Nové centrálne námestie v Devínskej Novej Vsi

Príprava projektu
Povoľovacie procesy
Realizácia
Ukončené

Mestskej časti Devínska Nová Ves doposiaľ chýba verejný priestor, ktorý by sa dal označiť ako centrálne námestie. V snahe zmeniť tento stav tak v spolupráci s mestskou časťou MIB prichádza s plánom vytvoriť prostredníctvom architektonickej súťaže takýto priestor. Ten má slúžiť obyvateľom a obyvateľkám mestskej časti ako aj množstvu návštevníkov, ktorí sem prichádzajú.

V Devínskej Novej Vsi má vzniknúť nové centrálne námestie. Jeho súčasťou má byť aj riešenie pre približne 100 parkovacích miest v novom podzemnom parkovisku. Mestská časť Bratislava – Devínska Nová Ves oslovila MIB na zorganizovanie architektonickej súťaže týkajúcej sa pozemkov v okolí Kostola Ducha Svätého s cintorínom na Eisnerovej ulici. V súčasnosti je časť územia využívaná najmä na tranzitné účely a časť ako nevyužívané voľné priestranstvo.

Súčasťou pripravovaného riešenia je revitalizácia územia a vytvorenie viacúčelového verejného priestoru, kde bude možné organizovať rôzne kultúrne aktivity, ktoré sa doteraz mohli diať len v provizórnych podmienkach. Verejný priestor by tak mal plniť oddychovú funkciu, ale v priebehu akcií aj silne kultúrnu.

Drobná architektúra môže doplniť okolitú infraštruktúru (supermarket, kostol) o miesta na trávenie voľného času ako kaviarne, obchody či trhy. Pod takto vzniknutým multifunkčným námestím sa vybudovaním podzemného parkoviska pomôže zlepšiť situácia s parkovaním pre obyvateľov Devínskej Novej Vsi.

Zapojenie verejnosti

Do prípravy riešenia na nový centrálny verejný priestor v Devínskej Novej Vsi sa mohla zapojiť aj verejnosť prostredníctvom participatívnych aktivít. Dáta získané v dotazníkovom prieskume poslúžili pri príprave zadania architektonickej súťaže, a teda ovplyvnia to, ako bude nové centrum v Devínskej Novej Vsi vyzerať.

Záverečná správa z participatívneho procesu

V záverečnej správe z participatívneho procesu prinášame zhrnutie názorov a potrieb verejnosti. Zároveň prinášame základné rámce o predstave, aké atribúty by mal priestor spĺňať, tak ako boli zadefinované internou participáciou medzi MIB a mestskou časťou.

Zobraziť dokument