Zariadenie pre seniorov v Karlovej Vsi

Príprava projektu
Povoľovacie procesy
Realizácia
Ukončené

Nové zariadenie pre seniorov, ktoré navrhnú architekti z ateliéru Atrium, pomôže zvýšiť kapacity v domovoch sociálnych služieb, čo je jeden z cieľov strategického plánu Bratislava 2030.

Mapa riešeného územia, kde má vzniknúť nové zariadenie pre seniorov v Karlovej Vsi v časti Dlhé diely

V Karlovej Vsi v časti Dlhé diely má do roku 2026 vzniknúť nové nízkokapacitné sociálno-zdravotné centrum pre 30 klientov, ktoré navrhnú architekti z ateliéru Atrium. Zariadenie sa vybuduje na nezastavanom pozemku s parcelným číslom 3651/1 vo vlastníctve hlavého mesta, ktorý susedí s Hlaváčikovou ulicou. Zariadenie by malo poskytovať celkovú starostlivosť pre seniorov, ktorí potrebujú ubytovanie, stravovanie, upratovanie, ošetrovanie, rehabilitáciu a sociálne poradenstvo. Očakáva sa nižšia dvoj- alebo trojposchodová budova s výťahom a vlastnou záhradou. Budúci návrh má spĺňať kritériá na estetiku, bezpečnosť a jasnú orientáciu v priestore.

Návrh nového centra pre seniorov má byť bezbariérový a vhodne začlenený do okolitej zástavby, aby sa mohli seniori pohodlne pohybovať a zamedzilo sa ich sociálnemu vylúčeniu. To sa často deje v starších budovách s vysokými prahmi a mnohými ďalšími bariérami, čo prirodzene sťažuje klientom plnohodnotné trávenie času v rámci celého areálu.

Zadanie taktiež odporúča jednolôžkové a dvojlôžkové izby s vlastnými kúpeľňami. Architektonický návrhy by sa mal priblížiť príkladom zo zahraničia, aby klienti pociťovali väčšie pohodlie v každej oblasti spolužitia. Zadanie pre architektov MIB konzultoval aj so Sekciou sociálnych vecí z magistrátu, aby výsledný návrh spĺňal najvyššie štandardy pre komfortné ubytovanie seniorov.

Architekti spolu s interiérom navrhnú aj záhradu pre voľnočasové aktivity a oddych. Vítané sú riešenia zamerané na šetrenie vodou, zníženie produkcie skleníkových plynov, riešenia na zadržiavanie a vsakovanie dažďovej vody v území za pomoci prvkov zelenej infraštruktúry, ako aj prvkov technického charakteru a znižovanie podielu nepriepustných povrchov na teréne. V návrhu sa očakáva snaha o riešenia s nízkou uhlíkovou stopou a využívanie lokálnych energetických zdrojov tepla. 

Zvyšovanie kapacít v domovoch sociálnych služieb a zabezpečenie podmienok pre dôstojný život starších obyvateľov, je jedným z cieľov strategického plánu Bratislava 2030. Mesto sa plánuje pri tomto projekte uchádzať o financie z Plánu obnovy. Vďaka rámcovej dohode by mali architekti pripraviť štúdiu a projektovú dokumentáciu v priebehu roka 2022. 

Mohlo by vás tiež zaujímať

Obnova mestského brownfieldu aj nové zariadenie pre seniorov sú projekty, na ktorých začínajú pracovať architekti spolupracujúci s mestom

13. 1. 2023

Ateliér GUTGUT pripraví architektonické podklady pre obnovu časti areálu na Bazovej ulici v Ružinove a architekti z ateliéru Átrium zas navrhnú nové ...