Najvyšší súd

Príprava projektu
Povoľovacie procesy
Realizácia
Ukončené

Najvyšší súd SR oslovil Metropolitný inštitút Bratislavy, aby pripravil a zastrešil prípravné kroky a následne architektonickú súťaž na budovu Najvyššieho súdu na Župnom námestí. Prvým krokom je štúdia uskutočniteľnosti, ktorá prinesie informácie, akou formou nastaviť efektívnu revitalizáciu budovy Najvyššieho súdu.

foto: Maroš Greš

Budova Najvyššieho súdu SR na rohu ulíc Staromestská a Kapucínska je realizovaná podľa návrhu architekta Vladimíra Dedečka. Dnes má zlý technický stav a náročný energetický prevádzkový režim. Zároveň nespĺňa aktuálne potreby súdu. Preto je budova na Župnom námestí prázdna a Najvyšší súd svoju činnosť reálne vykonáva v štyroch iných budovách.

Najvyšší súd SR oslovil MIB, aby zhodnotil aktuálny stav budovy a potreby inštitúcie, a následne nastavil a zrealizoval architektonickú súťaž. Ide o dobrý príklad prepojenia, ako môžu verejné inštitúcie využiť svoje know-how.

Cieľom súťaže bude zodpovedne pristúpiť k rekonštrukcii budovy, pričom majú byť zohľadnené požiadavky Najvyššieho súdu na jej fungovanie so zachovaním architektonických hodnôt. Vyriešená má byť aj požiadavka na lepšiu ekonomickú a energetickú prevádzku.

Ďalšie požiadavky, ktoré má súťaž vyriešiť:

  • Zlepšenie technického stavu, ktorý bude zodpovedať aktuálnym potrebám
  • Úpravu predpolia budovy, ktorá by nadviazala na plánovanú obnovu Zóny Zochova
  • Zmodernizovanie zabezpečenia priestorov
  • Skvalitnenie prístupu verejnosti do podateľne úradu
  • Vytvorenie veľkej miestnosti vhodnej na pojednávanie, ktorá sa bude môcť využiť aj na iné potreby
  • Zlepšenie akustických podmienok v pojednávacích miestnostiach

Prvým krokom bola štúdia uskutočniteľnosti, ktorá poslúži ako podklad pre hodnotiacu správu Útvaru hodnoty za peniaze. Ten posúdi, ktorý variant riešenia budovy súdu na Župnom námestí je najefektívnejší.

Na základe vyhodnotenia jednotlivých riešení a odporúčania Útvaru hodnoty za peniaze MIB pripraví architektonickú súťaž na nové sídlo Najvyššieho súdu.

Budova s architektonickou hodnotou

Budova Najvyššieho súdu je z vrcholného obdobia Dedečkovej tvorby a je jeho poslednou veľkou realizovanou administratívnou budovou. Dedeček budovu Najvyššieho súdu navrhoval ako súčasť komplexu troch domov v novoutvorenom kontexte. Budovy ministerstva kultúry s nadzemným parkoviskom a pešou zónou a medzinárodného hotela a doškoľovacieho zariadenia s podzemnými garážami sa už nerealizovali.

Okrem architektonickej hodnoty sa v budove nachádzajú ďalšie umelecké diela. Súčasťou hlavného priečelia je asymetrický kríž s výtvarným dielom Vôľa ľudu od Alexandra Trizuljaka, výtvarným dielom od Ludwika Korkoša je doplnený bočný vstup. Vo verejne prístupnom podlaží sa nachádzajú sály od Jaroslava Nemca navrhnuté tak, aby vyhovovali obom inštitúciám Najvyššiemu súdu ako pojednávacie miestnosti a Ministerstvu ako zasadacie a konferenčné priestory. Dedeček sály obklopil čakacími a spoločenskými priestormi s vitrážami od Vincenta Hložníka a Ľuba Zelinu. 

Mohlo by vás tiež zaujímať

MIB spúšťa v spolupráci s Najvyšším súdom SR prípravné kroky pred architektonickou súťažou na budovu Najvyššieho súdu  

9. 12. 2022

Najvyšší súd oslovil Metropolitný inštitút Bratislavy, aby pripravil a zastrešil prípravné kroky a následne architektonickú súťaž na budovu Najvyššieh...