Obnova bratislavských ulíc

Príprava projektu
Povoľovacie procesy
Realizácia
Ukončené

V bratislavských uliciach postupne asfalt nahrádza kvalitnejšia a ekologickejšia dlažba. Pri uliciach, kde sa okrem výmeny povrchov deje aj komplexnejší zásah v podobe úpravy priestorov chodníkov, tvorí MIB pre hlavné mesto projektovú dokumentáciu.

Metropolitný inštitút Bratislavy v spolupráci s hlavným mestom realizuje obnovu chodníkov v bratislavských uliciach. Povrchy chodníkov ako fasáda mesta taktiež ovplyvňujú kvalitu verejného priestoru a to, ako sa na ulici cítime, preto úpravy realizujeme podľa jednotných pravidiel a v najvyššom štandarde. Projekty pritom vychádzajú z novej zónácie povrchov, ktorá rozdeľuje mesto na rôzne územia a určuje, kde aký druh dlažby patrí.

Súčasťou viacerých projektov nie je len osadenie novej dlažby ale aj reorganizácia priestoru chodníka, doplnenie zelene a mestského mobiliáru tak, aby chodníky získali pobytovú funkciu a stali sa tak príjemným miestom na trávenie času.

Projektovú dokumentáciu pre projekty obnovy chodníkov tvorí Sekcia verejných priestorov MIB.

Obnovené ulice

Mýtna ulica

Vďaka predláždeniu chodníka unikátnou Bratislavskou mestskou dlažbou sa zmenila identita Mýtnej ulice, na ktorej sa nachádzajú architektonicky významné stavby Slovenského rozhlasu a Národnej banky Slovenska. Súčasťou obnovy chodníka bola aj oprava poškodených obrubníkov, pribudne aj nové osvetlenie a mestský mobiliár, najmä lavičky, smetné koše a stojany na bicykle. Na ulici taktiež pribudlo sedem platanov.

Ide o prvú ulicu, kde Bratislavská mestská dlažba bola použitá na celej ploche chodníka.

Celková plocha dláždenia: 1630 m2 dláždených Bratislavskou mestskou dlažbou, 520 m2 dláždených kamennou kockou, z toho 100 m2 je vodopriepustná plocha

Realizácia: 2022-2023

Krížna ulica

Zavedenie parkovacej politiky na Krížnej ulici odstránilo autá z chodíkov a umožnilo rozšíriť chodník a nahradiť asfalt novou dlažbou. Na chodníku pribudla zeleň v podobe 15 mobilných kvetináčov a nový mobiliár. Rekonštrukcia časti Krížnej ulice prebehla citlivo, aby zapadla do plánovanej rekonštrukcie celej ulice od fasády k fasáde.

Celková plocha dláždenia: 1200 m2

Realizácia: 2022

Dunajská ulica

V úseku od Štúrovej po Klemensovu ulicu bola uložená nová kamenná dlažba. Vďaka odstráneniu bariér ako kontajnerové stojisko, kvetináče či biskupské klobúky a presmerovaniu cyklopruhu, ktorý predtým viedol stredom chodníka, je pohyb po chodníku jednoduchší a bezpečnejší. Výraznou zmenou je odstránenie bariér pred domom so súpisným číslom č. 14, čo umožnilo prechod v podlubí domu.

Na ulici tiež pribudol pás mobiliáru. Boli opravené spomaľovacie prahy a vybudovaný nový priebežný chodník. Z dôvodu množstva inžinierskych sietí výsadba stromov nebola možná.

Celková plocha dláždenia: 2100 m2

Realizácia: 2022

Ul. 29. augusta

Vybudovaním vyvýšeného priechodu pre chodcov vznikol bezpečnejší a atraktívnejší prístup do Medickej záhrady. Na chodníku pozdĺž Ondrejského cintorína pribudla žulová dlažba s priepustným povrchom zo štiepanej žulovej kocky medzi stromami. Osadený bol tiež nový prístrešok MHD.

Realizácia: 2023

Malý trh

Nová žulová dlažba pribudla v úseku od Karadžičovej ulice po križovatku Dunajskej s Ulicou 29. augusta. Popri ceste vznikol drenážny pás zo štiepanej žulovej kocky s rozšírenou výsadbovou plochou pre existujúce stromy. Všetky nábehové rampy priechodov pre chodcov boli debariérizované. V uzlovom priestore pribudol nový strom, doplnený bol aj mobiliár – lavičky, cyklostojany, veľké aj malé koše a zahradzovacie stĺpiky.

Celková plocha dláždenia: 950 m2

Realizácia: 2021

Nám. SNP

Pred budovou Hlavnej pošty bol chodník vydláždený žulovou dlažbou nadväzujúcou na úsek situovaný smerom v Hurbanovmu námestiu. Na chodníku pribudol nový bratislavský mobiliár – lavičky, smetné koše a cyklostojany, ktoré boli osadené do štiepanej čadičovej kocky.

Celková plocha dláždenia: 300 m2

Realizácia: 2021

Karpatská ulica

Ulica bola v celej dĺžke po oboch stranách vydláždená betónovou dlažbou Casa di Campo. V rámci obnovy boli debariérizované rampy pri priechodoch pre chodcov a zväčšený ostrovček pre chodcov v križovatke so Šancovou ulicou. Taktiež tu boli nanovo osadené segmentové oceľové zábradlia.

Celková plocha dláždenia: 1000 m2

Realizácia: 2022

Rázusovo nábrežie

V rámci opravy chodníka pred zrekonštruovanou budovou Slovenskej národnej galérie bola umiestnená kamenná dlažba. Okrem toho došlo k rozšíreniu zastávky MHD, aby mohla obslúžiť naraz dva kĺbové autobusy.

Celková plocha dláždenia: 330 m2

Realizácia: 2022

Dorastenecká ulica

Obnovou sa zrušilo parkovanie na chodníku úpravou na pozdĺžne a striedavo usporiadané na oboch stranách ulice. Zväčšili sa výsadbové plochy a vysadili sa dva stromy.

Celková plocha dláždenia: 1200 m2 betónovej dlažby

Realizácia: 2022

Mišíkova ulica

V úseku od Timravinej po ulicu Na Slavíne asfalt po oboch stranách ulice nahradila betónová dlažba Casa di Campo. V rámci obnovy sa podarilo vytvoriť pobytový priestor doplnením stromu, vydláždením plochy strednou štiepanou žulovou kockou a osadením bratislavského mobiliáru – lavičky a odpadkového koša. Taktiež boli nanovo postavené schody v úseku s prudkým sklonom a vytvorený nový oporný múr.

Celková plocha dláždenia: 1750 m2

Realizácia: 2022

Ulica Prokopa Veľkého

V úseku od Laučekovej po Lesnú ulicu bol chodník vydláždený betónovou dlažbou Casa di Campo. V páse zelene pribudol pás zo stredných štiepaných žulových kociek, došlo tiež k rozšíreniu výsadbových plôch pre existujúce stromy. V hornom úseku bola doplnená nová výsadbová plocha s novými stromami.

Celková plocha dláždenia: 1200 m2

Realizácia: 2021

Jeséniova ulica

V úseku od Tretej po Bellovu ulicu boli obe strany chodníka vydláždené betónovou dlažbou Casa di Campo. Na ulici vznikol pás vegetácie s novými stromami, rozšírili sa aj výsadbové plochy existujúcich stromov. V úseku pri reštaurácii bola rozšírená voľná šírka chodníka. Všetky rampy priechodov pre chodcov boli debariérizované. Na ulici pribudli aj odpadkové koše a zahradzovacie stĺpiky.

Celková plocha dláždenia: 2300 m2

Realizácia: 2021

Lediny

Súčasťou rekonštrukcie ulice v mestskej časti Lamač bolo vyasfaltovanie vozovky a predlaždenie chodníkov. Obnova rešpektovala vjazdy do dvorov rodinných domov vytvorením šikmých obrubníkov. Na križovatke s Hodonínskou ulicou vznikol vyvýšený priechod pre chodcov,

Celková plocha dláždenia: 1100 m2

Realizácia: 2023

Mohlo by vás tiež zaujímať

Bratislavská mestská dlažba.

Originálna Bratislavská mestská dlažba nahrádza asfalt pred Slovenským rozhlasom

24. 11. 2022

Originálna Bratislavská mestská dlažba, inšpirovaná tvorbou významných slovenských umelcov Miroslava Cipára, Ľudovíta Fullu či Milana Dobeša, mení uli...

Bratislavskú mestskú dlažbu s originálnym dizajnom budú môcť používať aj verejní a súkromní investori či developeri. Rozšíri sa tak rýchlejšie do ulíc mesta

9. 9. 2022

Metropolitný inštitút Bratislavy poskytne bezplatnú licenciu každému, kto bude mať záujem za presne stanovených podmienok použiť Bratislavskú dlažbu a...

Bratislava má dizajn manuál, ktorý pomôže zjednotiť povrchy chodníkov

21. 4. 2022

Metropolitný inštitút Bratislavy dokončil komplexný manuál, ktorý prináša jednotné pravidlá, aby chodníky neumocňovali vizuálny smog v uliciach mesta....