Funkčnejšie verejné priestory

Revitalizácia
Starostlivé mesto
Verejný priestor
Zeleň

Zútulnite si svoje okolie. Je to vaša exteriérová obývačka. Vytvorte priestor na sedenie tam, kde vám chýba – v predzáhradke, na ihrisku, na opustenom trávniku pri dome, vo voľne prístupnom vnútrobloku. Chýba vo vašom okolí priestor pre konkrétnu vekovú kategóriu? Doplňte ho! Môže ísť o cvičisko, senzorické záhrady, stolnotenisové stoly, revitalizáciu ihriska, realizáciu skateboardových prvkov.

📷 Marek Velček

Nadácia mesta Bratislavy v spolupráci s Metropolitným inštitútom Bratislavy pripravili výzvu pre lepšie verejné priestory. Výzva je súčasťou grantového programu KOMUNITY. 

Počas pandémie si uvedomujeme, aké dôležité sú verejné priestory v našom okolí. Verejné priestory slúžia všetkým obyvateľom a obyvateľkám, ich kvalita vplýva na naše zdravie aj pocit z mesta. MIB zlepšuje kvalitu verejných priestorov svojimi dlhodobými projektami.  

Teraz majú príležitosť verejné priestory vo svojom okolí zlepšiť všetci aktívni obyvatelia a obyvateľky. Do konca apríla je vyhlásená grantová výzva, z ktorej môžete získať 2000 až 10 000 eur podporu. 

Okrem finančnej podpory k nej získate konzultácie, o tom, aké verejné priestory sú funkčné, čo pomôže udržať v predzáhradke viac vlahy? Čo sú vhodné miesta na kontajnerové stojisko, ak v okolí chýbajú smetné koše?  

Naši experti a expertky budú k dispozícii na konzultáciu a poradenstvo pri legislatívnych procesoch ohľadom získavania súhlasu majiteľov pozemkov.  

Ak máte radi koncepčný prístup, MIB vytvoril Manuál verejných priestorov, ktorý prináša jasné pravidlá do tvorby a obnovy verejných priestorov a je voľne dostupný pre každého, kto chce vedieť, ako spolutvoriť atraktívne a zdravé mesto. Manuál verejných priestorov Manifest verejných priestorov Princípy a štandardy  

Podrobnosti a znenie výzvy nájdete na stránke Nadácie mesta Bratislavy.  

Celková suma podpory: 100 000 €  

Výška podpory: 2 000 €, 5 000 €, 10 000 € *  

*V prípade žiadanej výšky 10 000 žiadateľ bude musieť povinne absolvovať konzultáciu zámeru projektu s MIB a preukázať jeho udržateľnosť a sociálnu inkluzivitu  
   
Do výzvy sa môžu zapojiť fyzické osoby či mimovládne organizácie.  
Výzva je otvorená do 30. apríla 2021.  

Dokumenty na stiahnutie:

Ešte stále sa môžete zapojiť do grantovej výzvy Funkčnejšie verejné priestory

Revitalizácia
Starostlivé mesto
Zeleň
27.4.2021

Pozrite si krátke video o dvoch iniciatívach, ktoré postupne realizujú projekty spríjemňovania a skvalitňovania svojho okolia. Predstavia vám v ňom svoje revitalizačné aktivity a môžu vám byť inšpiráciou pre vlastný projekt.

Ďalšie projekty

Zobraziť viac projektov

Vrančovičova ulica

Revitalizácia
Zeleň

Predmetom riešenia je Vrančovičova ulica v celej dĺžke a v celom svojom profile - od fasády k fasáde. Riešenie bude prihliadať aj na kontext širších vzťahov a napojenia na ďalšie dôležité verejné priestory ako je napríklad Malokarpatské námestie, napojenie na križovatku so Studenohorskou ulicou, pokračovanie na Borinskú ulicu.

Trhovisko Miletičova

Revitalizácia
Starostlivé mesto
Verejný priestor

Trhovisko Miletičova je jedným z najznámejších trhovísk v Bratislave. V spolupráci s hlavným mestom a mestskou časťou Ružinov vyhlásime architektonickú súťaž, ktorá pomôže trhovisku zlepšiť svoju situáciu a zvýšiť atraktivitu nielen pre návštevníkov, ale aj pre súčasných a budúcich predajcov.

Trnavské mýto

Revitalizácia
Verejný priestor
Zeleň

V spolupráci s hlavným mestom sme zveľadili dlhodobo zanedbaný priestor na Trnavskom mýte pri Novej tržnici. Je to jeden z najviac frekventovaných prestupných uzlov v meste a napriek tomu, že pred 4 rokmi sa táto plocha rekonštruovala, pobyt v tomto priestore bol počas horúcich letných dní kvôli prehriatemu asfaltu neznesiteľný. Chýbal tieň a tí, ktorí tu nemuseli čakať na MHD, priestor radšej rýchlo opustili. Preskúmali sme preto podzemné siete a zistili sme, že stromy sa tu predsa len sadiť dajú. V priestore pred tržnicou sme vytvorili príjemné miesto na sedenie v tieni, s kvalitnou dlažbou, 5 vzrastlými platanmi a lavičkami.