Na Železnej studničke sa už dá posedieť priamo na brehu štvrtého rybníka

13. mája 2022

Na Železnej studničke vznikla pre návštevníkov ďalšia oddychová zóna. Na jednom z najnavštevovanejších miest na Partizánskej lúke pribudli pobytové schody, ktoré ešte viac spríjemnia pobyt v mestských lesoch. Nachádzajú sa na brehu štvrtého rybníka, pár metrov od amfiteátra a bufetu, ktorý v týchto mesiacoch rovnako prechádza obnovou. Nové Živé miesto bude návštevníkom sprístupnené celoročne.

Na rybníku na Partizánskej lúke od tohto týždňa pribudla pre návštevníkov nová pobytová plocha. Vďaka dreveným schodom rôznej šírky získajú ľudia priamy kontakt s vodou. Schody svojím prírodným dizajnom a minimalistickou konštrukciou nenarúšajú život živočíchov, ktorí pobývajú či už na brehu alebo pod hladinou rybníka. Z tohto miesta môžu ľudia pozorovať ryby, sladkovodné korytnačky, užovky, vážky či žaby, ktoré majú vytvorený koridor na migrovanie. Objekt dostal povolenie aj od ochranárov a spĺňa požiadavky ochrany prírody a krajiny.

“Cieľom tohto projektu bolo poskytnúť návštevníčkam a návštevníkom nový priestor na posedenie v priamom kontakte s vodnou plochou. Som veľmi rád, že aj takýto prvok drobnej architektúry v prírode na obľúbenej trase smerom na Klepáč môže prispieť k objavovaniu a novým zážitkom, tak, ako sme to napríklad videli aj po otvorení pozorovateľne Vydrica ,” povedal Matúš Vallo, primátor hlavného mesta.

„Na tomto mieste bol svetlejší priestor bez stromov a vypozorovali sme, že ľudia tu prirodzene sedávali na obrubníku asfaltovej cesty a pozorovali rybník. Sprístupniť tento terén a prispôsobiť ho aj väčšiemu množstvu ľudí bolo teda prirodzenou voľbou,“ vysvetľuje Marek Páva, poverený riadením organizácie Mestské Lesy v Bratislave.

Dizajn pobytových schodov rešpektuje okolitú prírodu, prirodzeným a nenásilným spôsobom dopĺňa charakter a terén krajiny. Hlavným vizuálnym prvkom sú mohutné drevené dosky, kaskádovito položené na tmavej nosnej oceľovej konštrukcií osadenej na kovových vrutoch. Pobytové schody majú rozmer približne 3,5 x 5,7 metra, jednotlivé dosky sa ťahajú do strán a vytvárajú schodisko s možnosťou sedenia po celej šírke. Dizajn pobytových schodov vzišiel z návrhu architektonického štúdia Woven, ktoré sa špecializuje na drobnú architektúru často zasadenú do exteriéru. Na samotnej realizácii pobytových schodov sa podieľali aj zamestnanci Mestských lesov v Bratislave.

Mestské lesy sa počas obdobia posledných rokov stali atraktívnym zeleným miestom v Bratislave, kde ľudia počas pandémie trávili veľa voľného času. Aj preto v rámci Programu obnovy verejných priestorov Živé miesta vzniklo a ďalej vzniká niekoľko nových atrakcií práve na ich území.

Pobytové schody na Železnej studničke sú spoločným projektom Mestských lesov v Bratislave, hlavného mesta a Metropolitného inštitútu Bratislavy .

„Okrem Pobytových schodov sa v rámci programu Živé miesta na Železnej studničke aktuálne rekonštruuje Bufet na Partizánskej lúke, z ktorého sa po obnove stane príjemná gastro prevádzka citlivo zasadená do prírodného prostredia. V pláne je tiež nová bezbariérová lávka smerujúca na Partizánsku lúku. Na vstupe do Mestských lesov z Peknej cesty sa aktuálne pracuje na obnove bývalej horárne v areáli bývalých muničných skladov,“ priblížil Marcel Dzurilla, riaditeľ Sekcie tvorby mestských priestorov na Metropolitnom inštitúte Bratislavy. 

Dokončené sú tiež dva projekty na navštevovaných trasách, a to pozorovateľňa zvierat Vydrica a obľúbený areál Malý Slavín.

Ďalšie aktuality

Zobraziť viac aktualít

Zlepšujeme bezpečnosť detí v okolí škôl

30. 4. 2024

Hlavné mesto a Metropolitný inštitút Bratislavy predstavili finálne riešenia priestorov na Vazovovej a Mudroňovej. ...

MIB spolupracoval na prvom klimatickom pláne pre Bratislavu 

30. 4. 2024

Plán, prijatý drvivou väčšinou mestských poslancov a poslankýň, ukazuje cestu na zníženie emisií skleníkových plynov o 55 % a posilnenie ochrany obyva...

Start with Children: medzinárodný samit o tvorbe miest budúcnosti pre deti začína prvým sprievodným podujatím v pražskom CAMP-e

16. 4. 2024

V rámci partnerskej spolupráce medzi Bratislavou a Prahou sa 24. apríla 2024 uskutoční v pražskom CAMP-e sprievodné podujatie Urban talks pred konfere...