Pobytové schody na brehu štvrtého rybníka

Príprava projektu
Povoľovacie procesy
Realizácia
Ukončené

Rôznorodé šírky a dĺžky schodov poskytujú návštevníkom rôzne typy užívania a kontaktu s vodnou hladinou v prostredí mestských lesov.

Prostredie rybníkov na Železnej Studienke je výnimočné svojou jedinečnou kombináciou zelenej a modrej infraštruktúry. Pre sprostredkovanie zážitku v takomto prostredí nám môžu dopomôcť aj tzv. prvky drobnej architektúry, ktoré dokážu návštevníkovi zabezpečiť útočisko, sprostredkovať netradičný výhľad či prepojiť ho s vodnou hladinou. Jeden z takýchto prvkov – pobytové schody pribudli aj na brehu IV. rybníka.

Drevené schody rôznej šírky umožňujú návštevníkom priamy kontakt s rybníkom a poskytujú príležitosť sledovať lokálnu flóru a faunu. Prírodný dizajn a minimalistická konštrukcia pritom nenarúšajú život živočíchov pobývajúcich na brehu alebo pod hladinou rybníka. Objekt spĺňa požiadavky ochrany prírody a krajiny a odobrili ho aj ochranári.

Pobytové schody vznikli podľa návrhu štúdia Woven, ktorý rešpektuje okolitú prírodu, prirodzene a nenásilne dopĺňa charakter a terén krajiny. Hlavným vizuálnym prvkom sú mohutné drevené dosky, kaskádovito položené na tmavej nosnej oceľovej konštrukcií osadenej na kovových vrutoch. Pobytové schody majú rozmer približne 3,5 x 5,7 metra, jednotlivé dosky sa ťahajú do strán a vytvárajú schodisko s možnosťou sedenia po celej šírke.

Výber umiestnenia pobytových schodov sa uskutočnil pozorovaním správania sa návštevníkov a návštevníčok mestských lesov, ktorí prirodzene sedávali na tomto miest , kde bolo menej stromov, a pozorovali rybník. Na samotnej realizácii pobytových schodov sa podieľali aj zamestnanci Mestských lesov.

Tento projekt je súčasťou Programu obnovy verejných priestorov Bratislavy – Živé miesta, ktorého cieľom je modernizácia a skvalitňovanie dlhodobo zanedbaných verejných priestorov v Bratislave

Projekt v kocke

Ako vznikol projekt Pobytových schodov na IV. rybníku? 

  • Cieľom projektu bolo poskytnúť vhodný priestor na trávenie voľného času v prírodu v priamom kontakte s rybníkom
  • Pobytové schody na Železnej studničke sú spoločným projektom Mestských lesov v Bratislave, hlavného mesta a Metropolitného inštitútu Bratislavy. Ide o ďalší projekt z programu Živé miesta na obnovu verejných priestorov Bratislavy
  • O architektonický návrh sa postarali architekti zo štúdia Woven

Čo pobytové schody prinášajú? 

  • Novú pobytovú plochu na brehu rybníka, ktorá bude sprístupnená celoročne
  • Priamy kontakt s rybníkom pre návštevníkov mestských lesov
  • Príležitosť pozorovať lokálnu flóru a faunu – predovšetkým ryby, sladkovodné korytnačky, užovky, vážky či žaby
návrh pobytových schodov

Mohlo by vás tiež zaujímať

Na Železnej studničke sa už dá posedieť priamo na brehu štvrtého rybníka

13. 5. 2022

Na Železnej studničke vznikla pre návštevníkov ďalšia oddychová zóna. Na jednom z najnavštevovanejších miest na Partizánskej lúke pribudli pobytové sc...