Bufet na Partizánskej lúke

Príprava projektu
Povoľovacie procesy
Realizácia
Ukončené

Na Partizánskej lúke, ktorá je vstupnou bránou do bratislavských mestských lesov, pribudla nová gastro prevádzka. Návštevníkom poskytuje kvalitnejšie služby a rešpektuje okolité prírodné prostredie.

Nová prevádzka vznikla obnovou pôvodného bufetu pri amfiteátri, ktorý si po 15 rokoch fungovania vyžadoval rekonštrukciu. Na projekte spolupracovali Mestské lesy v Bratislave a Metropolitný inštitút Bratislavy s architektonickým štúdiom plusminusarchitects. Architekti pripravili novú podobu bufetu, ktorá svojim vzhľadom a použitými materiálmi, najmä drevom, rešpektuje a vhodne dopĺňa kolorit mestských lesov.  

Čo projekt priniesol 

  • Bufet získal nový kvalitnejší interiér na prípravu jedla a krajší exteriér slúžiaci na posedenie návštevníkov. Kapacita zostala zachovaná.  
  • Steny bufetu sa obložili červeným smrekom.  
  • Opravili sa aj okolité povrchy a pribudli nové stromy.  
  • Po obnove bufetu vzniklo v exteriéri zastrešenie, aby mohol slúžiť návštevníkom aj v nepriaznivom počasí.
  • Obnova počíta s ekologickou formou prevádzky, minimálnym odpadovým hospodárstvom a minimálnymi energetickými nárokmi na prevádzku.  

Projekt v bodoch 

  • Projekt je súčasťou Programu obnovy verejných priestorov Živé miesta, ktorého cieľom je modernizácia a skvalitňovanie dlhodobo zanedbaných verejných priestorov v Bratislave. 
  • V bratislavských lesoch budujeme naraz niekoľko živých verejných priestorov – pozrite si Mapu Živých miest v Mestských lesoch
  • Na revitalizácii sa podieľalo hlavné mesto, Metropolitný inštitút Bratislavy, Mestské lesy v Bratislave a architektonické štúdio plusminusarchitects. 
  • Úlohou MIB bolo zastrešenie fázy projektovania a prípravy kvalitného projektu. 
  • Realizácia: 2022-2023