Nová štvrť na Mlynských Nivách

Príprava projektu
Povoľovacie procesy
Realizácia
Ukončené

Niekdajšiu industriálnu zónu na Mlynských nivách plánujeme premeniť na novú mestskú štvrť 21. storočia postavenú na princípoch kompaktného a udržateľného mesta s množstvom parkov, električkou ako hlavnou formou dopravy a verejnými priestormi pre všetkých.

Lokalita Mlynských nív je jednou z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich častí Bratislavy. Kým najväčší stavebný boom je viditeľný v západnej časti územia, mesto v spolupráci s Metropolitným inštitútom Bratislavy navrhuje novú mestskú štvrť vo východnej časti. Územie s rozlohou 138 hektárov je vymedzené Košickou ulicou, Prievozskou ulicou, Hraničnou a Prístavnou ulicou.

Nová štvrť na Mlynských nivách vznikne premenou továrenských komplexov a výrobných areálov, ktoré tu fungovali do 90. rokov a od tohto obdobia postupne zanikli. Aktuálne sa v území nachádza niekoľko administratívnych a bytových komplexov, ktoré však navzájom nesúvisia. Z celkového počtu plôch je až 80% disponibilných pre novú zástavbu.

Transformáciou málo využívaného územia vo vnútri mesta sa Bratislava priblíži k vízii kompaktného mesta. Ide o jeden z cieľov, ku ktorému sa mesto zaviazalo v strategickom dokumente Bratislava 2030.

Moderná štvrť 21. storočia

To, ako nová štvrť bude vyzerať, určí urbanistická štúdia, ktorú pripravuje Sekcia územného plánovania MIB. Podľa štúdie sa má územie transformovať podľa princípu 15-minútového mesta, v ktorom majú obyvatelia v pešej dostupnosti všetko potrebné.

Pozvoľnú zástavbu nahradí blokové usporiadanie. Doplnením o atraktívne živé ulice a verejné priestranstvá ako napríklad parky vznikne harmonický a funkčný celok.

Nová štvrť pritom nebude len sídliskom s funkciou bývania. Pribudne tu aj potrebná rôzna občianska vybavenosť – obchody, materské a základné školy, ihriská a zariadenia zdravotníctva, sociálnych služieb a kultúry.

Celým územím bude prechádzať nová trať električky, ktorá sa má stať hlavnou formou dopravy v novej štvrti. Pozdĺž novej trate vznikne moderný mestský bulvár, kde bude mať prioritu peší pohyb a cyklistická doprava. Individuálna automobilová doprava bude prioritne vedená po obvode novej štvrte, vo vnútri budú autá jazdiť minimálne.

V novej štvrti nezabúdame ani na zeleň, ktorá pomôže urobiť z lokality príjemné miesto a zlepší jej klimatickú odolnosť. Menšie lokálne parky sa budú nachádzať od obydlí do 200 metrov, veľký park do 600 metrov. Celková plocha určená pre zeleň predstavuje 11,4 ha.

Výsledkom má byť štvrť 21. storočia, ktorá ponúkne obyvateľom funkciu bývania, oddychu ale aj občianskej vybavenosti. Pôjde o príjemné mestské prostredie krátkych vzdialeností, kde chodec bude na prvom mieste.

40% územia bude tvoriť verejný priestor vrátane parkov.

800 metrov aktívneho parteru pomôže vytvoriť živé ulice.

Do novej štvrte prinesieme 1,5 kilometra novej električkovej trate s 3 zástavkami.

Parky v novej štvrti budú na dosah ruky.

Ulice orientované na zmiešaný spôsob dopravy.

Aké prínosy ešte nová štvrť ponúkne

  • ulice s dostatočne širokými, priamymi, bezpečnými a bezbarierovými pešími trasami
  • materské školy v dochádzkových vzdialenostiach približne 400 metrov od bydliska, základná škola dostupná do 600-800 metrov od bydliska
  • zhodnotenie nevyužitých území vo vnútri mesta
  • nahradenie náletovej zelene za kvalitnú a odolnú zeleň
  • rozšírenie koľajovej dopravy mesta s potenciálom pre ďalšie predĺženie do Vrakune
  • rozšírenie siete cyklotrás mesta

Spojenie verejného a súkromného záujmu

Keďže územie v minulosti neslúžilo na bývanie, ani aktuálny Územný plán mesta neumožňuje v lokalite výstavbu bytov. Podkladom pre zmeny a doplnky územného plánu, ktoré povolia výstavbu obytných budov, bude Mestská urbanistická štúdia zóny Mlynské nivy.

Zmena Územného plánu formou zmien a doplnkov prinesie zásadné zhodnotenie pozemkov v lokalite, v ktorej už teraz prebieha výstavba. Aby ďalšie stavebné aktivity v území naplnili víziu o modernej mestskej štvrti, je potrebná koordinovaná intervencia zo strany hlavného mesta vo forme urbanistickej štúdie, ktorá vyhodnotí potenciál a limity územia a navrhne také pravidlá rozvoja tejto lokality, aby sa z nej stala moderná mestská štvrť pre všetkých.

Včasným plánovaním a dohodou s vlastníkmi pozemkov mesto zabezpečí, aby v lokalite nepribudli len komerčne zaujímavé funkcie, ale aj také, ktoré podstatne zvýšia kvalitu života obyvateľov. Pôjde napríklad o parky a občiansku vybavenosť ako školy či zdravotno-sociálne služby. Spoluprácou s developermi mesto navyše vytvorí podmienky pre rýchlejšiu výstavbu bytov, ktoré v Bratislave chýbajú.

Nová štvrť na Mlynských nivách tak bude výsledkom spojenia strategického plánovania, verejného záujmu a zladenia záujmov zapojených aktérov.

Mohlo by vás tiež zaujímať

Premena Mlynských nív: Ako má vyzerať štvrť 21. storočia?

24. 10. 2023

Zóna Mlynské nivy chce byť štvrťou 21. storočia, kde sa bude ľuďom nielen dobre bývať či pracovať, ale aj žiť. Čo všetko by sa malo na ploche s rozloh...

Nová štvrť Mlynské nivy bude vďaka kvalitnejšej zeleni klimaticky odolnejšia

6. 10. 2023

Zeleň má v novej štvrti Mlynské nivy zaberať priestor veľký ako 16 futbalových ihrísk. Odborníci a odborníčky navrhujú ako rozmiestniť a vysadiť kvali...

Návrh novej urbanistickej štúdie MIB-u predstavuje prototyp citlivého vytvárania mestských štvrtí

2. 10. 2023

Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) vypracoval návrh mestskej urbanistickej štúdie pre rozvoj východnej časti Mlynských nív a jej premenu na modern...