Verejný priestor Krížna-Karadžičova

Príprava projektu
Povoľovacie procesy
Realizácia
Ukončené

Odstránenie bariér, citylightov, výsadba novej zelene a doplnenie osvetlenia pomohli vytvoriť prehľadnejší a bezpečnejší priestor.

Stav po revitalizácii

Riešený verejný priestor na stretovom bode Karadžičova-Krížna sa nachádza v tesnej blízkosti autobusovej zastávky Krížna. Ide o malú časť exponovaného verejného priestoru, ktorý ľudia využívajú najmä na presun na zastávku, alebo ako prístup do okolitých budov. Miesto má potenciál, aby bolo príjemnejším a bezpečnejším. Odstránenie bariér, citylightov, výsadba novej zelene a doplnenie osvetlenia priestoru prinieslo rýchlu a efektívnu premenu.

Pri revitalizácii bol kladený dôraz najmä na debarierizáciu priestoru a rešpektovanie prirodzených peších trás, ktoré sú riešené štrkovým chodníkom. Pôvodný trávnik nahradila trvalková výsadba, ktorá je v suchých mesiacoch pre územie ekologickejšou alternatívou. Výsadba je navrhnutá tak, aby bola atraktívna počas celého roka. V priestore pribudol mobiliár – odpadkový kôš a sedenie korešpondujúce s dizajnom pri obnovenom priestore na Karadžičovej ulici pri fontáne Akt ženy. Doplnené bolo aj osvetlenie, ktoré doteraz na mieste chýbalo. Vďaka tomu je priestor bezpečnejší vo večerných hodinách. Cieľom Metropolitného inštitútu bolo nadväzovať na okolité verejné priestory a ich dizajn v duchu Manuálu verejných priestorov Bratislavy.

Pôvodný stav

Tento projekt je súčasťou Programu obnovy verejných priestorov Bratislavy – Živé miesta. Je to historicky prvý rámec na systematickú zmenu verejného priestoru hlavného mesta na viacerých úrovniach. Program je realizovaný v spolupráci s hlavným mestom a mestskými časťami.

Mohlo by vás tiež zaujímať

Výstava výsledkov participácie na Krížnej ulici

30. 11. 2020

Výsledky z participatívneho zapojenia obyvateľov a obyvateliek Krížnej ulice a jej okolia si už môžete pozrieť naživo aj na Krížnej ulici. V rôznych p...

Aká je a bude Krížna ulica a jej okolie? Aké sú názory verejnosti?

9. 11. 2020

Správa z procesu zapojenia rôznorodej verejnosti pri formovaní názoru na to, čo pre nás kvalita regenerácie ulice znamená a aký by mal byť rozvoj Kríž...

Prechádzka o histórii Krížnej ulice (fotogaléria)

3. 8. 2020

Prechádzku viedol skúsený bratislavský sprievodca Ivor Švihran, ktorý na trase od Mickiewiczovej ulice po komplex Blumentál porozprával, kde boli vonk...