Živé námestie

Príprava projektu
Povoľovacie procesy
Realizácia
Ukončené

Námestie SNP, Kamenné námestie a Námestie Nežnej revolúcie predstavujú v súčasnosti jedno z najvýznamnejších mestských priestranstiev v Bratislave. Tento priestor si preto vyžaduje komplexný prístup a zohľadnenie nárokov veľkého množstva miestnych aktérov.

Na základe dlhoročných analýz a prieskumov chceme na Námestí SNP a Kamenno námestí vytvoriť zjednotený verejný priestor. Preto sme zorganizovali architektonickú súťaž, ako aj zoznam rýchlych a nenáročných zlepšení, ktoré postupne realizujeme.

Mapa riešeného územia

Riešenia sa týkajú nasledujúcich ulíc a námestí: Námestie SNP, Kamenné námestie, časť Dunajskej ulice, Špitálskej ulice, Rajskej ulice, Klobučníckej ulice, Treskoňovej ulice, Hurbanovho námestia a Župného námestia.

Rýchle riešenia na Klobučníckej a Treskoňovej ulici

Odstránené autá a nová zeleň
Vizualizácia rýchleho riešenia na Klobučníckej ulici

Realizovateľné v pomerne krátkom čase tieto zmeny obyvateľom aj návštevníkom výrazne spríjemnia zážitok z verejného priestoru.

Úpravy boli navrhované tak, aby nepredstavovali bariéru pre neskoršiu súťaž ani utopenú investíciu v prípade, že budú dané prvky podľa výsledkov považované za nadbytočné. Preto napríklad navrhujeme umiestňovanie stromov v kvetináčoch. Za pomoci Rýchlych riešení si tiež môžeme testovať rôzne zásahy vo verejnom priestore. Vieme, napríklad overiť, na akých miestach sa darí rastlinám a stromom, aké rozostupy sú potrebné medzi stĺpikmi, či ako zefektívniť správu námestí. Tieto poznatky sa následne dajú využiť aj na iné územia a inšpirovať manuál pre verejné priestory, ktorý pripravujeme.

Mohlo by vás tiež zaujímať

Živé námestie prináša jedinečnú myšlienku prepojenia mestského okruhu

22. 4. 2021

Pozdĺž bývalej priekopy existuje príležitosť obnoviť mestský okruh, ktorý by prepojil historické jadro Bratislavy. Mestský priestor v centre mesta sa ...

Čo považujú súťažné tímy Živého námestia za najväčšiu výzvu?

22. 9. 2020

Potom, čo súťažné tímy predstavili svoje návrhy a konzultovali ich s porotou, sme sa pýtali, čo ich najviac zaujalo na súťaži, čo vnímajú ako výzvu, a...

Čo hovorí porotca súťaže na návrhy pre obnovu Živého námestia?

16. 9. 2020

Porotcovia jednej z najväčších architektonických súťaží už videli návrhy, ako bude vyzerať Živé námestie po jeho rekonštrukcii. Všetci ostatní si musi...