov dôchodcov. Ďalšou silnou skupinou návštevníkov sú miestni rybár či športovci. Ide o pestrú paletu ľudí, ktorí majú prirodzene odlišné potreby od tohto verejného priestoru. Navrhované úpravy majú preto areál rozdeliť do funkčných celkov, vďaka čomu vzniknú atraktívne verejné priestory pre rodičov s deťmi, športovcov, psičkárov či seniorov. Predíde sa tak častým konfliktom medzi návštevníkmi, ktoré sa tu, žiaľ, dejú,“ vysvetlil Marcel Dzurilla, riaditeľ Sekcie tvorby mestských priestorov z Metropolitného inštitútu Bratislavy.

Cieľom bolo ochrániť prírodný charakter jazera

Architekti v štúdií navrhujú vytvoriť sieť 7 mól a chodníkov okolo celého jazera, čo momentálne v areáli chýba a ľudia sa nevedia pohodlne prejsť okolo vodnej plochy. Architekti kládli veľký dôraz na autentický prírodný charakter celého areálu. Okrem novej výsadby stromov pribudne aj mokraď a špeciálna oddychová záhrada v tesnej blízkosti nemocnice, ktorá bude určená zdravotníkom, pacientom a ich rodinným príslušníkom na relax či terapiu. Pôjde o citlivé zásahy, ktoré podporia biodiverzitu a rozvoj fauny i flóry. Zároveň breh jazera bude mať aj naďalej svoju intimitu a zostane ochránený pred aktivitou človeka. Minimalistický mobiliár na sedenie nebude pôsobiť dominantne, ale skôr splynie s okolím. Pri navrhovaní týchto zmien architekti rešpektovali závery z participácie, z ktorých vzišlo, že ľudia nechcú, aby tu vzniklo druhé Štrkovecké jazero.

„Vnímame krehkú hranicu medzi napĺňaním rôznorodých potrieb užívateľov verejného priestoru a zachovaním vzácneho momentu pokoja v urbanizme Ružinova. Obyvatelia cítia silný pocit spoluvlastníctva k lokalite a bežný návštevník tu zvykne stráviť dlhší čas. Zokruhovanie riešeného územia mlatovým chodníkom pokladáme za jednu z hlavných priorít projektu,“ približujú architekti z ateliérov Atrium architekti, ARZ a LIVINARK vo vypracovanej štúdii.

Obete pandémie budú pripomínať vlny na Ružinovskom jazere

Priestor okolia jazera Rohlík bol zároveň so zámerom revitalizácie zvolený za vhodnú lokalitu pre pamätník obetiam COVID-19. Jeho podoba vzišla z výtvarno-architektonickej súťaže, ktorá prebiehala od augusta tohto roka a jej výsledky boli zverejnené 12. decembra. Za víťazným návrhom umeleckého diela, ktoré má pripomínať obete pandémie, stojí český architekt Radek Taláš. Ponúkol nadčasovú ideu v podobe vĺn na vodnej hladine Ružinovského jazera. Na siedmych mólach, ktoré vzniknú v okolí jazera v rámci plánovanej revitalizácie, navrhol Taláš inštalovať zariadenia, ktoré dokážu rozvlniť hladinu jazera. Vlny aktivuje človek tým, že sa postaví na vyznačené miesto na móle. Podľa autorových slov môžu vlny symbolizovať náhlu hrozbu, ale aj liečenie rán.

Víťazný návrh nadväzuje na architektonickú štúdiu areálu Ružinovského jazera, čo bola jedna z kľúčových podmienok v súťažnom zadaní. Samotná realizácia pamätníka je preto úzko prepojená na revitalizáciu okolia Ružinovského jazera. V priebehu budúceho roka architekti dopracujú projektovú dokumentáciu pre obnovu jazera Rohlík, na základe ktorej sa bližšie určí finančný rozpočet, a tiež časový harmonogram stavebných prác. S revitalizáciou sa začne najskôr v roku 2024 a bude rozdelená do etáp.

Revitalizácia okolia jazera Rohlík je jeden z projektov z celomestského programu Živé miesta, cez ktorý mesto zlepšuje kvalitu verejných priestorov pre všetky Bratislavčanky a Bratislavčanov. V lete bola predstavená architektonická štúdia revitalizácia východnej strany Dulovho námestia, čo je tiež „živé miesto“, ktoré sa bude realizovať v mestskej časti Ružinov. 

Situácia

Ďalšie aktuality

Zobraziť viac aktualít

Bratislava hostila jedinečnú konferenciu Start with Children 

4. 6. 2024

Posledné májové dni žila Bratislava diskusiami o lepších mestách pre deti. Na dvojdňovom samite Start with Children v Starej tržnici, ktorého spoluorg...

Do konferencie Start with Children ostáva 8 dní, poznáme špičkový program dvojdňového samitu o tvorbe miest pre budúce generácie

20. 5. 2024

Už len pár dní nás delí od začiatku medzinárodného samitu Start with Children o tvorbe miest, ktoré sú bezpečnejšie, zelenšie a ohľaduplné voči potreb...

Zlepšujeme bezpečnosť detí v okolí škôl

30. 4. 2024

Hlavné mesto a Metropolitný inštitút Bratislavy predstavili finálne riešenia priestorov na Vazovovej a Mudroňovej. ...